Kalendarz Szachowy
Kalendarz zawiera informacje o 92 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt
Królestwo Szachów

szeroka oferta szachów, zegarów i książek szachowych.
www.sklep.caissa.pl
chess sets, books, clocks - everything You need to play chess
www.caissa-chess.com
drukuj komunikat


XX MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SZACHOWY
W POZNANIU 6 - 14.08.2011 r.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY nr1

1.Cele Festiwalu
 Popularyzacja sportu szachowego na terenie Miasta Poznania i województwa wielkopolskiego
 Wyłonienie Mistrza Wielkopolski i Mistrzyni Wielkopolski Kobiet na 2011 r. w szachach klasycznych
 Uczczenie Jubileuszu 75 – Lecia Wielkopolskiego Związku Szachowego w Poznaniu
 Promocja Miasta Poznania

2.Organizatorzy Festiwalu
 Wielkopolski Związek Szachowy w Poznaniu
 Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu

3.Sponsorzy Festiwalu
 Urząd Miasta Poznania
 Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu
 Wielkopolski Związek Szachowy w Poznaniu

Informacja o kolejnych sponsorach XX MFS w Poznaniu zostanie podana w kolejnych Komunikatach Organizacyjnych.

4. Patronat Honorowy
Dr DARIUSZ LIPIŃSKI
Poseł na Sejm VI kadencji
Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Szachowego

Skład Komitetu Honorowego XX MFS zostanie podany w kolejnym Komunikacie Organizacyjnym.

5. Komitet Organizacyjny
 Magdalena Heimrath Dyrektor Działu Studiów Podyplomowych i Szkoleń Wyższej Szkoły
Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu
 Paweł Staniszewski Wiceprezes ds. Organizacyjnych Wielkopolskiego Związku Szachowego, Sędzia Główny XX MFS Szachowego
 Marek Zboroń Prezes Wielkopolskiego Związku Szachowego

6.Turnieje oraz miejsce rozgrywek

Turnieje szachowe:
 OPEN A dla szachistów z rankingiem FIDE od 2000 pkt.
 OPEN B dla szachistów z rankingiem do 2000 pkt.
UWAGA: Turniej OPEN A rozegrany zostanie w przypadku, gdy udział potwierdzi minimum 25 uczestników; w przypadku mniejszej liczby uczestników rozegrany zostanie jeden Turniej OPEN – połączone zostaną grupy OPEN A i OPEN B

Dla zawodników z województwa wielkopolskiego – członków wielkopolskich klubów szachowych, startujących w turnieju OPEN A prowadzona będzie klasyfikacja w ramach Indywidualnych Mistrzostw Wielkopolski na 2011 r.
Dla zawodniczek z województwa wielkopolskiego – członkiń wielkopolskich klubów szachowych, startujących w turnieju OPEN A (minimum 3 zawodniczki) lub OPEN B prowadzona będzie klasyfikacja w ramach Indywidualnych Mistrzostw Wielkopolski Kobiet na 2011 r.
Turnieje OPEN A i OPEN B zgłoszone są do FIDE.
 Turnieje Juniorek i Juniorów w grupach wiekowych: do 9 lat, do 12 lat i do 16 lat oraz turniej szachów przyspieszonych dla dzieci w wieku przedszkolnym
 Turniej szachów błyskawicznych – Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski w Grze Błyskawicznej

Miejsce rozgrywek:
Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa (WSNHiD) w Poznaniu
Poznań 61-719, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10

Dojazd do sali turniejowej WSNHiD w Poznaniu:
Linie tramwajowe nr: 4, 8, 17 wysiadamy na przystanku przy Placu Wielkopolskim
Linie autobusowe nr: 51, 60, 63, 237 wysiadamy na przystanku przy ul. Solna - ul. Młyńska
Linie autobusowe nr: 68, 71, 235 wysiadamy na przystanku Al. Niepodległości przy Hotelu Polonez
Orientacyjny czas przejścia od przystanków MPK do sali turniejowej od 5-10 minut
Dojazd do WSNHiD: http://dojazd.pl/index.php?m=do&path=wsnhidpoznan&lng=pl

7.Termin Festiwalu: 6–14 sierpień 2011 r.

Harmonogram
dla Turniejów OPEN A, OPEN B
6 – 14 sierpień 2011 r.

Sobota 6.08.2011 Godz. 12.30-15.15 przyjmowanie zgłoszeń oraz potwierdzeń udziału w turniejach XX MFS; zamknięcie list startowych na I rundę
Godz. 15.30 – podanie kojarzeń I rundy
Godz. 15.45 Uroczyste Otwarcie XX MFS
Godz. 16.00 I runda

Niedziela 7.08.2011 Impreza towarzysząca XX MFS w Poznaniu:
INDYWIDUALNE OTWARTE MISTRZOSTWA WIELKOPOLSKI W GRZE BŁYSKAWICZNEJ NA 2011 R.
Godz. 9.00 – 9.45 przyjmowanie potwierdzeń i zgłoszeń do Otwartych Indywidualnych Mistrzostw Województwa Wielkopolskiego Kobiet
i Mężczyzn na rok 2011 w szachach błyskawicznych (obowiązuje regulamin Mistrzostw Wielkopolski „P5”)
Szczegółowy komunikat organizacyjny IMW – P5 zostanie opublikowany na stronie WZSzach, na co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem Mistrzostw
Godz. 9.55 zamknięcie listy uczestników IMW –P5
Godz. 10.15 - 13.00 turniej IMW – P5
Godz. 13.30 Uroczyste zakończenie Indywidualnych Mistrzostw Wielkopolski w szachach błyskawicznych

