Kalendarz Szachowy
Kalendarz zawiera informacje o 98 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt
Królestwo Szachów

szeroka oferta szachów, zegarów i książek szachowych.
www.sklep.caissa.pl
chess sets, books, clocks - everything You need to play chess
www.caissa-chess.com
drukuj komunikat


KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

ZIMOWY TURNIEJ KLASYFIKACYJNO-RANKINGOWY

14-29.01.2012r

I. CEL:
• popularyzacja i wzrost zainteresowania szachami,
• integracja środowiska szachowego,
• odkrywanie talentów szachowych wśród młodzieży,
• pokazanie młodzieży innych form spędzenia wolnego czasu,
• rywalizacja sportowa

II. ORGANIZATORZY:
• Centrum Szachowe 64
• Klub Szachowy „64” Zielona Góra
• Oficjalna strona internetowa turnieju : http://www.ks64.eu

III. KIEROWNICTWO ORAZ SĘDZIOWIE ZAWODÓW:
• Krzysztof Heba hebakrzysztof@gmail.com tel. 603 431 665
• Przemysław Owczarek owczarz@poczta.onet.pl tel. 601 677 675

IV. MIEJSCE I TERMINY ROZGRYWEK:
• Zespół Szkół Ekologicznych, ul. Francuska
• Termin rozgrywek:
 I runda - 14.01.2011r., godz. 9.00
 II runda - 21.01.2011r., godz. 9.00
 III runda - 21.01.2011r., godz. 12.30
 IV runda - 22.01.2011r., godz. 9.00
 V runda - 22.01.2011r., godz. 12.30
 VI runda - 28.01.2011r., godz. 9.00
 VII runda - 28.01.2011r., godz. 12.30
 VIII runda - 29.01.2011r., godz. 9.00
 IX runda - 29.01.2011r., godz. 12.30

• UWAGA!!! zapisy – drogą elektroniczną bądź telefonicznie. Zgłoszenia do turnieju trwają do 13.01.2012r. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o zapisie decyduje kolejność zgłoszeń, zapisy w dniu rozgrywek nie będą uwzględniane.

V. TEMPO I PRZEPISY GRY:
• Tempo gry 60 min. + 30 sek. na ruch dla każdego zawodnika,
• W turnieju obowiązują przepisy zawarte w Kodeksie Szachowym PZSzach z 2011 roku.

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA W TURNIEJU:
• W zawodach mogą wziąć udział zawodnicy od rankingu PZSzach 1600 do rankingu 2100 ( kategoria I++)
Wpisowe:
Członkowie Klubu Szachowego 64 Zielona Góra – 35 zł
Uczestnicy spoza klubu – 40 zł
Uwaga: We wpisowe wliczone zostały opłaty klasyfikacyjno rankingowe, oraz opłata rejestracyjna turnieju do PZSzach. Turniej umożliwia uzyskanie kategorii centralnych!

VII. SPRAWY WYCHOWAWCZE
- Na sali gry obowiązują zasady dobrego zachowania umożliwiające zawodnikom bezproblemowe rozegranie partii, oraz kategoryczny zakaz picia alkoholu i palenia tytoniu.
- Opiekę wychowawczą osób niepełnoletnich podczas zawodów sprawują
SZKOLENIOWCY I OPIEKUNOWIE !!!,we współpracy z Organizatorem.

VIII. SPRAWY RÓŻNE
- Uczestnicy indywidualnie ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków i biorą w zawodach udział na własną odpowiedzialność oraz odpowiadają za wyrządzone przez siebie szkody.
- Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora oraz sędziego zawodów,
- Kierownik turnieju zastrzega sobie, ostateczny dobór zawodników zapisanych na turniej.

Z szachowym pozdrowieniem
Krzysztof Heba

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2019