Kalendarz Szachowy
Kalendarz zawiera informacje o 88 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt
Królestwo Szachów

szeroka oferta szachów, zegarów i książek szachowych.
www.sklep.caissa.pl
chess sets, books, clocks - everything You need to play chess
www.caissa-chess.com
drukuj komunikat


KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI W SZACHACH
NA ROK 2011 – I i II LIGA
Mrzeżyno 2-11.09.2011

ORGANIZATORZY
Na zlecenie Polskiego Związku Szachowego:
Agencja 64 PLUS Gorzów Wlkp. www.agencja64.pl
Dyrektor Turnieju – Aleksander Czerwoński tel. 607 806 152, e-mail: agencja64@gmail.com

TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWEK
Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „FAMA-STA”, ul. Kołobrzeska 32, 72-330 Mrzeżyno
Ośrodek Wczasowo - Rehabilitacyjny Piramida, ul. Kołobrzeska 30, 72-330 Mrzeżyno

Zalecany przyjazd zawodników w dniu 2.09.2011, w godzinach 14:00–20:00.
Rejestracja drużyn: 2.09.2010 r. na sali gry w Ośrodka R-W „FAMA-STA” - 14:00-20:00.
Odprawa techniczna dla kapitanów i kierowników drużyn I i II ligi o godzinie 20:30, w Ośrodku R-W „FAMA-STA”.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Lista uprawnionych drużyn według Regulaminu Drużynowych Mistrzostw Polski I i II Ligi.
Potwierdzenie uczestnictwa należy przesłać e-mailem na adres: anmodz@gmail.com do 5.08.2011r. dla I Ligi i 19.08.2011r. dla II Ligi na druku stanowiącym załącznik nr 2 Regulaminu Drużynowych Mistrzostw Polski.
Potwierdzenie udziału należy przesłać w analogicznym terminie również do wiceprezesa PZSzach. ds. sportowych na adres: wlodzimierz.schmidt@gmail.com oraz na adres specjalisty ds. organizacyjnych PZSzach Michała Bartla na adres: m.bartel@pzszach.org.pl
Warunkiem udziału w rozgrywkach jest posiadanie przez klub licencji PZSzach oraz opłacenie składki członkowskiej PZSzach oraz uregulowanie opłat wynikających z Komunikatu organizacyjno - finansowego PZSzach 2011.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
Dwie najlepsze drużyny I Ligi uzyskują awans do Ekstraligi 2012.
Trzy najlepsze drużyny II Ligi uzyskują awans do I Ligi 2012.
Za miejsca pierwsze, drugie i trzecie drużyny otrzymują po osiem medali złotych, srebrnych i brązowych oraz puchary i dyplomy. W ofercie zagwarantowano również nagrody finansowe.
Sposób podziału nagród zostanie podany po I rundzie.

FINANSOWANIE
Startowe i opłatę organizacyjną: 1300 zł - I liga do 5.08.2011 i 1000 zł - II liga do 19.08.2011 natomiast opłatę klasyfikacyjno-rankingową – 20 zł za każdego zgłoszonego zawodnika, należy wpłacić najpóźniej do 19.08.2011 – I liga, 26.08.2011 – II liga na konto PZSzach:
Bank BPH S.A. O/Warszawa nr 34 1060 0076 0000 3200 0071 8184 z dopiskiem „Startowe i opłata organizacyjna lub OKR – I lub II liga ” wraz z nazwą klubu.
Zawodnicy zagraniczni uzyskują uprawnienia do reprezentowania klubu w zawodach po uiszczeniu za nich dodatkowej opłaty, zgodnie z Komunikatem Organizacyjno-Finansowym PZSzach nr 1/2011.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Koszt zakwaterowania i wyżywienia w Ośrodku R-W „FAMA-STA” i Ośrodku W-R „Piramida”, (od kolacji 2.09.2011 do obiadu 11.09.2010) wynosi:
- pokoje 2, 3-osobowe 675 zł.
- pokoje 1-osobowe 855 zł.

Opłatę za wyżywienie i zakwaterowanie należy wpłacić na konto:
AGENCJA 64 PLUS, ul. Ogińskiego 67/5, 66-400 Gorzów Wlkp.
Bank PKO BP II O/Gorzow Wlkp. nr 96 10201967 0000 8202 0004 0444
W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z organizatorem opłaty można wnieść na miejscu rozgrywek.
Wskazane jest przysłanie danych do faktury na adres agencja64@gmail.com
Zgłoszenie rezerwacji noclegów i wyżywienia do dnia 13.08.2011
Andrzej Modzelan, tel. kom 606 921 188, e-mail: anmodz@gmail.com

PROGRAM MISTRZOSTW
02.09.2011 – piątek Przyjazd i odprawa techniczna o 20:30
03.- 10.09.2011 Rundy I - VIII godz.15:00
11.07.2011 – niedziela Runda IX – godz.9:00
11.07.2011 – niedziela zakończenie turniejów ok.15:30

SĘDZIOWANIE
Skład sędziowski zostanie ustalony na podstawie Regulaminu Drużynowych Mistrzostw Polski - sędzia główny I Ligi: IA Rafał Siwik – e-mail: iarafalsiwik@gmail.com, II Ligi: IA Zenon Chojnicki – e-mail: zchojnicki@neostrada.pl

INFORMACJE DODATKOWE
"Przypominamy, że zmieniły się zasady zgłaszania składów drużyn.
Do drużyny można zgłosić najwyżej 15 zawodników (mężczyzn lub kobiet), przy czym zawodnik zgłoszony wyżej nie może mieć rankingu ELO mniejszego o więcej niż 200 punktów niż zawodnik zgłoszony niżej.
Składy należy zgłaszać do 19 sierpnia 2011 w I lidze (do 26 sierpnia 2011 w II lidze). Po upływie tego terminu, skład drużyny, w tym kolejność zawodników, nie może ulec zmianie.
W każdym meczu kolejność zawodników na szachownicach 1-5 musi być zgodna z kolejnością w zgłoszeniu. Na szachownicy szóstej musi występować kobieta, przed którą mogą występować zawodnicy zgłoszeni zarówno za nią, jak i przed nią.
Tak jak do tej pory, do drużyny można zgłosić wielu zawodników zagranicznych, ale w konkretnym meczu może wystąpić tylko jeden z nich."

Wszelkich informacji dodatkowych udziela Dyrektor turnieju.
Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnych zmian w treści niniejszego komunikatu.

Dyrektor turnieju
Aleksander Czerwoński

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2019