Kalendarz Szachowy
Kalendarz zawiera informacje o 92 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt
Królestwo Szachów

szeroka oferta szachów, zegarów i książek szachowych.
www.sklep.caissa.pl
chess sets, books, clocks - everything You need to play chess
www.caissa-chess.com
drukuj komunikat


Regulamin
Ogólnopolskiego Szachowego Festiwalu Niepodległości

1. Cel. Celem turnieju jest:
• uczczenie wydarzeń związanych z odzyskaniem, po 123 latach niewoli, niepodległości przez Polskę w 1918 roku,
• rozwój pozytywnych zainteresowań będący ideą Kampanii Bezpieczna Polska,
• promocję Mazowsza,
• promocję szachów wśród społeczeństwa a w szczególności wśród dzieci i młodzieży.

2. Organizatorzy. Organizatorem jest:
Stowarzyszenie Centrum Młodzieży „ARKA”,
Młodzieżowy Dom Kultury w Radomiu,
Uczniowski Klub Sportowy „ROSZADA”.

3. Patronat Honorowy.
Patronat honorowy objął:
Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego.

4.Termin. W ramach Festiwalu rozegrane zostaną następujące imprezy:
a) Ogólnopolski Konkurs Rozwiązywania Zadań Szachowych „11.11.1918 r.”;. Początek w dniu 4.11.2011 r. w Publicnej Szkole Podstawowej Nr 17 im. Przyjaciół Dzieci Radomiu przy ul Wierzbickiej 89/93. Początek o godzinie 16.45. Zakończenie konkursu o godzinie 18.15.
Zadaniem szachistów będzie rozwiązanie 12 zadań szachowych – „Mat w jednym posunięciu” i 12 zadań „Mat w dwóch posunięciach” oraz jednego zadania papieskiego (Jan Paweł II ułożył wiele zadań szachowych opublikowanych w zagranicznych czasopismach szachowych).
Za poprawne rozwiązanie jednego zadania ( mat w 1 i 2 posunięciach) zawodnik otrzyma 0,25 pkt m. Za każde rozwiązanie zadania papieskiego szachista otrzyma 1 punkt.
O kolejności zajętych miejsc zadecyduje łączna suma zdobytych punktów, a w przypadku ich równości - krótszy czas rozwiązania wszystkich zadań szachowych.
Zadania opublikowane są w książeczkach „Poznaj smak szachów. Tomik I. Mat w jednym posunięciu” i „Poznaj smak szachów. Tomik II. Mat w dwóch posunięciach”, które są zamieszczone na stronie www.roszada.eu w zakładce „Pobieranie”- Materiały szkoleniowe. Natomiast zadanie papieskie można „ściągnąć z internetu” lub poszukać w innych publikacjach szachowych.
Zgłoszenia do konkursu prosimy dokonywać na stronie internetowej www.chessarbiter.com
Ponadto zgłoszenia z podaniem: imienia, nazwiska, dokładnej daty urodzenia, nazwy klubu, kategorii szachowej, rankingu FIDE i PZSzach, można dokonać e-mailem: uks.roszada@gmail.com w terminie do dnia 2.11.2011

b) Szachowy Turniej „Ogłoszenia Niepodległości Królestwa Polski 7.10.1918 r.”. Początek w dniu 5.11.2011r. w Centrum Młodzieży Arka, Plac Starego Miasta 2 w Radomiu według następującego programu:
5.11.2011 r.
8.30- 9.15 odprawa techniczna
9.15– 9.30 uroczyste otwarcie turnieju,
9.30-11.30 I runda
11.35-13.35 II runda
13.35-15.35 przerwa
15.35-17.35 III runda
17.40-19.40 IV runda
6.11.2011 r.
9.00– 11.00 V runda
11.05 – 13.05 VI runda,
13.10-15.10 VII runda
15.10.- 15.40 uroczyste zakończenie turnieju.
Zgłoszenia do turnieju prosimy dokonywać na stronie internetowej www.chessarbiter.com
Ponadto zgłoszenia z podaniem: imienia, nazwiska, dokładnej daty urodzenia, nazwy klubu, kategorii szachowej, rankingu FIDE i PZSzach, można dokonać e-mailem: uks.roszada@gmail.com w terminie do dnia 3.11.2011
Tel. kontaktowy: 507-43-40-79
Uczestnicy, którzy zgłoszą się po upływie tego terminu, zapewniają sobie sprzęt szachowy we własnym zakresie. W turnieju można wypełnić normę do II kategorii włącznie.

c) Ogólnopolski Memoriał Szachowy im. Józefa Piłsudskiego. Początek w dniu 11.11.2011 r. o godzinie 9.00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Radomiu, ul. Daszyńskiego 5. 7 rund z tempem gry 5 minut/partię dla zawodnika.
Zgłoszenia do turnieju prosimy dokonywać na stronie internetowej www.chessarbiter.com
Zakończenie Festiwalu wraz z wręczeniem pucharów i nagród przewidujemy o godzinie 13.00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Radomiu, ul. Daszyńskiego 5 .

O kolejności miejsc w Festiwalu zadecyduje ilość punktów uzyskanych we wszystkich imprezach festiwalowych. Każdy szachista otrzyma dyplom. Ponadto zwycięzca festiwalu, najlepsza juniorka i najlepszy junior otrzymają puchary, których fundatorem jest Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.
5. Pozostałe przepisy. W festiwalu obowiązują przepisy gry FIDE według aktualnego kodeksu PZSzach.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie.
W przerwach pomiędzy poszczególnymi rundami zawodnicy mogą rozgrywać partie szachów ogrodowych.

6. Patronat medialny:
Tygodnik Katolicki „ Niedziela” www.niedziela.pl
Radio Plus www.radioplus.pl

7. Sponsorzy:
Leda Sport – Lech Jan Podgórski www.ledasport.pl

8. Współpraca:
Conwex Serwis www.conwex.pl
Virgo Poligrafia www.virgo.net.pl
Proxima Andrzej Jasiński www.proxima.biz.pl

Radom, 14.10.2011 r.
Dyrektor Turnieju
/-/ Marek Niedźwiecki

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2019