Kalendarz Szachowy
Kalendarz zawiera informacje o 87 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt
Królestwo Szachów

szeroka oferta szachów, zegarów i książek szachowych.
www.sklep.caissa.pl
chess sets, books, clocks - everything You need to play chess
www.caissa-chess.com
drukuj komunikat


MŁODZIEŻOWY TURNIEJ SZACHOWY
„LATO 2011” POWIAT KAMIENNA GÓRA
REGULAMIN

1.CEL : Popularyzacja gry szachowej ;
Promocja walorów turystycznych miasta i powiatu Kamiennej Góry;

2.ORGANIZATOR: UKS „Zadrna” Kamienna Góra
- realizacja zadania publicznego – ze Starostwem Powiatowym Kamienna Góra

3.MIEJSCE,TERMIN:
Centrum Kultury 58-400 Kamienna Góra, ul. Kościuszki 4 tel.75 -7442875
24.07.2011 godz.10,00 – 16,00

4.ZGŁOSZENIA:
do dnia 20.07.2011 na adres: Centrum Kultury, ul. Kościuszki 4
lub: Stefan Hałubek tel. 604447410 e-mail: sthal@interia.pl

5.SYSTEM, PRZEPISY: system szwajcarski, 9 rund, tempo: 2 x 15 minut na partię
Przepisy gry wg kodeksu szachowego PZSzach (gra przyspieszona)

6.WPISOWE: Wpisowe wynosi 15 zł od zawodnika
Juniorzy z powiatu Kamienna Góra płacą zniżkowo 30% (t.j. 5 zł )
Zawodnicy zagraniczni oraz dzieci do lat 10 – zwolnieni z wpisowego

7.NAGRODY: Zwycięzcy w grupach wiekowych otrzymują puchary i dyplomy.
w każdej grupie za I, II, III miejsce – nagrody rzeczowe
Grupy wiekowe: do 10 lat – urodz. 2001 i młodsi
do 14 lat – (1997 – 2000)
do 18 lat – (1993 – 1996)
Nagrody specjalne; dla najlepszej dziewczyny, dla najmłodszego zawodnika.
Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymają pamiątkowe znaczki

8.TERMINARZ: 24.07.2011 do godz.10,00 – potwierdzenie udziału, opłaty wpisowego
10,15 – otwarcie turnieju
10,20 – 15,30 rozegranie I - IX rundy;
16,00 – zakończenie, wręczenie nagród.

ORGANIZACYJNE:
Sprzęt szachowy zapewnia organizator.
Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

ZAPRASZAMY

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2019