Kalendarz Szachowy
Kalendarz zawiera informacje o 98 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt
Królestwo Szachów

szeroka oferta szachów, zegarów i książek szachowych.
www.sklep.caissa.pl
chess sets, books, clocks - everything You need to play chess
www.caissa-chess.com
drukuj komunikat


KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

„II Otwarte Mistrzostwa Województwa Lubuskiego Inwalidów w Szachach” – Łagów Lubuski 2011r.
W tym, udział w zawodach seniorów niepełnosprawnych od 50 lat życia.

Patronat Honorowy objął mgr Ryszard Oleszkiewicz – Wójt Gminy Łagów Lub.

CEL.
Wyłonienie mistrzów Województwa Lubuskiego Inwalidów w Szachach na 2011r. Stowarzyszenia „Idea”.
Realizacja szeroko pojętego procesu rehabilitacji poprzez sport.
Umożliwienie udziału w zawodach osobom starszym niepełnosprawnym.

FINANSOWANIE.
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego – Zielona Góra.
Polskie Centrum Szachowe Niepełnosprawnych „Idea” Świebodzin.
Z 1% podatku od osób fizycznych oraz z odpłatności samych uczestników.

UCZESTNICY TURNIEJU.
W turnieju uczestniczą tylko osoby niepełnosprawne oraz starsze wg kolejności zgłoszeń oraz zgłaszające się i wyrażające chęć pobytu na własny koszt w Łagowie Lubuskim.

KONKURENCJE I SYSTEM ROZGRYWEK.
Turniej klasyczny – system szwajcarski, rozgrywany na dystansie 11rund z tempem 1 h na partię dla zawodnika. Rozgrywki nie są zgłoszone do oceny rankingowej FIDE. Kojarzenie par komputerowe. Nie obowiązuje prowadzenie zapisu partii.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA.
Nagrody finansowe o łącznej wartości 3.500,- zł + puchary i medale ( gwarantowane).
W przypadku otrzymania dodatkowego dofinansowania imprezy z MSiT Warszawa, zwiększymy pule nagród lub zwrócimy uczestnikom częściowo wpłaconą odpłatność za udział ( dotyczyć będzie tylko zawodników mających więcej niż 50 lat życie tzw. 50+).

MIEJSCE I TERMIN.
Ośrodek Wczasowy „Defka” Grażyna Sztabska 66-220 Łagów Lubuski ul. Chrobrego 13 tel. (68) 3412153 www.defka.com.pl. Termin zawodów 01-05.10.2011r. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14,00 (w dniu przyjazdu tj. 01 października br.).

WARUNKI UDZIAŁU.
Impreza limitowana dla 30 osób z dofinansowaniem pobytu przez Stowarzyszenie „Idea”, w tym 20 osób niepełnosprawnych powyżej 50 lat życia.
Całkowita odpłatność za udział wynosi 165,- zł od osoby ( dla pierwszych zgłoszonych 30 osób).
Zawodnicy decydujący się uczestniczyć w zawodach na własny koszt wpłacają wpisowe 100,- zł za udział w terminie do 20 września br, po tym terminie odpłatność wyniesie 150,- zł
Osoby towarzyszące wpłacają 380,- zł.
Do imprezy zostali już przyjęci zawodnicy, którzy zgłosili się na podstawie informacji zawartej w BIULETYNIE Nr 1/2011(8), a inni zainteresowani zawodami zostaną przyjęci wg kolejności zgłoszeń. Zawodnicy zakwalifikowani do udziału w zawodach zostaną powiadomieni o powyższym w terminie do 20 września br.
Brak potwierdzenia od organizatora oznacza nie przyjęcie osoby do udziału w zawodach.

ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia należy przesłać listem pocztowym na adres: Polskie Centrum Szachowe Niepełnosprawnych „Idea” os. Kopernika 99 kod 66-200 Świebodzin lub e-mail:kozicz@poczta.wp.pl w terminie do 20 września 2011r. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon do kontaktu, aktualny ranking FIDE, datę urodzenia i godzinę prognozowanego przyjazdu do Łagowa Lub. w dniu 01 października 2011r. Obowiązkowo do zgłoszenia należy dołączyć kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności. Tylko osoby przyjęte otrzymają w terminie do 20 września br. listowne ZAPROSZENIE do udziału w turnieju.

INNE USTALENIA
Należność za udział w turnieju prosimy wpłacić do dnia 25 września 2011r. na konto PCSzN „Idea”:w PKO BP S.A. O/Swiebodzin nr 31 10205402 0000 0202 0115 1182.
Brak wpłaty w terminie do 25 września 2011r. będzie uznane przez organizatora jako rezygnacja z przyjazdu i w to miejsce zaproponuje się wyjazd osobie z listy rezerwowej.

UWAGI KOŃCOWE
Sprzęt do gry oraz zegary szachowe zapewnia organizator.
W ramach pobytu organizator zapewnia noclegi (pokoje dwu i jednoosobowe) i trzy posiłki dziennie.
Zawodnicy przyjeżdżają na własny koszt lub delegujących podmiotów.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników i jego konsekwencje związane z udziałem w turnieju.
Obowiązki koordynatora turnieju z ramienia PCSzN „Idea” obejmuje Andrzej Kozicz telefon komórkowy nr 603 196 498
Hotel „Defka” posiada bariery architektoniczne.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego komunikatu i jego ostateczną interpretację

Zapraszamy do udziału w turnieju.
Zarząd PCSzN „Idea” Świebodzin

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2019