Niedziela 7.08.2011 Godz. 16.00 II runda
Poniedziałek 8.08.2011 Godz. 16.00 III runda
Wtorek 9.08.2011 Godz. 16.00 IV runda
Środa 10.08.2011 Godz. 16.00 V runda
Czwartek 11.08.2011 Godz. 16.00 VI runda
Piątek 12.08.2011 Godz. 16.00 VII runda
Sobota 13.08.2011 Godz. 16.00 VIII runda
Niedziela 14.08.2011 Godz. 9.30 IX runda
Około Godz. 14.30 – Uroczyste zakończenie XX MFS

Harmonogram rozgrywek: Turnieje Juniorek i Juniorów
6 – 13 sierpień 2011 r.

Sobota 6.08.2011 Godz. 12.30-15.15 przyjmowanie zgłoszeń oraz potwierdzeń udziału
w turniejach Juniorów XX MFS; zamknięcie list startowych na I rundę
Godz. 15.30 – podanie kojarzeń I rundy
Godz. 15.45 Uroczyste Otwarcie XX MFS
Godz. 16.00 I runda
Niedziela 7.08.2011 Godz. 16.00 II runda
Poniedziałek 8.08.2011 Godz. 16.00 III runda
Wtorek 9.08.2011 Godz. 16.00 IV runda
Środa 10.08.2011 Godz. 16.00 V runda
Czwartek 11.08.2011 Godz. 16.00 VI runda
Piątek 12.08.2011 Godz. 16.00 VII runda
Sobota 13.08.2011 Godz. 10.00 VIII runda
Uroczyste zakończenie turniejów po rundzie około godz. 13.30

Harmonogram rozgrywek: Turniej Przyspieszony Dla Dzieci
12 - 13 sierpień 2011 r.
Szczegółowy komunikat organizacyjny Turnieju zostanie opublikowany
na stronie WZSzach, na co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem FESTIWALU

Piątek 12.08.2011 Godz. 15.00 Rundy I - V
Sobota 13.08.2011 Godz. 10.00 Rundy VI - IX
Uroczyste zakończenie turniejów po rundzie T. Juniorów
około godz. 13.30

INNE IMPREZY TOWARZYSZĄCE:
Szczegółowy komunikat dotyczący pozostałych imprez towarzyszących zostanie opublikowany na stronie WZSzach przed rozpoczęciem XX MFS oraz na sali gier w trakcie Festiwalu.

8.System rozgrywek, tempo gry oraz przepisy gry
 OPEN A: Turniej rozgrywany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund z tempem gry:
90 minut na partię dla zawodnika z dodawaniem 30 sekund na każde posunięcie od początku partii (zegary elektroniczne)
 OPEN B: Turniej rozgrywany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund z tempem gry:
90 minut na 40 posunięć, plus 30 minut na dokończenie partii (zegary mechaniczne) lub tempem gry jak w OPEN A (w przypadku połączenia obu turniejów i wykorzystania zegarów elektronicznych)
 Turnieje Juniorek i Juniorów: planowane są rozgrywki w grupach wiekowych do 9 lat, do 12 lat i do 16 lat. Turnieje rozgrywane będą systemem szwajcarskim na dystansie 8 rund z tempem gry: 1 godzina na 30 posunięć oraz 30 minut na dokończenie partii (zegary mechaniczne) dla zawodnika, lub innym systemem (np. grupowym) w przypadku mniejszej liczby uczestników w poszczególnych Turniejach
 W XX MFS obowiązują przepisy gry Międzynarodowej Federacji Szachowej (FIDE) i Kodeksu Szachowego PZSzach z 2005 roku wraz z uzupełnieniami.

9. Nagrody
 OPEN A: I miejsce 4400 PLN (brutto) – przy udziale minimum 25 uczestników
 OPEN B: I miejsce 2000 PLN (brutto)
 Turnieje Juniorek i Juniorów w grupach wiekowych: nagrody rzeczowe

W Indywidualnych Mistrzostwach Wielkopolski Seniorów i Kobiet przewidziane są puchary i nagrody rzeczowe.
Ilość oraz wysokość pozostałych nagród pieniężnych oraz ilość nagród rzeczowych zostanie podana przez organizatora po III rundzie XX Międzynarodowego Festiwalu Szachowego w Poznaniu.

