Kalendarz Szachowy
Kalendarz zawiera informacje o 88 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt
Królestwo Szachów

szeroka oferta szachów, zegarów i książek szachowych.
www.sklep.caissa.pl
chess sets, books, clocks - everything You need to play chess
www.caissa-chess.com
drukuj komunikat


REGULAMIN

VIII Ogólnopolski Turniej Szachowy o Puchar Związku Banków Polskich
Warszawa, 19 listopada 2011r.

§1 CEL
Celem VIII Ogólnopolskiego Turnieju Szachowego o Puchar Związku Banków Polskich jest:
a) popularyzacja sportu szachowego wśród pracowników banków i instytucji
międzybankowych,
b) wyłonienie spośród nich Indywidualnego Mistrza Instytucji Bankowych i
Międzybankowych,
c) wyłonienie Młodego Mistrza,
d) wyłonienie Drużynowego Mistrza Instytucji Bankowych i Międzybankowych.

§2 ORGANIZATOR
Na wszystkich etapach przygotowań i realizacji Turnieju, organizatorem jest Klub Bankowca Związku Banków Polskich.

§3 TERMIN I MIEJSCE
Turniej rozegrany zostanie w dniu 19 listopada 2011 roku, w siedzibie Klubu Bankowca w Warszawie przy ul. Smolnej 6.

§4 WARUNKI UCZESTNICTWA
Turniej rozegrany zostanie w dwóch grupach:
- Turniej Główny, – w którym mogą wziąć udział pracownicy:
• banków,
• instytucji międzybankowych,
• Ministerstwa Finansów,
• innych podmiotów sektora finansowego (m.in. firm leasingowych, towarzystw
ubezpieczeniowych),
- Turniej Młodych Mistrzów, – w którym mogą wziąć udział dzieci do lat 18 (decyduje rok urodzenia - 1993 i młodsi) pracowników:
• banków,
• instytucji międzybankowych,
• Ministerstwa Finansów,
• innych podmiotów sektora finansowego (m.in. firm leasingowych, towarzystw
ubezpieczeniowych), którzy zgłoszą się (prześlą formularz zgłoszeniowy) do dnia 10 listopada 2011 roku,
do godz. 15:00 do: Klubu Bankowca ZBP,
fax. Nr: 22 - 828 14 13 lub e-mail: biuro@klubbankowca.com.pl
Regulamin VIII Ogólnopolskiego Turnieju Szachowego o Puchar ZBP
Akademia Sportu – Klub Bankowca
Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Turnieju jest uiszczenie opłaty turniejowej w wysokości: Turniej Główny - 40,00 PLN brutto od osoby,
Turniej Młodych Mistrzów - 20,00 PLN brutto od osoby,
do dnia 10 listopada 2011r. na rachunek Klubu Bankowca ZBP z dopiskiem SZACHY:
PKO BP SA XV Oddział, 02 1020 1156 0000 7202 0008 6215
Liczba miejsc w obu turniejach łącznie jest ograniczona do 60 osób, decyduje data zgłoszenia.

§5 SYSTEM I TEMPO GRY
Turnieje rozgrywane będą systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund. Kojarzenie
komputerowe programem ChessArbiter (www.chessarbiter.to.pl). Tempo gry 15 min dla zawodnika (runda 30 min).

§6 KOLEJNOŚĆ MIEJSC

1. Kolejność indywidualna
O kolejności miejsc decyduje suma zdobytych punktów, a w przypadku jej równości kolejno:
a. wartościowanie Buchholza z odrzuceniem po jednym skrajnym wyniku
b. wartościowanie Buchholza
c. wartościowanie progresywne
d. liczba zwycięstw
e. losowanie

2. Kolejność drużynowa
O kolejności miejsc w klasyfikacji drużynowej decyduje suma zdobytych punktów, wg poniższej punktacji za miejsca, przez trzech najlepszych zawodników reprezentujących daną instytucję w Turnieju Głównym i trzech najlepszych reprezentantów danej instytucji w Turnieju Młodych Mistrzów,

Punktacja za miejsca w Turnieju Głównym
I II II IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX
25 22 20 18 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Punktacja za miejsca w Turnieju Młodych Mistrzów
I II II IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX
13 11 10 9 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 1

a w przypadku jej równości kolejno:
a. suma zdobytych punktów, wg poniższej punktacji za miejsca, przez trzech najlepszych zawodników reprezentujących daną instytucję w Turnieju Głównym
b. wyższe miejsce zawodnika w Turnieju Głównym
c. wyższe miejsce zawodnika w Turnieju Młodych Mistrzów
d. większa liczba zawodników reprezentujących daną instytucję w Turnieju Głównym
e. większa liczba zawodników reprezentujących daną instytucję w obu turniejach.

§7 NAGRODY
Za miejsca I - III (indywidualnie) i dla najlepszej zawodniczki zostaną przyznane dyplomy i nagrody rzeczowe, natomiast w kategorii drużynowej: puchar za zwycięstwo.

§8 TERMINARZ RUND
10.00–10.30 potwierdzenie uczestnictwa
10.30–10.45 odprawa techniczna
10.45-11.15 I runda
11.20-11.50 II runda
11.55-12.25 III runda
12.30-13.00 IV runda
13.05-13.35 V runda
13.35-14.05 przerwa obiadowa
14.05-14.35 VI runda
14.40-15.10 VII runda
15.15-15.45 VIII runda
15.50-16.20 IX runda
16.40 zakończenie

§9 USTALENIA KOŃCOWE
1. Turniej rozgrywany jest zgodnie z Przepisami Gry FIDE.
2. Przybycie do stolika z opóźnieniem większym niż 10 min powoduje przegraną.
3. Na sali gry obowiązuje zakaz prowadzenia rozmów.
4. Zadzwonienie podczas turnieju telefonu może zostać ukarane porażką zawodnika.
5. Interpretacja regulaminu należy do sędziego głównego.
6. Udział w Turnieju, wiąże się z akceptacją Regulaminu i wyrażeniem zgody na
wykorzystanie zdjęć i nagrań z udziałem ich uczestników, do celów promocji i reklamy przez Organizatorów Turnieju.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
8. Wszyscy zawodnicy Turnieju Młodych Mistrzów muszą przebywać na zawodach pod
opieką pełnoletnich osób towarzyszących.
9. Sędzią głównym jest pan Andrzej Szewczak (tel: 602 646 556 ).

Klub Bankowca
Związek Banków Polskich
Warszawa

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2019