Kalendarz Szachowy
Kalendarz zawiera informacje o 98 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt
Królestwo Szachów

szeroka oferta szachów, zegarów i książek szachowych.
www.sklep.caissa.pl
chess sets, books, clocks - everything You need to play chess
www.caissa-chess.com
drukuj komunikat


X Szachowy Turniej "Pamięci Września"

Patronat:
Andrzej Stępień - Starosta Wieluński
Krzysztof Owczarek - Przewodniczący Rady Powiatu w Wieluniu

1. Cele turnieju:
- popularyzacja sportu szachowego,
- integracja środowisk szachowych województwa łódzkiego oraz ościennych w stosunku do Wielunia ośrodków szachowych z innych województw,
- umożliwienie podjęcia szachowej rywalizacji przez miłośników królewskiej gry.

2. Organizatorzy:
Starostwo Powiatowe w Wieluniu, Wieluńskie Towarzystwo Szachowe ,,MAT",
UKS "Piątka" w Wieluniu,
Instytucje wspomagające:
Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego, LKS PARK Starzenice

3. Termin: 11 września 2011 r. (w godz. 9.30 - 17.00)

4. Miejsce: Zespół Szkół nr II w Wieluniu im. Jana Długosza, ul. Traugutta 12

5. Warunki uczestnictwa: w turnieju mogą brać udział dzieci, młodzież i osoby dorosłe.

Wpisowe wynosi: 20 zł - dla dzieci i młodzieży szkolnej; 30 zł - dla dorosłych. W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają posiłek obiadowy. Wpisowe pobierane będzie przed rozpoczęciem turnieju. Wpłata wpisowego jest warunkiem uczestnictwa w turnieju. Zgłoszenie po terminie wyznaczonym w komunikacie skutkuje wzrostem wysokości wpisowego o 10 zł od osoby.

6. Zgłoszenia do turnieju: - faksem pod nr: 43 843 15 01, telefonicznie: sms pod nr 607 37 55 94 przyjmuje p. Aleksander Owczarek - koordynator organizacji turnieju, za pośrednictwem formularza zgłoszeń zamieszczonego na stronie:

Grupa A: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2011/ti_2973/
Grupa B: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2011/ti_2974/
e-mailem na adres: wejszach@wp.pl,

w terminie do 7 września 2011 r. do godziny 20.00.

Zgłoszenie winno zawierać: imię i nazwisko, kategorię, ranking, datę urodzenia, reprezentowaną placówkę – klub lub miejscowość.

Organizator dopuszcza udział zawodników zapisanych w dniu rozpoczynania turnieju - tylko w przypadku posiadania wolnych miejsc od drugiej rundy.

7. System rozgrywek: szwajcarski, kojarzenie komputerowe, 9 rund, 15 min. na zawodnika.

8. Sędzia główny: FA Michał Wejsig

9. Grupy turniejowe:
gr. A - open - z wyodrębnieniem czterech męskich i trzech żeńskich grup nagrodowych
gr. B - młodych talentów do lat 8 (rocznik 2003 i młodsi) - z podziałem na dwie grupy nagrodowe:
dziewczynki i chłopców.

10. Zasady ustalania kolejności końcowej: wg kryteriów -liczba zdobytych punktów, Buch.- śr. Buch.-poszerzony, progres, liczba zwycięstw.

11. Nagrody w turnieju:
Grupa "A open" - nagrody finansowe: I m - 500 zł, II m - 350 zł, III m - 250 zł, IV m - 200 zł, V m - 150zł, VI m – 100 zł oraz 100 zł dla najlepszej kobiety poza pierwszą szóstką w grupie A.

W przypadku wysokiej frekwencji (powyżej 120 uczestników) nagrody finansowe ulegną zwiększeniu.

Grupy nagrodowe:
C-11 juniorzy - do lat 11, C-14 juniorzy - lat 12-14, M juniorzy - lat 15-18 + seniorzy, S-60 seniorzy "extra" - 60 lat i więcej D-11 juniorki - do lat 11, D-14 juniorki - lat: 12-14, K juniorki - lat: 15-18 + seniorki.

W każdej grupie nagrodowej puchary, atrakcyjne nagrody rzeczowe i dyplomy. Nagrody finansowe nie są łączone z nagrodami rzeczowymi.

Grupa "B młodych talentów" - dwie grupy nagrodowe - dziewczęta (D-8) i chłopcy (C-8), w każdej nagrody rzeczowe, puchary (statuetki) i dyplomy.

12. Uwaga porządkowa: za ubezpieczenie, przyjazd, odjazd i pobyt na turnieju dzieci i młodzieży niepełnoletniej odpowiadają opiekunowie i rodzice. Zawodnicy pełnoletni robią to we własnym zakresie.

13. Regulamin gry: zgodnie z przepisami Kodeksu PZSzach.
Uwaga: Każdy zawodnik, który pojawi się przy szachownicy (stoliku) z opóźnieniem większym niż 10 minut w stosunku do regulaminowego czasu rozpoczęcia sesji, przegrywa partię.

14.Strona internetowa turnieju:
Grupa A: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2011/ti_2973/
Grupa B: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2011/ti_2974/
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji powyższego regulaminu!
Harmonogram organizacji turnieju:

7.09.2011 r.
Do godz. 20.00 - przyjmowanie zgłoszeń.
11.09.2011 r.
Do godz. 9.30 - potwierdzenie obecności.
Godz. 10.00 – I runda.
Ok. od godz. 12.30 – do ok.14.00 przerwa na posiłek.
Ok. godz. 16.30 - zakończenie turnieju, wręczenie nagród.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2019