Kalendarz Szachowy
Kalendarz zawiera informacje o 105 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt
Królestwo Szachów

szeroka oferta szachów, zegarów i książek szachowych.
www.sklep.caissa.pl
chess sets, books, clocks - everything You need to play chess
www.caissa-chess.com
drukuj komunikat


Szachowy Turniej Święta Niepodległości
i turniej Jacka Bednarskiego
11 - 13. 11. 2011

1. Organizator.
Młodzieżowy Dom Kultury “Śródmieście” Wrocław, Gimnazjum nr 13 im. Unii Europejskiej we Wrocławiu, MUKS MDK Śródmieście Wrocław.

2. Miejsce rozgrywek.
Turniej odbędzie się w Gimnazjum nr 13 im. Unii Europejskiej we Wrocławiu, ul. Reja 1, obok Pasażu Grunwaldzkiego.

3. Uczestnictwo.
Grupa A – turniej Jacka Bednarskiego – 10-13.11.2011 – zawodnicy posiadający ranking FIDE co najmniej 2000 (skład tej grupy do parzystej ilości uzupełnią juniorzy – najwyżej pięciu – z MUKS MDK Śródmieście Wrocław posiadający ranking FIDE powyżej 1740) – turniej zgłoszony do rankingu FIDE. - Grupa A została ODWOŁANA

Grupa B – 11-13.11.2011 – zawodnicy posiadający ranking FIDE w przedziale 1600 – 2199 oraz nie posiadający rankingu FIDE z rankingiem PZSzach co najmniej 1800 – turniej zgłoszony do rankingu FIDE.

Grupa C – 11-12.11.2011 – zawodnicy posiadający ranking FIDE poniżej 1600 oraz nie posiadający rankingu FIDE z rankingiem PZSzach co najmniej 1600 – turniej zgłoszony do rankingu FIDE.

Grupa D – 11-12.11.2011 – zawodnicy nie posiadający rankingu FIDE z rankingiem PZSzach co najmniej 1400, czyli od III kategorii kobiecej i IV kategorii męskiej.

Grupa E – 11-12.11.2011 – zawodnicy posiadający ranking PZSzach 1100 – 1400, czyli od V kategorii do IV kategorii oraz III kat. kobiecej).

Grupa F – turniej Pierwszy Krok – 11.11.2011 – zawodnicy (i zawodniczki) posiadający ranking PZSzach 1000 - 1200 (od zawodników nie posiadających szachowych kategorii, czyli bk, do zawodników posiadających V kategorię).

Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia na adres: robert.korpalski@wp.pl lub poprzez wypełnienie formularza w serwisach turniejowych zamieszczonych na stronach: www.muks.vel.pl i www.chessarbiter.com do dnia 8.11.2011. W zgłoszeniu prosimy podać informacje: imię i nazwisko, kategoria szachowa, ranking, data urodzenia, przynależność klubowa, szkoła i nazwisko trenera.

4. Nagrody.
W turnieju można zdobywać szachowe kategorie (najwyżej II kategorię). W grupach B, C, D, E i F – nagrody rzeczowe i dyplomy otrzymują zawodnicy, którzy zajmą 1 - 6 miejsce w swoich grupach oraz najlepsze zawodniczki. W grupach A, B i C – puchar za 1 miejsce.

Grupa A – turniej Jacka Bednarskiego: 1 – 500 zł, 2 – 300 zł, 3 – 250 zł, 4 – 200 zł, 5 – 150 zł, 6 – 100 zł, dyplomy za miejsca 1-6, nagroda rzeczowa dla najlepszej zawodniczki.

5. Wpisowe (a w nim opłata rankingowo-klasyfikacyjna i opłata za zgłoszenie turnieju).
Grupa A – 60 zł (zwolnieni: GM, IM, WGM, WIM)
Grupa B – 40 zł
Grupa C – 35 zł
Grupa D – 25 zł
Grupa E – 20 zł
Grupa F – 15 zł

UWAGA! Zawodnicy i zawodniczki, którzy zgłoszą się po terminie zgłoszeń 8.11.2011 (czyli bez wcześniejszego zgłoszenia) wpłacają wpisowe o 5 zł wyższe.
W Grupie A zawodnicy spoza MUKS MDK Śródmieście Wrocław z rankingiem FIDE poniżej 2000 mogą zagrać pod warunkiem dopłaty do wpisowego po 1 zł za każdy brakujący punkt do 2000 w rankingu FIDE.

