Kalendarz Szachowy
Kalendarz zawiera informacje o 87 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt
Królestwo Szachów

szeroka oferta szachów, zegarów i książek szachowych.
www.sklep.caissa.pl
chess sets, books, clocks - everything You need to play chess
www.caissa-chess.com
drukuj komunikat


Kurs sędziowski na klasy okręgowe
(klasa druga, trzecia i młodzieżowa)
Wrocław, 02.10.2011 (niedziela)

1. Organizator
Kolegium Sędziów Dolnośląskiego Związku Szachowego

2. Miejsce
Klub Szachowy Polonia Wrocław, ul. Wita Stwosza 37

3. Terminarz
10:00-10:30 – weryfikacja uczestników kursu, przyjmowanie opłat,
10:30-14:30 – wykłady,
14:30-15:30 – egzamin pisemny,
16:00 – ogłoszenie wyników egzaminu.

4. Uczestnictwo zgodnie ze statusem sędziego

§ 1. Wymagania stawiane sędziom
1.1. Wymagania ogólne
Sędzią szachowym może być osoba mająca w swoim środowisku pełne uznanie dla swej postawy etycznej, moralnej i sportowej. Sędzia szachowy powinien mieć takie cechy charakteru jak rozwaga, obiektywizm, takt i opanowanie.

1.2. Wymagania szczegółowe
Sędzią szachowym może być osoba mająca obywatelstwo polskie i spełniająca następujące warunki:
- ukończone 18 lat,
- pełnię praw zawodnika i działacza sportowego,
- przynajmniej II kategorię szachową.
- zda egzamin sędziowski przed właściwą komisja,
- zobowiązuje się wypełniać zadania sędziowskie.

§ 2. Klasy sędziowskie
2.1. Klasy okręgowe
Klasę trzecią i drugą nadają kolegia sędziowskie Wojewódzkich Związków Szachowych. Podstawą nadania jest spełnienie wymagań podanych w § 1. Kandydat na klasę sędziowską drugą musi sędziować minimum cztery turnieje jako sędzia rundowy (w tym minimum dwa rozgrywane tempem umożliwiającym wypełnienie norm na kategorie szachowe)

3.1. Wymagania ogólne
3.1.1. Uzyskanie klasy sędziowskiej wymaga zdania egzaminu lub ukończenia odpowiedniego kursu sędziowskiego, połączonego z egzaminem.
3.1.2. Przystąpienie do egzaminu na sędziego szachowego wymaga spełnienia następujących warunków:
a) posiadanie ważnej licencji sędziowskiej (nie dotyczy klasy młodzieżowej i trzeciej)
b) wniesienie opłaty zgodnie z Komunikatem organizacyjno-finansowym PZSzach.
3.1.3. Klasy sędziowskie są nadawane stopniowo (sędzia klasy III nie może uzyskać klasy I).

3.2. Klasy okręgowe
3.2.1. Klasy okręgowe nadają Kolegia Sędziowskie Wojewódzkich Związków Szachowych w oparciu o wewnętrzny regulamin.
3.2.2. Osoba, która ma 16-18 lat, nie ma na koncie kar dyscyplinarnych (także w szkole), oraz zda egzamin przed właściwą komisją (wymogi jak na III klasę) może uzyskać tylko klasę młodzieżową, odpowiadającą klasie trzeciej.

3.2.3. Kandydat na sędziego klasy drugiej musi sędziować minimum cztery turnieje jako sędzia rundowy, w tym przynajmniej dwa rozgrywane tempem, umożliwiającym wypełnienie norm na kategorie szachowe.

5. Warunki finansowe
Zgodnie z komunikatem Organizacyjno-Finansowym PZSzach opłata za udział w kursie wynosi 100 zł.
Opłatę za kurs można zapłacić przelewem na konto DZSzach lub gotówką na miejscu.
PKO IV O/Wrocław 11 1020 5242 0000 2102 0019 4993 – z dopiskem „DZSzach – kurs – imię i nazwisko”
Dane do rachunku należy przesłać emailem do biura Związku: biuro@dzszach.pl

6. Zgłoszenia
Zgłoszenia na kurs – Rafał Siwik, mail: ads@post.pl , SMS 78 3333 900

7. Materiały szkoleniowe
Kandydaci na sędziów będą musieli zdać egzamin pisemny z następujących tematów:
przepisy gry FIDE, obliczanie rankingu PZSzach i norm na kategorie okręgowe (od V do II), przepisy turniejowe, kojarzenie systemem kołowym.
Na egzaminie można używać kalkulatora.

Kandydaci na sędziów powinni wcześniej zapoznać się z:
- aktualnymi przepisami gry FIDE:
pzszach.org.pl/pub/4/125/przepisy_fide-14-07-2009.zip
www.fide.com/fide/handbook.html - oryginalna wersja przepisów (j.angielski)
- Regulaminem klasyfikacyjno-rankingowym PZSzach oraz Systemami rozgrywek w PZSzach: pzszach.org.pl/index.php?idm=4&idm2=125&idm3=221

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2019