Kalendarz Szachowy
Kalendarz zawiera informacje o 40 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt
Królestwo Szachów

szeroka oferta szachów, zegarów i książek szachowych.
www.sklep.caissa.pl
chess sets, books, clocks - everything You need to play chess
www.caissa-chess.com
drukuj komunikat


XIX MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SZACHOWY im. Józefa Dominika
Dobczyce 2011

Pod patronatem:
Marka Nawary – Marszałka Województwa Małopolskiego
Józefa Tomala – Starosty Powiatu Myślenickiego
Marcina Pawlaka – Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce
Marka Gabzdyla - Wójta Gminy Raciechowice

KOMITET ORGANIZACYJNY
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach
Dobczyce, ul. Podgórska 2, tel. 12 27-11-347, mgok_dobczyce@tlen.pl,
www.mgokis.dobczyce.pl
Urząd Gminy i Miasta Dobczyce
32-410 Dobczyce, Rynek 26, www.dobczyce.pl, ugim@dobczyce.pl
Oddział PTTK
Dobczyce, ul. Podgórska 1, tel. 12 27-11-176
UKS “Elektron” przy Zespole Szkół w Dobczycach
ul. Szkolna 20a, 32-410 Dobczyce
Małopolski Związek Szachowy w Krakowie
Aleja Powstania Warszawskiego 6/65, Kraków 31-549, www.mzszach.l.pl
Zespół Szkół Technicznych i Rolniczych im. Jana Długosza, ul. Górska 31,
32-410 Dobczyce
Ognisko TKKF, ul. Podgórska 2, 32-410 Dobczyce

TERMIN I MIEJSCE
13.07.2011r. - turnieje “dwójek” i rodzin im. Edwarda Miki - zamek w Dobczycach
14.07.2011r. - turniej szachów szybkich P-30 - Zespół Szkół Technicznych i Rolniczych, ul. Górska 31
15.07.2011r. – Otwarte Mistrzostwa Małopolski w szachach szybkich P-15 - Zespół Szkół Technicznych i Rolniczych, ul. Górska 31
16-24.07.2011r. - turnieje A, B, C, D - Zespół Szkół Technicznych i Rolniczych, ul. Górska 31
20-21.07.2011r. - turniej E - Zespół Szkół Technicznych i Rolniczych, ul. Górska 31
23.07.2011r. - turniej błyskawiczny - Raciechowice - Urząd Gminy

SYSTEM ROZGRYWEK
Turnieje A, B, C będą rozgrywane systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund.
Turniej A dla zawodniczek i zawodników o rankingu ELO min. 1800 lub P Z Szach.
min. 1800 pkt. Turniej B dla zawodniczek i zawodników o rankingu ELO lub
P Z Szach. 1000 - 1799 pkt. Turniej C dla zawodniczek i zawodników urodzonych
w 1998 r. i młodszych z dowolną kategorią szachową i bez kategorii. Turniej D dla zawodników i zawodniczek bez kategorii szachowej.
Ponadto turnieje: Otwarte mistrzostwa Małopolski szachów szybkich (9 rund systemem szwajcarskim, tempo P-15) błyskawiczny o nagrody Wójta Gminy Raciechowice (9 rund systemem szwajcarskim, tempo P-5), szachów szybkich (7 rund systemem szwajcarskim tempo P-30), “dwójek” (9 rund systemem szwajcarskim, tempo P-10). Do tego turnieju przyjmowane będą zgłoszenia
2-osobowych zespołów. Osoby reprezentujące ten sam zespół nie będą
kojarzone do gry ze sobą. O miejscu “dwójki” decyduje suma punktów
zdobytych w klasyfikacji indywidualnej. Przewiduje się oddzielną klasyfikację
dwójek rodzinnych o najbliższym pokrewieństwie na przykład: rodzeństwo,
małżeństwo, rodzic z dzieckiem. W turnieju D przewidujemy po 3 rundy dziennie,
bezpośrednio jedna po drugiej.

TEMPO GRY
W turnieju A po 23 posunięcia na godzinę i po godzinie na dokończenie partii.
W turniejach B i C po 30 posunięć na godzinę i po godzinie na dokończenie partii.
W turnieju D po godzinie na partię dla każdego zawodnika.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Prawo do uczestnictwa w Festiwalu mają zawodnicy, którzy do dnia 11 lipca
2011r. dokonają zgłoszenia na adres: Jerzy Wątorek, Dobczyce 32-410,
ul. Piłsudskiego 2, e-mail: antinal@wp.pl . Bliższe informacje można uzyskać
w godzinach wieczornych tel. 12 271-22-54 lub na stronie
www.mfszdobczyce.strefa.pl

W zgłoszeniu należy podać: kategorię, ranking, nazwę reprezentowanego
klubu, turnieje w których zamierza się grać. Organizator gwarantuje noclegi
(dwa pokoje z jedną łazienkę) w cenie po 35 zł/osoby za dobę w internacie
Zespołu Szkół Technicznych i Rolniczych dla uczestników zgłoszonych
telefoniczne lub mailem w terminie do 30 czerwca 2010r. (Noclegi i wyżywienie
są w miejscu gry) - po tym terminie noclegi dostępne będą w miarę wolnych
miejsc. Odpłatność za wyżywienie w okresie 16-24 lipca wynosi 310 zł.
Zawodnicy nie posiadający rankingu ELO, zobowiązani są do okazania
sędziom legitymacji szachowej lub aktualnego dokumentu z wpisem kategorii.
Zawodnikom zagranicznym organizatorzy wyślą potwierdzenie przyjęcia do
turnieju na adres wskazany w zgłoszeniu. Bez tego potwierdzenia zawodnicy
zagraniczni mogą być niedopuszczeni do gry. Zawodnicy zagraniczni chcący
grać w turnieju B lub C winni posiadać aktualne dokumenty potwierdzające
kategorię szachową, a nie spełniający tego warunku mogą być przyjęci do
turnieju A z rankingiem P Z Szach. 1900 pkt.