10. Zgłoszenia do udziału w XX MFS w Poznaniu
 Zgłoszenia pisemne wraz z potwierdzeniem opłaty wpisowego (ksero dowodu wpłaty) prosimy kierować w terminie do 1 SIERPNIA 2011 roku na adres:

WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK SZACHOWY
60-791 Poznań, ul. Reymonta 35
Konto bankowe:
Wielkopolski Związek Szachowy
60-791 Poznań, ul. Reymonta 35
Bank Pekao S.A. Oddział/Poznań
17 1240 6625 1111 0000 5609 8415
(z dopiskiem „wpisowe XX Festiwal Szachowy” oraz nazwa turnieju +
informacja o wykorzystaniu bonifikaty „bonifikata2010” )

oraz elektronicznie bezpośrednio na stronach poszczególnych Turniejów Festiwalu:
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2011/ti_2452/ OPEN A
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2011/ti_2453 OPEN B
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2011/ti_2454/ JUNIORZY


W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, tytuł szachowy lub kategorię szachową, aktualny ranking (FIDE / krajowy), przynależność klubową, datę urodzenia oraz prosimy o wskazanie wybranego turnieju szachowego (OPEN A, OPEN B, Turniej Juniorek i Juniorów w grupach wiekowych do 9 lat, do 12 lat, do 16 lat).
Dla ułatwienia kontaktu prosimy o podanie numeru telefonu, E-maila i dokładnego adresu do korespondencji.

 Wpisowe.
- OPEN A Seniorzy, Seniorki 130 PLN. Zawodnicy i zawodniczki z rankingiem 2350 -2449 opłacają wpisowe 100 PLN, zawodnicy i zawodniczki powyżej 2450 oraz arcymistrzowie i arcymistrzynie są zwolnieni z wpisowego
- OPEN B Seniorzy i Seniorki 100 PLN, juniorzy lub juniorki opłacają wpisowe w wysokości 70 PLN
- Turnieje Juniorek i Juniorów w kategoriach wiekowych 9 lat, 12 lat, 16 lat uczestnicy opłacają wpisowe w wysokości 45 PLN.

UWAGA: zgodnie z Komunikatem nr 1 XIX MFS w Poznaniu w 2010 r. uczestnicy XX MFS, którzy brali udział w Festiwalu w 2010 r. i spełniają warunki wskazane w ww. Komunikacie nr 1 z 2010 r. mają zagwarantowana bonifikatę we wskazanej w Komunikacie wysokości – wpłatę wpisowego należy umniejszyć o odpowiednią kwotę i opatrzyć komentarzem na druku przelewu „bonifikata 2010”

Zawodniczy którzy zgłoszą się po wyznaczonym terminie opłacają wpisowe w kwocie o 20 PLN wyższej od wskazanych powyżej.
W kwotach wpisowego uwzględniona jest opłata klasyfikacyjno-rankingowa PZSzach.

11.Zakwaterowanie i wyżywienie.
 Organizator nie zapewnia zakwaterowania i wyżywienia - całkowite koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają delegujące kluby lub uczestnicy biorący udział w festiwalu.
 Uczestnikom korzystającym z zakwaterowania i wyżywienia proponujemy: Hotel „Polonez” (współpracujący z WSNHiD) w Poznaniu przy Al. Niepodległości 36. Szczegółowych informacji udziela: kierownik recepcji tel. 61 8647240; recepcja – rezerwacja miejsc 61 8647250 lub tel. do centrali hotelu 61 8647100 http://www.accorhotels.com/pl/hotel-3394-hotel-polonez/index.shtml
Hotel „Polonez” znajduje się w odległości około 500 metrów od sali gry – w przypadku rezerwacji proszę informować o udziale w XX MFS w Poznaniu

 Uczestnikom korzystającym z zakwaterowania i wyżywienia polecamy również:
- Domy Studenckie Politechniki Poznańskiej – Poznań ul. Kórnicka i Jana Pawła II – przystępne ceny zakwaterowania i wyżywienia, bardzo dobra komunikacja w kierunku sali gry; http://www.hstl.put.poznan.pl/index.php
- oraz noclegi (w kilku przypadkach pobyt ze śniadaniami + możliwość korzystania z kuchni) w innych obiektach na terenie miasta Poznania:
http://melody-hostel.com.pl http://www.fusionhostel.pl ;
http://www.very-berry.pl; http://www.cinnamonhostel.com; http://www.apartamenty-pomaranczarnia.pl; http://www.star-apart.com; http://www.apartamenty-jazz.pl

12.Postanowienia końcowe.
 Organizator zapewnia sprzęt szachowy.
 Prawo interpretacji niniejszego Komunikatu należy do Organizatora XX MFS.
 W przypadku zgłoszenia się małej liczby juniorek lub juniorów w każdej grupie wiekowej organizator może podjąć decyzję o połączeniu turniejów. Szachiści mogą zgłosić wniosek o grę w innym turnieju np. z turnieju OPEN B do turnieju OPEN A pod warunkiem wpłacenia wpisowego w wysokości 150 PLN i uzyskaniu zgody organizatora festiwalu.
 Nagrody w Turniejach OPEN przekraczające 760 PLN podlegają opodatkowaniu ryczałtem w wysokości 10% zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatkach od osób fizycznych
 Zawodnicy lub kluby pokrywają koszty ewentualnego indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Wiceprezes WZSzach Prezes WZSzach
Ds. Organizacyjnych

Paweł Staniszewski Marek Zboroń

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2019