Organizacja i obsługa sędziowska turniejów szachowych
Nauka gry w szachy
Przygotowanie do druku książek i czasopism

IA Rafał Siwik
+48 78 3333 900
rafal@siwik.pl