Kalendarz Szachowy
Kalendarz zawiera informacje o 87 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt
Królestwo Szachów

szeroka oferta szachów, zegarów i książek szachowych.
www.sklep.caissa.pl
chess sets, books, clocks - everything You need to play chess
www.caissa-chess.com
drukuj komunikat


KOMUNIKAT ELIMINACJI MIĘDZYWOJEWÓDZKICH
STREFY DOLNOŚLĄSKO – LUBUSKIEJ
DO FINAŁÓW XVIII OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY,
FINAŁÓW MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW DO 12, 16 i 18 LAT
ORAZ PUCHARU POLSKI DO 10 LAT W SZACHACH

Karpacz, 11 - 16 października 2011 r.


I. Organizator zawodów:
- UKS EL-TUR SP3 Bogatynia na zlecenie Dolnośląskiego Związku Szachowego
II. Cel zawodów:
- Wyłonienie zawodników awansujących do Finałów XVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży*, Finałów Mistrzostw Polski Juniorów do 12, 16 i 18 lat oraz Pucharu Polski do 10 lat.
- Popularyzacja i podnoszenie poziomu sportu szachowego wśród młodzieży.
- Umożliwienie zawodnikom zdobywania wyższych kategorii szachowych.
III. Termin i miejsce
- 11-16 października 2011 r. OW „Mieszko”, ul. Mickiewicza 2, Karpacz
IV. Warunki uczestnictwa:
W Mistrzostwach Międzywojewódzkich mogą brać udział zawodnicy:
- urodzeni w 1994 r. i młodsi,
- reprezentujący kluby zrzeszone w Dolnośląskim lub Lubuskim Związku Szachowym lub reprezentujący bezpośrednio jeden z wyżej wymienionych związków,
- posiadający obywatelstwo polskie,
- posiadający licencję zawodniczą Polskiego Związku Szachowego,
- zawodnicy, którzy nie są zarejestrowani w Centralnym Rejestrze PZSzach zobowiązani są pokazać na odprawie technicznej sędziemu głównemu dokument tożsamości.
V. System rozgrywek:
Zawody zostaną rozegrane oddzielnie dla dziewcząt i chłopców w grupach wiekowych:
- do 9 lat (rocznik 2002 i młodsi),
- do 11 lat (roczniki 2000 i 2001),
- do 13 lat (roczniki 1998 i 1999),
- do 15 lat (roczniki 1996 i 1997),
- do 17 lat (roczniki 1994 i 1995).
Zawodnik może brać udział tylko w swojej grupie wiekowej.
W zależności od frekwencji, grupa rozegra turniej system:
1-2 zawodników - mecz 4-partiowy
3-4 zawodników - system dwukołowy 2 x 3 rundy
5-6 zawodników - system kołowy 5 rund
7-8 zawodników - system kołowy 7 rund
9-10 zawodników - system kołowy 9 rund
11 i więcej zawodników - system szwajcarski 7 rund
VI. Tempo gry:
90 minut na partię plus 30 sekund na posunięcie.
VII. Sędziowanie:
- W mistrzostwach obowiązują aktualne przepisy gry FIDE oraz Kodeks Szachowy PZSzach.
- Zawodnik, który pojawi się przy szachownicy (stoliku) z opóźnieniem większym niż 15 minut w stosunku do regulaminowego czasu rozpoczęcia rundy, przegrywa partię.
- W zawodach obowiązuje zakaz składania propozycji remisowych i przyjmowania ich przed wykonaniem 30 posunięcia.
VIII. Zakwaterowanie i wyżywienie:
- Koszt zakwaterowania i wyżywienia wynosi 325 zł.
IX. Finansowanie:
- Koszty zakwaterowania i wyżywienia opłacić można na miejscu lub przelewem na
konto: AGENCJA 64 PLUS ul. Ogińskiego 67/5, 66-400 Gorzów Wlkp.
Bank PKO BP II O/Gorzów Wlkp. nr 96 1020 1967 0000 8202 0004 0444.
Opłata klasyfikacyjno – rankingowa PZSzach. w wysokości 10/20 zł oraz wpisowe w wysokości 20,00,- (nie dotyczy grupy D13 i C13) płatne na miejscu zawodów gotówką.
X. Zgłoszenia:
Pisemne potwierdzenie udziału zawodnika prosimy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres kierownika zawodów w.galazewski@gmail.com do dnia 30.09.2011r. Zgłoszenie powinno zawierać informacje na temat zakwaterowania i wyżywienia zawodników oraz opiekunów. Telefon kontaktowy: 600-952-587
XI. Nagrody:
- Puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe za miejsca 1-3 w każdej grupie wiekowej.
XII. Program zawodów:
- 11 października: Przyjazd i rejestracja zawodników w biurze zawodów w OW „Mieszko” w Karpaczu od godz. 16:00 w dniu 11.10.2011. Odprawa techniczna o godz. 20:30 na sali gry. Szczegółowy harmonogram zostanie podany na odprawie, po weryfikacji list startowych.
XIII. Inne sprawy organizacyjne
- obowiązkiem zawodnika lub jego opiekuna jest uczestniczenie w odprawie technicznej.
- zawodnicy startujący w turnieju muszą być pod opieką opiekunów przez cały okres trwania zawodów.
- za stan zdrowia i ubezpieczenie zawodników odpowiadają kluby i jednostki delegujące.
- ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian technicznych.


Kierownik zawodów
Waldemar Gałażewsk

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2019