Kalendarz Szachowy
Kalendarz zawiera informacje o 87 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt
Królestwo Szachów

szeroka oferta szachów, zegarów i książek szachowych.
www.sklep.caissa.pl
chess sets, books, clocks - everything You need to play chess
www.caissa-chess.com
drukuj komunikat


Osiedlowy Dom Kultury – Zabobrze
58-506 Jelenia Góra ul. Komedy Trzcińskiego 12

z okazji Święta Niepodległości
organizuje

OTWARTY TURNIEJ SZACHOWY

Patronat: Prezydent Miasta Jeleniej Góry

Termin,miejsce: 11 listopada 2011r. ODK Zabobrze-Kawiarnia
Jelenia Góra ul.Komedy Trzcińskiego 12
godz. 9.00 - 9.45 potwierdzenie zgłoszenia i wpłata wpisowego
godz. 10.00 Otwarcie turnieju
godz. 10.05 – 15.30 I - IX runda
godz. 15.45 Zakończenie turnieju i rozdanie nagród

System rozgrywek i tempo gry: system szwajcarski, 9 rund po 15 minut dla zawodnika na rozegranie partii (gra przyspieszona), kojarzenie komputerowe

Wpisowe: Dzieci i młodzież (ur. 1993 i młodsi) - 5,- zł
Osoby dorosłe - 15,- zł

Nagrody:
I miejsce - 200,- zł + puchar,
II miejsce – 150,- zł,
III miejsce – 100,- zł,
IV miejsce – 80,- zł,
V miejsce 50,- zł.
Przewiduje się nagrody rzeczowe dla najlepszych juniorów i najmłodszych zawodników.
Zgłoszenie: Organizator zapewnia 50 miejsc startującym, którzy będą mieli zagwarantowane prawo gry w turnieju.
Uczestnictwo można zgłaszać do dnia 10 listopada 2011 r.
telefonicznie na nr 75 64 186 40 lub 691 934 777, a w dniu zawodów najpóźniej do godz. 9.30

Różne: - Sprzęt szachowy zapewnia organizator.
Wszelkie informacje na temat turnieju można otrzymać pod nr telefonu jak wyżej.
Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

Z A P R A S Z A M Y

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2019