Kalendarz Szachowy
Kalendarz zawiera informacje o 97 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt
Królestwo Szachów

szeroka oferta szachów, zegarów i książek szachowych.
www.sklep.caissa.pl
chess sets, books, clocks - everything You need to play chess
www.caissa-chess.com
drukuj komunikat


Komunikat organizacyjny
Wakacyjnego Turnieju Szachowego - Brzozów 2011

1. Organizatorzy i fundatorzy nagród
-Burmistrz Brzozowa
-Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzozowie
-SP 1 w Brzozowie

2. Cele
-Umożliwienie dorosłym, dzieciom i młodzieży rozwijania swoich
zainteresowań
-Dalsza popularyzacja szachów
-Wyłonienie najlepszych szachistów

3. Termin i miejsce
-Turniej odbędzie się w sali SP 1 w Brzozowie ul Parkowa 5
w dniu 27.08.2011r. od godziny 9,0 .
Program zawodów
Godzina 8 – 8,45 potwierdzenie udziału w zawodach
Godzina 9,00 – 13,30 rundy I – VII
Godzina 14,00 zakończenie zawodów i wręczenie nagród

4. Uczestnictwo
-W turnieju mogą brać udział wszyscy chętni, bez względu na wiek i posiadaną
kategorię szachową. Turniej rozegrany zostanie systemem szwajcarskim na dystansie
7 rund. Czas gry 15 minut na zawodnika.

5. Kategorie wiekowe – open

6. Sprawy organizacyjne
-W turnieju obowiązują przepisy Polskiego Związku Szachowego.
Potwierdzenie udziału należy dokonać na adres MOSiR
36-200 Brzozów ul. Legionistów 3 tel. 13 4341527, na adres mail mosir@op.pl,
lub kkozubal @op.pl do dnia 25.08.2011r.
Zgłoszenia winny zawierać nazwisko i imię, rok urodzenia i posiadaną kategorię szachową.
Sędziów zabezpiecza organizator. Sprawy sporne i nie ujęte w regulaminie rozstrzygają
organizatorzy na miejscu zawodów. Za zdolność startu w zawodach oraz ubezpieczenie
uczestników odpowiedzialny jest klub, szkoła lub rodzic.

7. Nagrody
-6 nagród w grupie open
-6 nagród w grupie do 12 lat
- Puchar za zajęcie I miejsca drużyn rodzinnych ( suma dwóch najlepszych wyników)


Za organizatorów:
Dyrektor MOSiR
Marian Kula

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2019