Kalendarz Szachowy
Kalendarz zawiera informacje o 87 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt
Królestwo Szachów

szeroka oferta szachów, zegarów i książek szachowych.
www.sklep.caissa.pl
chess sets, books, clocks - everything You need to play chess
www.caissa-chess.com
drukuj komunikat


KOMUNIKAT
I Festiwal Szachowy w ZS nr 26

Bydgoszcz, 06-07.01.2012 r.

I. CEL:
- Popularyzacja „Królewskiej Gry” na terenie miasta Bydgoszcz,
- Umożliwienie zdobycia wyższych kategorii i rankingu ELO.

II. ORGANIZATOR:
- Organizatorem zawodów jest Zespół Szkół nr 26 w Bydgoszczy,
- Kierownik turnieju: Paweł Jaroch (692-244-586).

III. TERMIN I MIEJSCE:
- Turniej odbędzie się w dniach 06-07.01.2012 r. w Bydgoszczy,
- ul. Glinki 117, ZS nr 26 w Bydgoszczy.

IV. UCZESTNICTWO:
- W zawodach mogą uczestniczyć wszyscy chętni pod warunkiem spełnienia wymogów rankingowych, terminowego zgłoszenia i uiszczenia wpisowego,
- Grupy turniejowe:
· Turniej A 06-07.01.2012 od III kat. i z r. ELO zgłoszony do Fide
· Turniej B 06-07.01.2012 dla 1600
· Turniej C 06-07.01.2012 dla 1400
· Turniej D 07.01.2012 dla 1100-1250
· Turniej E 07.01.2012 dla 1000
· Turniej F 07.01.2012 dla 1000 do lat 8

- Zgłoszenia należy przesłać do 4 stycznia 2012 r. na e-mail pjaroch@o2.pl lub serwis turniejowy: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2011/ti_4494/

V. SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY:
- Wszystkie grupy będą grały systemem szwajcarskim,
- Tempo gry:
· Turniej A 90 minut 5 rund
· Turniej B i C 60 minut 7 rund
· Turniej D, E i F 30 minut 7 rund

VI. OCENA WYNIKÓW:
- Przy równej ilości punktów o kolejności zajętych miejsc decyduje:
a) średni Buchholz,
b) pełny Buchholz,
c) liczba zwycięstw,
d) progres.

VII. SĘDZIOWANIE:
- Sędzia główny zawodów: Paweł Jaroch – sędzia klasy państwowej,
- Zastępcą sędziego głównego: Piotr Szybowicz – sędzia klasy drugiej.

VIII. FINANSOWANIE:
- Wpisowe (płatne na odprawie technicznej) wynosi:
· Turniej A 50 zł,
· Turnieje B-F 20 zł - seniorzy, 15 zł - juniorzy (dzieci z ZS nr 26 – 10 zł).

IX. NAGRODY:
- Turniej A – Zwycięzca otrzymuje puchar, pierwsze 6 osób nagrody finansowe (w tym I nie mniej niż 300 zł przy min. 30 zgłoszonych), miejsca 7-10 nagrody rzeczowe. Za pierwsze trzy miejsca w klasyfikacjach juniorów do lat 14 i 12 – puchary i nagrody rzeczowe,

- Turnieje B-F – Pierwsze 3 miejsca – puchary, pierwsze 8 osób – nagrody rzeczowe,
- W razie pozyskania większej ilości sponsorów, organizator przewiduje zwiększenie ilości nagród finansowych i rzeczowych. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom.

X. INNE:
- Sprzęt do gry zapewnia organizator,
- Interpretacja regulaminu należy do sędziego głównego mistrzostw,
- Zawodnicy startują na koszt własny lub delegujących ich klubów,
- Za zdolność lekarską do startu w zawodach oraz ubezpieczenie odpowiedzialny jest klub lub opiekun prawny zgłaszający zawodnika do udziału w turnieju.

TERMINARZ
Turniej A 06.01 07.01
- Odprawa techniczna: 09:30 - Rundy IV i V: 10:00-16:00
- Rundy I-III: 10:00-19:00 - Zakończenie: 16:30

Turnieje B i C 06.01 07.01
- Odprawa techniczna: 09:30 - Rundy V i VII: 10:00-16:00
- Rundy I-IV: 10:00-19:00 - Zakończenie: 16:30

Turnieje D, E i F 07.01
- Odprawa techniczna: 09:30
- Rundy I-VII: 10:00-16:00
- Zakończenie: 16:30

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2019