Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 13 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


IX MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ SZACHOWY GÓRA ŚW. ANNY
+ kurs sędziowski

31.01 - 09.02.2016 r.

Organizator:
SZKOŁA SZACHOWA „CZARNY KOŃ” - www.czarnykon.net.pl
Fundusz nagród Open A + Open B: 26 000 zł !!!

1. Cele turnieju:
- wyłonienie najlepszych szachistów,
- integracja środowiska szachowego,
- przybliżenie uczestnikom kulturowych i przyrodniczych walorów Góry Św. Anny i Gminy Leśnica.

2. Termin i miejsce:
31.01 - 09.02.2016 r., 47-154 Góra Św. Anny, Dom Pielgrzyma, al. Jana Pawła II 7, woj. opolskie.

3. Tabela grup turniejowych:
Grupa Ranking Tempo gry Wpisowe Nagrody (brutto w PLN)
Open
„A”
ELO FIDE
≥ 2001
1,5 h / 40 posunięć + 0,5 h
+ 30’’ na każdy ruch
160 PLN I 4000 + puchar
II 2500 III 1500 IV1000 V 750
ELO ≤ 2200: I 750 II 500 III 250
Open
„B”
ELO FIDE
≤ 2000
i zawodnicy
bez
rankingu
FIDE
1,5 h / 40 posunięć + 0,5 h
+ 30’’ na każdy ruch
160 PLN I 4000 + puchar
II 2500 III 1500 IV 1000 V 750
VI 600 VII 500 VIII 400 IX 300 X 200
ELO ≤ 1800: I 600 II 300 III 200
ELO ≤ 1550: I 400 II 200 III 100
Klasyfikacja juniorska - ur. 2002 r. i mł.:
I nagroda rzeczowa
II nagroda rzeczowa
III nagroda rzeczowa
Nagroda za najpiękniejszą partię
turnieju (łącznie Open „A” i „B”)
Organizator zastrzega sobie prawo dopuszczenia do turnieju Open „A” uczestników z ELO ≤ 2000.
Open „A” – nagrodzonych 10% zawodników w klasyfikacji głównej (max. 5 nagród) i rankingowej (max.
3 nagrody).
Open B – nagrodzonych 10% zawodników w klasyfikacji głównej (max. 10 nagród) i rankingowych (max

3 nagrody).
Nagrody finansowe nie są łączone.

4. Zgłoszenia:
należy przesyłać do dnia 26.01.2016 r. - kontakt:
- e-mail: gora.sw.anny2016@op.pl
- Rafał Małecki tel. 691-855-524
Zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko i imię, kategorię, ranking, klub, datę urodzenia, grupę
turniejową, dokładne informacje o zakwaterowaniu i wyżywieniu.

5. Wpisowe:
wpłaty należy dokonać w terminie od 01.01 do 26.01.2016 r. na konto organizatora.
Wpisowe wpłacane po tym terminie wzrasta o 25%.
Do przelewu wpisowego (wg tabeli) należy doliczyć opłatę klasyfikacyjno-rankingową w aktualnie
obowiązującej wysokości ustalonej przez PZSzach. (obecnie 20,00 zł).
Numer konta: mBank 30 1140 2004 0000 3302 4840 9013
SZKOŁA SZACHOWA „CZARNY KOŃ”, ul. Chełmońskiego 10/3, 41-902 Bytom.

6. W turnieju obowiązują aktualne przepisy gry FIDE.
Dopuszczalne spóźnienie na rundę wynosi 60 minut.
Zakaz remisowania przed 40 posunięciem (włącznie) bez zgody sędziego.
Sędzią głównym turnieju jest IA Rafał Siwik: rafal@siwik.pl tel. 783-333-900.

7. Terminarz:
31.01.2016 r.
niedziela
BIURO TURNIEJU czynne w miejscu rozgrywek od 16:00.
Przyjazd i kwaterowanie uczestników. 20:30 - odprawa techniczna.
01.02
poniedziałek
9:30 - otwarcie turnieju
9:45 - I runda ; 15:30 - II runda
02.02
wtorek
15:00 - III runda
03.02
środa
15:00 - IV runda
04.02
czwartek
15:00 - V runda
05.02
piątek
15:00 - VI runda
06.02
sobota
10:00 - VII runda
16:00 - BLITZ
07.02
niedziela
15:00 - VIII runda
08.02
poniedziałek
15:00 - IX runda
09.02
wtorek
8:30 - X runda
Ok. 14:00 - zakończenie turnieju (jak najszybciej po zakończeniu ostatniej partii).

8. Zakwaterowanie i wyżywienie:
koszt zakwaterowania i wyżywienia od kolacji 31.01 do obiadu 09.02.2016 r. (ceny za osobę):
- pokój 1 os. z łazienką: 990,00 zł,
- pokój 2, 3, 4 os. z łazienką: 810,00 zł.
Liczba miejsc noclegowych jest ograniczona. O rezerwacji decyduje kolejność wpłaty wpisowego
lub całości opłaty za pobyt na konto organizatora do 26.01.2016 r.:
mBank 30 1140 2004 0000 3302 4840 9013
Uczestnicy turnieju nie korzystający z warunków pobytu zapewnionych przez organizatora turnieju
w Domu Pielgrzyma, ponoszą dodatkową opłatę organizacyjną w wysokości 250 zł. Zwolnieni z tej
opłaty są zawodnicy zrzeszeni w Opolskim Związku Szachowym. Inni zawodnicy (np. dojeżdżający)
mogą być zwolnieni z w/w opłaty po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem turnieju.

9. Imprezy towarzyszące:
- wycieczka I z przewodnikiem: „Kulturowe i historyczne walory Góry Św. Anny”,
- wycieczka II z przewodnikiem: „Przyrodnicze walory Góry Św. Anny”,
- wystawy w Muzeum Śląska Opolskiego,
- warsztaty ornitologiczne dla dzieci i młodzieży,
- turniej BLITZ’a,
- turniej tenisa stołowego,
- turniej „kloca”.

10. Uwagi końcowe:
- w ośrodku istnieje możliwość korzystania z internetu bezprzewodowego,
- nagrody należy odbierać osobiście podczas zakończenia turnieju,
- uczestnicy turnieju ubezpieczają się we własnym zakresie,
- ostateczna interpretacja treści komunikatu należy do organizatora.

11. Zwycięzcy poprzednich turniejów:
- 2008 r. - GM Vadim Shishkin,
- 2009 r. - IM Evgeny Sharapov,
- 2010 r. - IM Piotr Dobrowolski,
- 2011 r. - GM Bartłomiej Heberla,
- 2012 r. - GM Vladimir Malaniuk,
- 2013 r. - GM Vladimir Malaniuk,
- 2014 r. - IM Daniel Sadzikowski,
- 2015 r. - Filip Cukrowski
- 2016 r. - ??? być może Ty ;)

12. Mapa dojazdu: GPS: 50°27′22″N 18°10′03″E

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2020