Kalendarz Szachowy
Kalendarz zawiera informacje o 98 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt
Królestwo Szachów

szeroka oferta szachów, zegarów i książek szachowych.
www.sklep.caissa.pl
chess sets, books, clocks - everything You need to play chess
www.caissa-chess.com
drukuj komunikatOtwarty Turniej Szachowy

Komunikat:
1.ORGANIZATOR
Stowarzyszenie Pokój Organizacja Pożytku Publicznego ul.1 Maja 12, 46-034 Pokój

2.CEL
Popularyzacja sportu szachowego wśród mieszkańców Powiatu Namysłowskiego

3.TERMIN I MIEJSCE
Termin: 3 września 2011r.(sobota).
Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Pokoju ul. 1 Maja 26, 46-034 Pokój (gmina Pokój, powiat namysłowski, woj. opolskie)

*HARMONOGRAM
godz. 9:00 – 10:00 potwierdzenie zgłoszenia godz.10:00 – 16:00 Otwarcie turnieju i I – IX runda (przerwa półgodzinna po V rundzie)
godz.16:00 Zakończenie turnieju i rozdanie pucharów, nagród.

4.UCZESTNICTWO
Turniej ma charakter otwarty, dlatego w rozgrywkach mogą wziąć udział wszyscy chętni, bez względu na wiek, przynależność klubową oraz posiadany ranking szachowy.

5.SYSTEM ROZGRYWEK
System rozgrywek i tempo gry: szwajcarski, 9 rund po 15 minut dla zawodnika na rozegranie partii, kojarzenie komputerowe. Turniej będzie rozgrywany w jednej grupie, ale klasyfikacja będzie prowadzona w czterech kategoriach: seniorzy, kobiety, juniorzy, juniorki (juniorzy rocznik > 1998r). W turnieju będą obowiązywać przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach.

6.NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
seniorzy: I miejsce 200 zł; II - 150 zł; III - 100 zł
kobiety: I miejsce: 200 zł, II – 150 zł, III – 100 zł
juniorzy, juniorki: atrakcyjne nagrody rzeczowe za miejsca I-III
najlepszy zawodnik z gminy Pokój: 100 zł, najmłodszy I najstarszy zawodnik: nagrody rzeczowe.
Puchary dla zwycięzców w grupach seniorów, kobiet, juniorów, juniorek
Medale dla wszystkich zwycięzców w grupach (miejsca I-III)
Upominki dla wszystkich zawodników do lat 10-ciu.
Nagrody nie mogą być łączone.

7.WPISOWE
Nie pobiera się wpisowego.
8.ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia tylko telefonicznie lub na e-mail do dnia 28- ego sierpnia, tel. 667989357,
email: ptaszek.asia@wp.pl

9. RÓŻNE
Sprzęt szachowy zapewnia organizator.Każdy uczestnik rozgrywek otrzymuje poczęstunek.
Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2019