Kalendarz Szachowy
Kalendarz zawiera informacje o 88 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt
Królestwo Szachów

szeroka oferta szachów, zegarów i książek szachowych.
www.sklep.caissa.pl
chess sets, books, clocks - everything You need to play chess
www.caissa-chess.com




drukuj komunikat


Uczniowski Klub Sportowy „Piątka Wieluń” ul. Traugutta 38, 98-300 Wieluń
Licencja PZSzach. nr: 05100007
Konto: Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie
Oddział w Wieluniu nr: 53 9256 0004 0078 2397 2000 0010
NIP : 832-182-69-14

IX Noworoczny Miting Szachowy o puchar Burmistrza Wielunia Janusza Antczaka
7 – 8 stycznia 2012 r.

Komunikat organizacyjny
"IX Noworocznego Mitingu Szachowego o puchar Burmistrza Wielunia"

Patronat: Burmistrz Miasta Wielunia Pan Janusz Antczak

Organizatorzy: UKS „Piątka Wieluń” na zlecenie UM w Wieluniu,
Gimnazjum nr 3 w Wieluniu, Szkoła Podstawowa nr 5 w Wieluniu.

Termin: 7 - 8 stycznia 2012 r. (harmonogram w załączeniu).

Miejsce: sala Szkoły Podstawowej nr 5 i Gimnazjum nr 3 w Wieluniu, ul. Traugutta 38

Cel turnieju: popularyzacja sportu szachowego, umożliwienie podjęcia sportowej rywalizacji przez szachistów ziemi wieluńskiej i innych ośrodków szachowych, zdobycie V i IV kategorii szachowej.

System rozgrywek: szwajcarski, kojarzenie komputerowe przy użyciu programu Chessarbiter, klasyfikacja końcowa ustalana będzie wg kryteriów: liczba zdobytych punktów, M-Buch., Buch., Progres, liczba zwycięstw.
Grupy turniejowe:

grupa A - seniorzy oraz wszyscy juniorzy i juniorki z rankingiem min.1600 oraz powyżej lat 16; w drodze wyjątku (decydują organizatorzy) - także juniorzy i juniorki z rankingiem min.1400; dziewięć rund, P-30 (trzydzieści minut na zawodnika) http://www.chessarbiter.com/turnieje/2011/ti_4771/

grupa B - juniorki i juniorzy z rankingiem 1250 - 1400 – do lat 16 dziewięć rund, P-30 (trzydzieści minut na zawodnika)
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2011/ti_4774/

grupa C - dzieci (dziewczęta i chłopcy razem) o rankingu do 1200 –do lat 13, dziewięć rund, P-30 (trzydzieści minut na zawodnika).
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2011/ti_4773/

Sędziowanie: Waldemar Wolniaczyk

Wpisowe: seniorzy 30 zł, juniorzy 20 zł płatne w dniu rozpoczęcia turnieju.
Uwaga!!!
W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają posiłki: w sobotę (bułka+herbata) i w niedzielę (obiad)
Część wpisowego zostanie przeznaczona na WOŚP 2012

Nagrody i wyróżnienia: puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe;
w każdej grupie turniejowej wyodrębnione zostaną dwie grupy nagrodowe - męska i żeńska .

Zgłoszenia: w terminie do 6 stycznia 2012 r. do godziny 20.oo przyjmuje Pan Waldemar Wolniaczyk tel. 0606-657-793 lub pocztą elektroniczną na adres:waldemar.wolniaczyk@neostrada.pl lub bezpośrednio na strony szachowe chessarbiter podane przy grupach turniejowych.

Koordynator organizacji turnieju: Waldemar Wolniaczyk, tel. 0606-657-793

Przepisy: w turnieju obowiązują przepisy PZSzach.

Uwagi końcowe:
1. Odpowiedzialność za pobyt na turnieju dzieci i młodzieży niepełnoletniej ponoszą rodzice i opiekunowie; dojazd i powrót oraz ubezpieczenie organizowane są przez zawodników i ich opiekunów we własnym zakresie,
2. Interpretacja powyższego komunikatu należy wyłącznie do organizatorów.
3. UWAGA: osoby nie zgłoszone w terminie płacą wpisowe o 10 zł. wyższe.

Harmonogram organizacji turnieju

7.01.2012r. - 13.00 - 13.30 - potwierdzenie obecności wpłata wpisowego, weryfikacja list startowych,
13.30 - uroczyste rozpoczęcie turnieju,
13.40 - rozpoczęcie pierwszej rundy,
16.00 - 16.30 - podwieczorek,
16.30 - 19.00 - rundy trzecia i czwarta.
8.01.2012r. - 9.30 - 13.00 - rundy piąta, szósta oraz siódma
13.00 -13.30 - obiad,
13.30 -16.00 - rundy końcowe,
16.15 - 17.00 - zakończenie turnieju.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2019