Kalendarz Szachowy
Kalendarz zawiera informacje o 98 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt
Królestwo Szachów

szeroka oferta szachów, zegarów i książek szachowych.
www.sklep.caissa.pl
chess sets, books, clocks - everything You need to play chess
www.caissa-chess.com
drukuj komunikat


XII Ogólnopolski Festiwal Szachowy TUREK 2011

Regulamin imprezy

1. CEL
wyłonienie Mistrza Polski Radnych i Pracowników Samorządowych w Szachach Szybkich,
wyłonienie Mistrza Powiatu Tureckiego w Szachach Szybkich,
wyłonienie Mistrza Powiatu w Szachach Szybkich Dzieci Szkół Podstawowych i Gimnazjów,
popularyzacja gry w szachy.

2. MIEJSCE
Klub „Barbórka” ul. Legionów Polskich 8, 62-700 Turek.

3. PROGRAM
19 listopada 2011 r. godz. 11.00
3.1. Mistrzostwa Polski Radnych i Pracowników Samorządowych.
19 listopada 2011 r. godz. 11.00
3.2. Otwarte Mistrzostwa Powiatu Dzieci
A - Szkół Podstawowych
B - Gimnazjów
19 listopada 2011 r. godz. 18.00
3.3. Turniej Błyskawiczny.
20 listopada 2011 r. godz. 10.00
3.4. Otwarte Mistrzostwa Powiatu w Szachach Szybkich.
20 listopada 2011 r. godz. 11.00
3.5. Turniej VIP-ów.

4. ORGANIZATORZY
Starostwo Powiatowe w Turku,
Turkowskie Towarzystwo Szachowe „Tęcza”.

5. WARUNKI UCZESTNICTWA
5.1. Mistrzostwa Polski Radnych i Pracowników Samorządowych
Prawo startu w mistrzostwach mają:
- radni gmin, miast, powiatów, województw,
- pracownicy urzędów samorządowych (gmin, miast, powiatów, województw),
- pracownicy jednostek organizacyjnych podległych samorządom (np. szkoły, policja, przedsiębiorstwa komunalne itp.)
Zgłoszenie powinno być potwierdzone przez organ samorządowy (marszałka, starostę, prezydenta, burmistrza, wójta) ewentualnie dyrektora jednostki podległej. Ostateczne zamknięcie listy zgłoszeń 19 listopada 2011 r. godz. 10.30. Wymogiem jest opłata wpisowego.

5.2. Otwarte Mistrzostwa Powiatu Dzieci /A - Szkół Podstawowych /, / B - Gimnazjów /
Prawo startu mają uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów pozostający podczas trwania turnieju pod opieką rodziców lub opiekunów, zgłoszone do 19.11.2011 r.

5.3. Turniej Błyskawiczny
W turnieju mogą wystąpić wszyscy chętni po opłaceniu wpisowego.
5.4. Otwarte Mistrzostwa Powiatu w Szachach Szybkich
W turnieju mogą wystartować wszyscy chętni bez względu na prezentowany poziom gry i przynależność klubową. Jedynym wymogiem jest opłacenie wpisowego.

5.5.Turniej VIP-ów
Prawo startu w turnieju mają:
wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, starostowie, marszałkowie,
członkowie zarządów,
przewodniczący rad samorządowych,
zaproszeni goście.

Wpłata dobrowolnej wysokości wpisowego; cała kwota zostanie przeznaczona na cel dobroczynny, podany w komunikacie organizacyjnym Festiwalu.

