Kalendarz Szachowy
Kalendarz zawiera informacje o 91 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt
Królestwo Szachów

szeroka oferta szachów, zegarów i książek szachowych.
www.sklep.caissa.pl
chess sets, books, clocks - everything You need to play chess
www.caissa-chess.com
drukuj komunikat


19. Otwarte Mistrzostwa Wrocławia w Szachach Klasycznych grupa A

SERWIS - ZGŁOSZENIA

Miejsce: WKSz GANT HETMAN, Wrocław, ul. Św. Antoniego 31b

Terminy:
3. Turniej - 2011.10.07-09
4. Turniej - 2011.11.04-06

Harmonogram turnieju:
Grupa A
piątek: zapisy - od godz. 16:30 do 17:10, I runda 17:15
sobota: II rudna 9:30, III runda 14:30,
niedziela: IV runda 9:30, V runda 14:30

System rozgrywek:
Grupa A - systemem szwajcarski na dystansie 5 rund, tempo gry wynosi 90 min. na partię + 30 sek. na ruch dla zawodnika, turniej będzie liczony do rankingu FIDE
W turnieju obowiązuje opłata klasyfikacyjno-rankingowa PZSzach wynosząca 10 PLN

Sędziowanie
W turniejach obowiązują aktualne przepisy FIDE oraz Kodeks Szachowy PZSzach z 2007r. z późniejszymi zmianami.
Osoby, które spóźnią się mogą być dopuszczone do turnieju od następnej rundy chyba że sędzia podejmie inną decyzję. Decyzje sędziego głównego turnieju są ostateczne.

Punktacja:
O kolejności miejsc w poszczególnych turniejach decyduje ilość zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości punktacja pomocnicza w następującej kolejności: Buchholz średni, Buchholz, Liczba zwycięstw, Progres.

Klasyfikacja Generalna
Do klasyfikacji generalnej liczy się suma 3 najlepszych wyników uzyskanych z 4 turniejów. Będą prowadzone 2 osobne klasyfikacje dla grup A i B. Punkty z grupy A można zaliczyć zawodnikowi do klasyfikacji w grupie B. W przypadku równej ilości punktów decyduje suma punktów ze wszystkich rozegranych turniejów, następnie miejsce w ostatnim turnieju.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2019