Kalendarz Szachowy
Kalendarz zawiera informacje o 87 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt
Królestwo Szachów

szeroka oferta szachów, zegarów i książek szachowych.
www.sklep.caissa.pl
chess sets, books, clocks - everything You need to play chess
www.caissa-chess.com
drukuj komunikat


Międzynarodowy Memoriał Szachowy
im. Reginy Gerleckiej
05-10.08.2011r - Lublin

1. Organizator:
Lubelski Klub Szachowy, 20-465 Lublin, ul. Biernata z Lublina 20/3
2. Sędzia główny:
Sędzia międzynarodowy (IA) Zbigniew Pyda - zbyszek.pyda@szachy.lublin.pl , tel. 604-084-134
3. Witryna internetowa:
www.szachy.lublin.pl
4. Termin i miejsce rozgrywek:
05.08-10.08.2011r Lublin, podana zostanie w kom nr 2
5. Grupy turniejowe i wpisowe (z opłatą klasyfikacyjno – rankingową):
- Turniej A dla zawodników z rankingiem międzynarodowym lub min II kat szachowa
- Wpisowe: 50 PLN
- Zawodnicy z rankingiem powyżej 2350 zwolnieni z wpisowego .
- Turniej B dla zawodników o rankingu do 1600; możliwość uzyskania V, IV, III i II kategorii szachowej
- Wpisowe: 20 PLN
- Turniej C dla zawodników dla dzieci do 10 lat (2001r i młodsi) możliwość uzyskania V, IV, III i II kat. szach
- Wpisowe: 15 PLN
6. System i tempo gry:
Turniej A - rozgrywany będzie systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund. Turniej będzie liczony do rankingu FIDE. Tempo gry: 90 min + 30 sekund na ruch;
w grupie B, C: - rozgrywany będzie systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund
Tempo gry: 20minut +10sekund lub (30minut na partię-zegary mechaniczne) na partię dla zawodnika;
7. Nagrody:
W Turnieju A:
za miejsce pierwsze 500 PLN
za miejsce drugie 300 PLN
dalsze nagrody zostaną podane po 3 rundzie
Najlepsza zawodniczka 100 PLN (warunek: min 6 zawodniczek)
Nagrody losowane wśród zawodników nie nagrodzonych
W Turnieju B, C
Nagrody rzeczowe, puchary dla zwycięzców (dyplomy dla wszystkich uczestników).
Upominki dla wszystkich uczestników turnieju !!!
Uwagi:
Tur A) Nagrody finansowe są dzielone. Zawodnik – zawodniczka ma prawo otrzymać jedną wybraną nagrodę.
8. Zgłoszenia i opłaty:
Zgłoszenia do konkretnych turniejów należy dokonywać najpóźniej do 02.08.2011r
A) Tur. http://www.chessarbiter.com/turnieje/2011/ti_2613/
B) Tur. http://www.chessarbiter.com/turnieje/2011/ti_2614/
C) Tur. http://www.chessarbiter.com/turnieje/2011/ti_2616/
W zgłoszeniu należy podać:
-nazwisko i imię, klub, datę urodzenia, kategorię szachową,
Wpisowe oraz należne opłaty wpłacać na konto:
Lubelski Klub Szachowy: 29 1160 2202 0000 0001 8468 9640
po dniu 03.08.2011r. wpisowe wzrasta o 10 zł we wszystkich turniejach.
9. Uwagi końcowe.
- Turniej będzie prowadzony także programem Swiss - Manager pod adresem
http://chess-results.com/tnr52768.aspx?ix=1&lan=3&turdet=YES - zapraszamy do bieżącego śledzenia uaktualnień.
- Nagrody należy odbierać osobiście na zakończeniu turniejów, w przeciwnym razie przepadają.
- Osoby biorące udział w turniejach ubezpieczają się we własnym zakresie.
- Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.

Za zarząd Lubelskiego Klubu Szachowego
(-) Zbigniew Pyda

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2019