Kalendarz Szachowy
Kalendarz zawiera informacje o 91 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt
Królestwo Szachów

szeroka oferta szachów, zegarów i książek szachowych.
www.sklep.caissa.pl
chess sets, books, clocks - everything You need to play chess
www.caissa-chess.com
drukuj komunikat


XIV Międzynarodowy Turniej Szachowy o puchar Zamku Malborskiego
24-25 września 2011

Miejsce rozgrywek: Muzeum Zamkowe w Malborku - sala „Karwan”, ul. Starościńska.

System rozgrywek: Turniej rozegrany zostanie na dystansie 9 rund systemem szwajcarskim, po 30 min na partię dla każdego z graczy.

Uczestnictwo i opłaty:
Obowiązuje wpisowe w wysokości 30 zł, pod warunkiem dokonania wpłaty przelewem do dnia 20 września 2011 na konto: Miejskiego Domu Kultury w Malborku, pl.Słowiański18, Bank BPH nr konta: 14 1060 0076 0000 3210 0019 3740 z dopiskiem: turniej - Zamek 2011.

Możliwe jest opłacenie wpisowego gotówką na sali gry przed odprawą techniczną w dniu 24 września - obowiązuje wpisowe o podwyższonej wysokości tj: 50 zł.
Zawodnicy z tytułem GM i WGM są zwolnieni z wpisowego.

Zgłoszenia: Za pomocą formularza na stronie:
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2011/ti_2475/
na adres email:jotes@go2.pl,
lub pisemnie na adres: Miejski Dom Kultury, pl. Słowiański 18, 82-200 Malbork.

Nagrody: pieniężne za zajęcie miejsca od 1 do10.
1m – 1000 zł i puchar ufundowany przez Posła do EuroParlamentu Tadeusza Cymańskiego
2m - 700 zł i puchar ufundowany przez Posła na Sejm RP Pawła Orłowskiego,
3m – 500 zł i puchar ufundowany przez Burmistrza Malborka Andrzeja Rychłowskiego,
4m - 400 zł
5m – 300 zł
6m – 250 zł
7m – 200 zł,
8m – 150 zł,
9m – 100 zł,
10m – 50zł,

Ponadto przewiduje się 12 nagród specjalnych:
Za miejsca 1-3 w kategorii najlepsza kobieta:
1m – Puchar ufundowany przez Starostę Powiatu Malborskiego Mirosława Czaplę,
2m - nagroda rzeczowa
3m - nagroda rzeczowa

Za miejsca 1-3 wśród zawodników z rankingiem 1999 i niższym:
1m - Puchar ufundowany przez Przewodniczącego Rady Miasta Malborka Arkadiusza
Mroczkowskiego,
2m - nagroda rzeczowa,
3m - nagroda rzeczowa.

Za miejsca 1-3 w kategorii juniorów (zawodnicy ur. w 1993 roku lub młodsi):
1m - Puchar ufundowany przez Zastępcę Burmistrza Malborka Jerzego Skoniecznego,
2m - nagroda rzeczowa,
3m – nagroda rzeczowa.

Ponadto 3 wyróżnienia: dla najlepszego zawodnika - członka klubu MDK Malbork, dla najlepszego dziecka (ur. 2001 i wcześniej), dla najlepszego oldboya ( zawodnika ur. w 1951 lub wcześniej).

Warunkiem przyznania nagród jest sklasyfikowanie w danej z kategorii min. 4 zawodników.
Zawodnik może otrzymać tylko jedną nagrodę, nagrody specjalne będą przyznawane w kolejności kategorii przedstawionych w komunikacie.

Nagrody pieniężne i specjalne nie będą dzielone, w przypadku równej liczby punktów o kolejności decyduje punktacja pomocnicza: Bucholtz skrócony, Bucholtz pełny, Berger, progres, losowanie.

Program turnieju głównego: Biuro zawodów czynne w sobotę 24 września od 09:00 w sali „Karwan” ul. Starościńska.

24.09.2011 sobota
9:30-9:45 Weryfikacja zgłoszeń.
9:45 - 10:00 Odprawa techniczna.
10:00 - otwarcie turnieju
10:15 - 14:00 Rundy I - III
14:00 - 16:00 Zwiedzanie zamku
16:00 - 16:45 Przerwa obiadowa
16:45 - 19:15 Rundy IV i V

25.09.2011 niedziela
10:00 - 13:30 Rundy VI - VIII
13:30 - 13:45 Przerwa
13:45 - 14:45 Runda IX
15:00 Zakończenie turnieju i wręczenie nagród.

Wyżywienie i noclegi: Organizator nie pośredniczy w rezerwacji noclegów i wyżywienia.
Proponujemy noclegi w hotelu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (Hotel Parkowy), gdzie istnieje również możliwość wykupienia wyżywienia. Do dyspozycji gości kawiarnia, korty tenisowe, boisko sportowe.

Sprawy różne: Z uwagi na miejsce rozgrywania zawodów (zabytek wpisany na listę UNESCO) zastrzegamy sobie prawo do niedopuszczenia do udziału zawodników bez podania przyczyn.
Telefon Miejskiego Domu Kultury: 055 2723852

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2019