6. Zasady rozgrywania partii.
Wszystkie partie rozgrywane są z użyciem zegarów szachowych (w Grupie A – zegary elektroniczne). W grupach A, B, C, D i E obowiązuje zapis posunięć. Zawodnicy zwolnieni od prowadzenia zapisu (najmłodsze dzieci i osoby niepełnosprawne) otrzymują mniej czasu do namysłu.

7. System rozgrywek.
Grupy A, B, C, D i E - system szwajcarski na dystansie 7 rund. Grupa F – system szwajcarski – 6 rund.

8. Tempo gry.
Grupa A – po 90 minut na rozegranie partii i po 30 sekund za każde wykonane posunięcie, czyli partie czterogodzinne.
Grupa B – po 90 minut na rozegranie partii dla każdego zawodnika, czyli partie trzygodzinne.
Grupy C, D i E – po 60 minut na rozegranie partii dla każdego zawodnika, czyli partie dwugodzinne.
Grupa F – po 30 minut na rozegranie partii dla każdego zawodnika, czyli partie jednogodzinne.

9. Program rozgrywek.
Grupa A – turniej Jacka Bednarskiego
czwartek
10.11.2011
godz. 1530- 1545
– zapisy (potwierdzenie udziału), opłata wpisowego.

godz. 1600- ok. 1930
– I runda,
piątek
11.11.2011
godz. 900- ok. 1300
– II runda, godz. 1500- ok. 1830 – III runda,
sobota
12.11.2011
godz. 900- ok. 1300
– IV runda, godz. 1500- ok. 1830 – V runda,
niedziela
13.11.2011
godz. 900- ok. 1300
– VI runda, godz. 1500- ok. 1830 – VII runda,


ok. godz. 1845
– zakończenie

Grupa B
piątek
11.11.2011
godz. 830- 900
– zapisy (potwierdzenie udziału), opłata wpisowego.


godz. 930- ok. 1500
– I, II runda,
sobota
12.11.2011
godz. 900- ok. 1430
– III, IV runda,

godz. 1530- ok. 1800
– V runda
niedziela
13.11.2011
godz. 900- ok. 1430
– VI, VII runda.

ok. godz. 1445
– zakończenie

Grupy C, D i E
piątek
11.11.2011
godz. 830- 900
– zapisy (potwierdzenie udziału), opłata wpisowego.

godz. 930- ok. 1300
– I, II runda,

godz. 1500- ok. 1830
– III, IV runda,
sobota
12.11.2011
godz. 900- ok. 1430
– V, VI, VII runda.
Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród – w grupach, bezpośrednio po zakończeniu ostatniej partii w grupie.

Grupa F – turniej Pierwszy Krok
piątek
11.11.2011
godz. 830- 900
– zapisy (potwierdzenie udziału), opłata wpisowego.

godz. 930- ok. 1330
– I, II, III, IV runda,

godz. 1500- ok. 1630
– V i VI runda

ok. godz. 1645
– zakończenie

10. Uwagi końcowe.
Lista wstępnych zgłoszeń, kojarzenia par w kolejnych rundach oraz wyniki rozgrywek zamieszczane będą na stronie internetowej sekcji szachowej MUKS MDK Śródmieście Wrocław: www.muks.vel.pl.

Jacek Bednarski – mistrz międzynarodowy, mistrz Polski, lider drużyny narodowej (1 szachownica), wybitny trener szachowy, pracował jako trener w Młodzieżowym Domu Kultury „Śródmieście” Wrocław.

Nagrody pieniężne w grupie A – turnieju Jacka Bednarskiego sponsorują: uczeń Mistrza, który przeznaczył 650 zł na ten zaszczytny cel z nagrody Dyrektora MDK Śródmieście 14.10.2011 oraz Pan Wojciech Zawadzki z firmy PROBIT.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2019