Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 37 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


REGULAMIN
OTWARTYCH MISTRZOSTW CHOSZCZNA JUNIORÓW
NA ROK 2015.


1. Cel imprezy
n Popularyzacja gry w szachy wśród dzieci i młodzieży na terenie powiatu choszczeńskiego.
n Wyłonienie Mistrza i Mistrzyni Choszczna Juniorów za rok 2015.

2. Organizatorzy:
n Uczniowski Klub Szachowy „SKOCZEK” w Choszcznie,
n Choszczeński Dom Kultury.

2. Termin i miejsce:
n Turniej rozegrany zostanie w Choszczeńskim Domu Kultury, ul. Boh Warszawy 17,
w dniu 09.05.2014 r. (sobota) w godz. 10:00-15:30

3. Zgłoszenia i uczestnictwo:
n W turnieju mogą brać udział zawodnicy urodzeni w 1997 roku i młodsi.
n Wcześniejsze zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 08 maja 2014 r. (piątek) do godz. 15.00 :
n przez stronę internetową turnieju: http://chessarbiter.com/turnieje/2015/ti_596/
n pocztą elektroniczną e-mail : skoczek_choszczno@wp.pl
n telefonicznie na numer 607-302-720.

n Wpisowe od wcześniej zgłoszonych zawodników w wysokości 10,00 zł płatne jest gotówką w dniu rozpoczęcia zawodów.
n Zgłoszenia przyjmowane będą też osobiście, w dniu rozpoczęcia imprezy w godz. 9,00 - 9,45.Wówczas wpisowe wzrasta o 10,00 zł.
n Organizatorzy mogą ograniczyć ilość zawodników do 70-ciu ; decyduje kolejność zgłoszeń.

4. System rozgrywek:

n Szwajcarski na dystansie 9 rund. Kojarzenie komputerowe.
Tempo gry – 12`+3`` na partię dla zawodnika.
n O zdobytym miejscu decydują kolejno: liczba zdobytych punktów, średni
średni Buchholz, pełny Buchholz, progres, ranking uzyskany PZSzach (Ruz)

5. Nagrody:

n Puchary dla najlepszego juniora i juniorki.
n Dyplomy i nagrody rzeczowe za miejsca I-III dla juniorów w każdej kategorii wiekowej.
n Trzech najlepszych w każdej kategorii otrzyma medale.

Kategorie wiekowe nagradzane:
n Juniorzy do lat 8 (2007 i młodsi)
n Juniorzy do lat 10 (2005 i 2006)
n Juniorzy do lat 12 (2003-2004)
n Juniorzy do lat 16 (1999-2002)
n Juniorzy do lat 18 (1997-1998)

Każdy uczestnik ma prawo tylko do jednej nagrody o wyższej wartości.
Trzy najlepsze juniorki otrzymają nagrody rzeczowe.
Warunkiem otrzymania nagrody albo wyróżnienia jest obecność na ceremonii zamknięcia turnieju. W przeciwnym wypadku wręczane nagrody przepadają.

6. Uwagi końcowe:
n Organizatorzy zapewniają sprzęt szachowy dla wszystkich uczestników.
n Obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego.
n O zdolności uczestnika do wzięcia udziału w zawodach decyduje jego opiekun prawny lub delegujący klub.
n Ubezpieczenie zawodników dokonywane jest przez osoby zgłaszające ich udział w turnieju.
n Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników zawodów lub powstałe w związku z udziałem uczestników turnieju w zawodach.
n Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.


Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do Choszczna !

KOMITET ORGANIZACYJNY
Zarząd UKSz SKOCZEK Choszczno

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021