6. PRZEPISY GRY, SYSTEM ROZGRYWEK
6.1. W „XII Ogólnopolskim Festiwalu Szachowym - TUREK 2011” obowiązują przepisy
Kodeksu Szachowego PZSzach. oraz niniejszego Regulaminu.
6.2. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do sędziego głównego oraz organizatorów.
6.3. Mistrzostwa Polski Radnych i Pracowników Samorządowych, Otwarte Mistrzostwa Powiatu Dzieci Szkół Podstawowych i Gimnazjów, Otwarte Mistrzostwa Powiatu w Szachach Szybkich oraz Turniej VIP-ów (w przypadku startu powyżej 19 zawodników) rozgrywane będą systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund, z tempem 15 minut na zawodnika.
6.4. Turniej Błyskawiczny rozgrywany będzie na dystansie 9 rund, z tempem po 5 minut na zawodnika.
6.5. Turniej VIP-ów (w przypadku startu poniżej 19 zawodników) rozegrany zostanie na dystansie 7 rund, względnie systemem kombinowanym, dopasowanym do liczby startujących.
6.6. W Mistrzostwach Polski Radnych i Pracowników Samorządowych przeprowadzona zostanie klasyfikacja drużynowa oraz klasyfikacja dla radnych samorządowych.
6.6.1.Drużyna może się składać maksymalnie z 4 zawodników.
6.6.2. Do klasyfikacji końcowej zalicza się wyniki 3 najlepszych zawodników.
6.6.3.W przypadku takiej samej liczby punktów o dalszej kolejności decyduje wyższa lokata najlepszego zawodnika z drużyny.
6.6.4.Zasięg terytorialny drużyn może być maksymalnie powiatowy (np. radni z 3 gmin, z tego samego powiatu mogą stanowić jedną drużynę, natomiast radni reprezentujący różne powiaty nie mogą wchodzić w skład tej samej drużyny).
6.6.5.Każda jednostka organizacyjna uprawniona do startu w Mistrzostwach Polski Radnych i Pracowników Samorządowych może wystawić dowolną liczbę drużyn.

7. PUNKTACJA
7.1.O kolejności zajętych miejsc decyduje liczba zdobytych punktów.
7.1.1.W turniejach granych systemem szwajcarskim, przy równej ilości punktów, kryteria punktacji pomocniczej są następujące:
wartościowanie średnie Bucholtza,
liczba zwycięstw,
wartościowanie pełne Bucholtza,
progress,
wynik bezpośredniego pojedynku,
losowanie.

7.1.2. W pozostałych turniejach punktacja pomocnicza podana zostanie przez sędziego zawodów przed rozpoczęciem rozgrywek.
7.2.Miejsca kwalifikujące się do odbioru nagród nie mogą być dzielone.

8. NAGRODY
8.1. Zwycięzca w Mistrzostwach Polski Radnych i Pracowników Samorządowych otrzyma nagrodę z wydawnictwa PZSzach.
8.2.Zwycięzcy w klasyfikacji generalnej w Mistrzostwach Polski Radnych i Pracowników Samorządowych, Turnieju Błyskawicznym oraz w Otwartych Mistrzostwach Powiatu otrzymają puchary + nagrody finansowe. Wysokość jak i podział pozostałych nagród opublikowana została w komunikacie organizacyjnym Festiwalu.
8.3.Nagrodą w klasyfikacji drużynowej Mistrzostw Polski Radnych i Pracowników Samorządowych będzie Puchar Starosty Powiatu Tureckiego.
8.4 W klasyfikacji radnych samorządowych Mistrzostw Polski Radnych i Pracowników Samorządowych trzech najlepszych zawodników otrzyma puchary.
8.5.W Otwartych Mistrzostwach Powiatu Dzieci w turnieju A (Szkół Podstawowych)
i turnieju B (Gimnazjów) zwycięzcy otrzymają puchary i nagrody rzeczowe (ilość, w zależności od liczby startujących, zostanie podana przed rozpoczęciem rozgrywek).
8.6.W Festiwalu zawodnik może zdobyć więcej niż 1 nagrodę.

9. USTALENIA KOŃCOWE
9.1.Zawodnicy nie zgłoszeni do 14.11.2011 r. z przyczyn organizacyjnych mogą nie zostać dopuszczeni do udziału w Festiwalu.
9.2.Wpisowe stanowi dochód Turkowskiego Towarzystwa Szachowego „Tęcza”.
9.3.Zawodnikom zgłoszonym do 14.11.2011 r. organizatorzy zapewniają sprzęt szachowy, pozostali zobowiązani są dostarczyć 1 kpl. (szachy + zegar) na 2 zawodników.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2019