Kalendarz Szachowy
Kalendarz zawiera informacje o 105 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt
Królestwo Szachów

szeroka oferta szachów, zegarów i książek szachowych.
www.sklep.caissa.pl
chess sets, books, clocks - everything You need to play chess
www.caissa-chess.com
drukuj komunikat


XI OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJÓW I LICEÓW
Dąbki, 23-30.08. 2011

I. CEL
- Wyłonienie najlepszych szachistów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na rok 2011.

II. MIEJSCE I TERMIN
- Mistrzostwa rozegrane zostaną w dniach 23 - 30 sierpnia 2011 roku w Ośrodku Wczasowym "WODNIK" w Dąbkach k.Darłowa, ul. Dąbkowicka 6.
- Przyjazd uczestników 23 sierpnia, od godz. 12:00. Weryfikacja zawodników w godz. 14:00 – 20:00
- Odprawa techniczna godz. 20:30. Uwaga! Obecność opiekunów na odprawie technicznej jest obowiązkowa.
- Oficjalna strona turnieju: www.agencja64.pl

III. ORGANIZATORZY:
- Organizatorem zawodów jest AGENCJA 64 PLUS.
- UKS EL-TUR SP3 Bogatynia
- Klub Szachowy „STILON” Gorzów Wlkp.
- Kierownictwo turnieju: Andrzej Modzelan, tel. 606921188, e-mail: anmodz@gmail.com
Aleksander Czerwoński, tel. 607806152, e-mail: agencja64@gmail.com
Waldemar Gałażewski, tel. 600952587, e-mail: w.galazewski@gmail.com

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA:
- W Mistrzostwach mają prawo uczestniczyć zawodnicy, którzy posiadają ważną legitymację szkolną potwierdzającą przynależność do danej szkoły.
- Uczestnik Mistrzostw zobowiązany jest przesłać zgłoszenia wyłącznie drogą elektroniczną na adres
e-mail: anmodz@gmail.com w terminie - do 15 sierpnia 2011 roku.
- W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, datę urodzenia, kategorię szachową i ranking ELO oraz nazwę szkoły.
- Należy także zgłosić wszystkie osoby towarzyszące zawodnikom z podaniem okresu pobytu na zawodach oraz rezerwacji zakwaterowania i wyżywienia.

V. SYSTEM ROZGRYWEK:
- Rozegrane zostaną odrębne turnieje dla dziewcząt i chłopców w grupach szkół podstawowych (kl. I - II, gimnazjów i liceów na dystansie 7 rund systemem szwajcarskim. W przypadku mniejszej frekwencji grupy będą łączone, z wyodrębnieniem wyników w poszczególnych kategoriach po ostatniej rundzie.
- Tempo gry: 1,5 godz. na zawodnika.
- W mistrzostwach obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach.
- Godziny rozpoczęcia rund podane zostaną na odprawie technicznej.
- Turnieje, w których będą grali zawodnicy z ELO będzie zgłoszony do FIDE.
- Ocena wyników: O kolejności miejsc decyduje ilość punktów uzyskanych przez zawodników. W przypadku tej samej ilości punktów o miejscu decydują w kolejności: średni Buchholz, pełny Buchholz, ilość zwycięstw, progresja, ocena rankingowa.

VI. FINANSOWANIE
- Zakwaterowanie i wyżywienie w pokojach 2, 3, 4 i 5-osobowych - 69 zł od osoby za dobę. Koszt zakwaterowania i wyżywienia jednej osoby od kolacji 23 sierpnia br. do obiadu 30 sierpnia 2011 r. wynosi (7 x 69,-) 483,00 zł. Opłatę startową oraz za pobyt na Mistrzostwach należy przekazać na konto AGENCJA 64 PLUS Bank PKO BP II O/Gorzów Wlkp. nr 96 10201967 0000 8202 0004 0444 lub gotówką u Organizatora najpóźniej do godz. 20.00 w dniu 23 sierpnia br. W przypadku wpłaty na konto należy przedstawić organizatorowi dowód bankowy. Startowe wynosi 50,- zł.
W turnieju obowiązuje opłata klasyfikacyjno–rankingowa PZSzach. (20 zł.).

VII. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
- Zwycięzcy we wszystkich grupach wiekowych otrzymają puchary, medale i dyplomy Ogólnopolskich Indywidualnych Mistrzostw Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Liceów. Dla zwycięzców przewidziane są także nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy.

VIII. USTALENIA KOŃCOWE
- Osoby niepełnoletnie zobowiązane są pozostawać pod opieką osób dorosłych.
- Za zdolność zawodników do startu w zawodach oraz ich ubezpieczenie odpowiada podmiot wysyłający zawodnika.
- Do interpretacji przepisów gry uprawniony jest wyłącznie sędzia główny zawodów, którego decyzje są ostateczne.
- Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnych zmian w komunikacie.

IX. SPRAWY RÓŻNE
- Ośrodek "Wodnik" położony jest w odległości 100 m od morza oraz 50 m od pięknego jeziora Bukowo.
- w okesie od 16 do 30 sierpnia w tym samym ośrodku odbywać się będą II SZACHOWE WAKACJE dla dzieci i młodzieży, podczas których będzie można uczestniczyć w XI Ogólnopolskich Mistrzostwach Szkół. Komunikat na stronie www.agencja64.pl
- Na terenie ośrodka znajdują się stoły pingpongowe, boisko do gry w siatkówkę plażową i plac zabaw dla dzieci.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2019