Kalendarz Szachowy
Kalendarz zawiera informacje o 87 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt
Królestwo Szachów

szeroka oferta szachów, zegarów i książek szachowych.
www.sklep.caissa.pl
chess sets, books, clocks - everything You need to play chess
www.caissa-chess.com
drukuj komunikat


ELIMINACJI MIĘDZYWOJEWÓDZKICH STREFY LUBUSKO – DOLNOŚLĄSKIEJ
DO FINAŁÓW II OLIMPIADY SPORTÓW UMYSŁOWYCH (do 12 i 14 lat),
FINAŁÓW MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW do 10, 16 i 18 lat - 2013 r.
oraz
MISTRZOSTW MAKROREGIONALNYCH MŁODZIKÓW (8-9 lat) W SZACHACH
LUBNIEWICE, 29 września - 6 października 2012 r.


I. Organizator zawodów
- Klub Szachowy STILON Gorzów Wlkp. na zlecenie Lubuskiego Związku Szachowego

II. Cel zawodów
- wyłonienie zawodników awansujących do Finałów II Olimpiady Sportów Umysłowych (do 12 i 14 lat), Finałów Mistrzostw Polski Juniorów do 10, 16 i 18 lat
- wyłonienie zwycięzców i zawodników punktujących w MMM
- popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego wśród dzieci i młodzieży
- umożliwienie zawodnikom zdobywania wyższych kategorii szachowych

III. Termin i miejsce
- 29 września - 6 października 2012 r. Centrum Wypoczynkowo - Konferencyjne STILON w Lubniewicach, ul. Świerczewskiego 18

IV. Program zawodów:
- 29 września: przyjazd i rejestracja zawodników w biurze zawodów w Centrum Wypoczynkowo - Konferencyjnym STILON w Lubniewicach, ul. Świerczewskiego 18, od godz. 14:00. Odprawa techniczna o godz. 20:30 na sali gry. Szczegółowy harmonogram zostanie podany na odprawie, po weryfikacji list startowych.

V. Warunki uczestnictwa:
W eliminacjach międzywojewódzkich, jak również w MMM mogą brać udział zawodnicy w odpowiednich grupach wiekowych – do 9, 11, 13, 15 i 17 lat - oraz posiadający licencję zawodniczą Polskiego Związku Szachowego

Serwisy Turniejowe:
Chłopcy do 9 lat
Chłopcy do 11 lat
Chłopcy do 13 lat
Chłopcy do 15 lat
Chłopcy do 17 lat
Dziewczęta do 9 lat
Dziewczęta do 11 lat
Dziewczęta do 13 lat
Dziewczęta do 15 lat
Dziewczęta do 17 lat

VI. System rozgrywek:
Eliminacje strefowe rozgrywane będą zgodnie z wytycznymi Polskiego Związku Szachowego: http://www.pzszach.org.pl/pub/6/272/wytyczne_2012.pdf

Awans do rozgrywek finałowych w 2013 roku:
 w grupach do 9 lat awans uzyskuje po 5 najlepszych zawodniczek i zawodników z pominięciem tych, którzy awans mają już zapewniony
 w pozostałych grupach awans uzyskują po 4 najlepsze zawodniczki i zawodnicy
 awansu nie uzyskują zawodnicy, którzy nie ukończyli turnieju

VII. Tempo gry:
90 minut na partię plus 30 sekund na posunięcie.

VIII. Sędziowanie:
- W mistrzostwach obowiązują aktualne przepisy gry FIDE oraz Kodeks Szachowy PZSzach.
- Zawodnik, który pojawi się przy szachownicy (stoliku) z opóźnieniem większym niż 15 minut w stosunku do regulaminowego czasu rozpoczęcia rundy, przegrywa partię.
- W zawodach obowiązuje zakaz składania propozycji remisowych i przyjmowania ich przed wykonaniem 30 posunięcia.

IX. Zakwaterowanie i wyżywienie:
- Centrum W-K STILON dysponuje bazą noclegową, która może przyjąć do 250 gości. W jej skład wchodzą: 2 budynki hotelowe, 27 domków 4 osobowych typu bungalow z pełnym węzłem sanitarnym,
oraz 6 dużych domków typu bungalow w pełni wyposażonych.
Koszt zakwaterowania i wyżywienia w pokojach 2-4 osobowych wynosi 546 zł.
Organizator dysponuje ograniczoną ilością miejsc w pokojach 1-osobowych, w cenie 686 zł.

X. Finansowanie:
- Koszty zakwaterowania i wyżywienia opłacić można na miejscu lub przelewem na konto koordynatora finansowego imprezy:
50 1020 5558 1111 1814 1740 0038 – „Szachowe Nuty Ola Modzelan”,
ul. Grabskiego 13/7, 66-400 Gorzów Wlkp.
Opłata klasyfikacyjno – rankingowa PZSzach. oraz wpisowe w wysokości 20,00 (tylko w grupach do 15 i 17 lat) płatne na miejscu zawodów gotówką.

XI. Zgłoszenia:
Potwierdzenie udziału zawodnika prosimy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres kierownika zawodów: anmodz@gmail.com do dnia 10.09.2012. Zgłoszenie powinno zawierać informacje na temat zakwaterowania i wyżywienia zawodników oraz opiekunów.
Telefon kontaktowy 606-92-11-88.

XII. Nagrody:
- Puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe za miejsca 1-3 w każdej grupie wiekowej.
XIII. Inne sprawy organizacyjne
- zawodnicy startujący w turnieju przebywają pod opieką opiekunów przez cały czas trwania zawodów.
- za stan zdrowia i ubezpieczenie zawodników odpowiadają kluby i jednostki delegujące.

Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.
Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian technicznych.

Kierownik zawodów
Andrzej Modzelan

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2019