Kalendarz Szachowy
Kalendarz zawiera informacje o 91 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt
Królestwo Szachów

szeroka oferta szachów, zegarów i książek szachowych.
www.sklep.caissa.pl
chess sets, books, clocks - everything You need to play chess
www.caissa-chess.com
drukuj komunikat


Turniej Szachowy o Puchar
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Trzciance

1) Organizator i sponsorzy:
Miejski Klub Sportowy przy Młodzieżowym Domu Kultury w Trzciance
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Trzciance
Urząd Miejski Trzcianki
Minikon S.C.
Seven Centrum Wizerunku Biznesu

2) Cel turnieju:
Celem turnieju jest popularyzacja „królewskiej gry” wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz integracja społeczności i ożywienie życia kulturalno-oświatowego.

3) Zgłoszenia i wpisowe:
Internetowo: www.szachy.trzcianka.com.pl
Telefonicznie: 889 539 628
Zgłoszenia przyjmowane będą również bezpośrednio przed rozpoczęciem turnieju,
jednak organizator zwraca się z uprzejmą prośbą o wcześniejszą zapowiedź uczestnictwa.
Opłata wpisowa za udział w turnieju wynosi 15 zł dla seniorów i 10 zł dla juniorów.

4) Termin i miejsce gry:
Miejsca gry i dojazd: www.szachy.trzcianka.com.pl/dojazd.php
21 sierpnia 2011 r.
Trzcianka, Park 1 Maja przy ul. Sikorskiego
W razie niepogody: Trzcianka, ul. Sikorskiego 26
(Młodzieżowy Dom Kultury, oddalony od parku o ok. 30m.)
Przyjazd uczestników 9:30 – 10:00, Pierwsza runda 10:15.

5) System rozgrywek i tempo gry:
System szwajcarski 9 rund, 2x15min.
Seniorzy i juniorzy grają razem.

6) Nagrody minimalne:

OPEN:
I miejsce 300 PLN
II miejsce 200 PLN
III miejsce 150 PLN
IV miejsce 100 PLN
V miejsce 50 PLN
JUNIORZY:
I miejsce 100 PLN
Za miejsca II-V przewidywane są cenne nagrody rzeczowe.

Dla najmłodszego zawodnika nagrodę ufundowała firma Minikon.
W przypadku, gdy najlepszy junior zajmie miejsce I-V w turnieju OPEN – nagrody sumują się.
Dla osób nienagrodzonych NAGRODA LOSOWANA W WYSOKOŚCI 100 ZŁOTYCH!


7) Przepisy gry, ocena wyników i informacje dodatkowe:
W turnieju obowiązują aktualne przepisy gry FIDE.
O zajętym miejscu w pojedynczym turnieju decyduje: suma zdobytych punktów, średni Buchholz, Buchholz, liczba zwycięstw, wyższy średni ranking przeciwników.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego regulaminu.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2019