WPISOWE
Wysokość wpisowego do turniejów: “A” 100 zł, “B” 80 zł, “C” 70 zł, “D” 25 zł. (w kwocie wpisowego mieści się opłata klasyfikacyjno - rankingowa), błyskawicznego 15 zł, “dwójek” 40 zł/ zespół,
szachów szybkich 30 zł. Wpłaty będą przyjmowane w biurze Festiwalu.
Mieszkańcy Gminy Dobczyce dokonują jedynie opłaty klasyfikacyjno-rankingowej.

PROGRAM FESTIWALU
13.07.2011r. (środa) godz. 15:30 szachowy turniej “Dwójek” i szachowy turniej
rodzin im. Edwarda Miki na zamku w Dobczycach.
14.07.2011r. godz. 9:00 turniej szachów szybkich w sali Zespołu Szkół Technicznych i Rolniczych ul. Górska 31, (7 rund)
15.07.2011r. godz. 10:00. Otwarte Mistrzostwa małopolski w szachach szybkich, godz. 16:00 - 20:00 kwaterowanie zgłoszonych w M G O K i S uczestników
16.07.2011r. od godz. 11:00 przyjmowanie kart zgłoszeń i wpisowego do turniejów A, B, C i D w Zespole Szkół Technicznych i Rolniczych ul. Górska 31 godz. 14:30 odprawa techniczna w sali Zespołu Szkół Technicznych i Rolniczych ul. Górska 31 dla wszystkich zawodników godz. 15:15 wywieszanie list startowych, godz. 15:30 pierwsza runda
17 - 23.07.2010r. rundy rozgrywane będą od godz. 15:30
18.07.2011r. godz. 14:30 uroczyste otwarcie Festiwalu w Zespole Szkół Technicznych i Rolniczych, ul. Górska 31
20.07.2011r. godz. 14:30 odprawa techniczna turnieju D w sali Zespołu Szkół Technicznych i Rolniczych, ul. Górska 31
23.07.2010r. godz. 9:00 turniej błyskawiczny w budynku Urzędu Gminy w Raciechowicach
24.07.2010r. godz. 9:00 ostatnia runda w turniejach A, B, C i D godz. 14:15 ogłoszenie wyników, wręczenie nagród

NAGRODY
Turniej A - nagroda za I miejsce 1 000 zł brutto i puchar Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce, za II miejsce 500 zł brutto, za III miejsce 300zł brutto.
Turniej B - nagroda za I miejsce 700 zł i puchar Starosty Powiatu Myślenickiego, za II miejsce 400zł brutto, za III miejsce 200zł brutto.
Turniej C - nagroda za I miejsce 300 zł i puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dobczycach, za II miejsce 200 zł brutto, za III miejsce 100zł brutto.
Turniej D - nagrody rzeczowe i puchar Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobczycach

Otwarte Mistrzostwa Małopolski (P-15’)
miejsce I –250 zł
miejsce II – 200 zł
miejsce III –150zł
miejsce IV – 100zł

Najlepszy zawodnik z rankingiem do 1800 pkt – 80zł
Najlepszy zawodnik z rankingiem do 1600 pkt. – 60zł
Najwyżej sklasyfikowana kobieta – 80zł

Nagrody za dalsze miejsca w turniejach A, B, C i innych będą podane w czasie zawodów. Rodzina J.Dominika funduje nagrodę specjalną.

IMPREZY TOWARZYSZĄCE
15-17.07 DNI DOBCZYC wg. odrębnego programu
17.07 godz. 10:00 symultana szachowa w rynku w Dobczycach
18.07 godz. 9:30 turniej tenisa stołowego w sali TKKF
29.07 godz. 9:30 zwiedzanie Dobczyc, zbiórka w miejscu turnieju
20.07 godz. 9:30 turniej piłki nożnej drużyn pięcioosobowych na bocznym boisku KS “Raba”
21.07 godz. 9:30 trójbój strzelecki w miejscu turnieju godz. 20:00 ognisko na dziedzińcu dobczyckiego zamku oraz wybory najsympatyczniejszych uczestników Festiwalu
22.07 godz. 8:15 wycieczka po okolicach Dobczyc, zbiórka w miejscu turnieju

UWAGI
Uczestnicy Festiwalu ubezpieczają się we własnym zakresie.
W turniejach obowiązują aktualne przepisy kodeksu szachowego PZSzach.
Dla zawodników zgłoszonych w terminie organizatorzy zapewniają sprzęt do
gry. Organizatorzy umożliwiają grę zainteresowanym zawodnikom o niższych
rankingach jak wymagane w turnieju A za specjalną opłatą. Liczba zawodników
o niższych rankingach nie może przekroczyć 10% liczby uczestników turnieju.
Organizatorzy zapewniają wyżywienie od śniadania w dniu 17 lipca do obiadu
25 lipca 2010r. Uczestnicy mogą korzystać z kompleksu boisk sportowych,
stołu do tenisa stołowego, sali telewizyjnej i internetu. Niepełnoletni mogą
uczestniczyć w festiwalu tylko pod opieką dorosłych. Ostateczna interpretacja
niniejszego informatora należy do organizatora, który zastrzega sobie również
prawo do wniesienia niezbędnych zmian.

NOCLEGI
Internat Zespołu Szkół Technicznych i Rolniczych, ul. Górska 30,
32-410 Dobczyce, tel. 12 27-11-210

Te i inne noclegi, w tym adresy gospodarstw agroturystycznych można
znaleźć na stronie: www.dobczyce.pl

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2019