Kalendarz Szachowy
Kalendarz zawiera informacje o 91 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt
Królestwo Szachów

szeroka oferta szachów, zegarów i książek szachowych.
www.sklep.caissa.pl
chess sets, books, clocks - everything You need to play chess
www.caissa-chess.com
drukuj komunikat


KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
KURSU INSTRUKTORÓW SPORTU W DYSCYPLINIE SZACHY
SUWAŁKI 2011

1. Podstawy prawne:
Decyzja Ministra Sportu i Turystyki DKDZ-450/20192/2010/AG z dnia 06.07.2010 wyrażająca zgodę na organizację kursów instruktorów sportu w dyscyplinie szachy przez UMKS „Jaćwież” Suwałki do 31.07.2011.
Decyzja Ministra Sportu i Turystyki DRPS-450/43988/2010/11/AG622 z dnia 11.01.2011 zatwierdzająca organizację kursu instruktorów sportu w dyscyplinie szachy przez UMKS „Jaćwież” w Suwałkach od 09 do 24.07.2011 (skan w załączeniu).
Sytuacja jest wyjątkowa. W trakcie uzgodnień międzyresortowych jest nowe rozporządzenie, które znacznie podwyższa wymagania dla organizatorów i uczestników kursów. Między innymi kursy będą trwały minimum 25 dni, co oczywiście wiąże się z wyższymi kosztami. Jednak „nowe” rozporządzenie zakłada, że procedury rozpoczęte według rozporządzenia „starego” zachowują ważność. Dlatego będzie to najprawdopodobniej ostatni kurs w naszej dyscyplinie na dotychczasowych warunkach.

2. Terminy i miejsce:
09 – 15.07.2011 część ogólna, jednakowa dla wszystkich dyscyplin sportu, daje uprawnienie zwolnienia z części ogólnej w kursach instruktorów innych dyscyplin sportu,
z części ogólnej są zwolnieni:
- absolwenci kierunków sport i wychowanie fizyczne wyższych szkół wychowania fizycznego,
- posiadacze zaświadczenia o ukończeniu części ogólnej,
- instruktorzy innych dyscyplin sportu.
16 – 24.07.2011 część specjalistyczna, szachowa, nie można jej rozpocząć bez wcześniejszego zaliczenia części ogólnej.
Kurs odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach, ul. Szpitalna 66.

3. Warunki uczestnictwa:
- minimum średnie wykształcenie,
- przynajmniej II kategoria szachowa (nauczyciele III kat.), przy braku obowiązuje egzamin wstępny z opanowania podstaw gry w szachy (termin do uzgodnienia z kierownikiem kursu).
Na kurs należy zabrać:
- potwierdzoną kserokopię lub oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej (lub maturalnego, lub wyższego),
- zaświadczenie lekarskie o treści „może wykonywać zawód instruktora sportu w dyscyplinie szachy” (lub podobnej) wystawione przez lekarza sportowego lub lekarza medycyny pracy,
- zdjęcie legitymacyjne formatu 3,5 x 4,5,
- strój i obuwie sportowe (część zajęć części ogólnej będzie odbywać się na sali sportowej),
- osoby zwolnione z części ogólnej dokumenty potwierdzające uprawnienia.
Kurs kończy się egzaminem w dniu 24.07.2011.

4. Koszt kursu:
- cały kurs 900 zł,
- tylko część specjalistyczna 550 zł,
- opłaty można wnieść przelewem na konto UMKS „Jaćwież” 02 9367 0007 0010 0010 6542 0001 lub gotówką, wystawiamy rachunki.
Obowiązuje uchwała Zarządu PZSzach w myśl której, zawodniczki które w latach 2004-2010 uczestniczyły w finałach Mistrzostw Polski Juniorek jako 18-latki mogą liczyć na dofinansowanie kosztu kursu w wysokości 500 zł.

5. Kadra kursu:
- kierownikiem kursu jest Piotr Zieliński,
- wykładowcami miedzy innymi dr Marcin Siewierski (pracownik naukowy AWF Warszawa), mgr Regina Gugała (psycholog, doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego), Edward Dec (trener pływania, trener dwukrotnej złotej medalistki Paraolimpiady), znani trenerzy i instruktorzy Ryszard Bernard, Andrzej Modzelan, Piotr Mickiewicz.

6. Zgłoszenia:
Na adres elektroniczny kierownika kursu piotr11z@wp.pl do 31 maja 2011.
Zgłoszenie powinno zawierać:
- imię nazwisko, datę i miejsce urodzenia,
- adres pocztowy i elektroniczny,
- telefon kontaktowy,
- kategorię szachową,
- decyzję dotyczącą zakwaterowania i wyżywienia,
Zgłoszenie jest ważne razem z zaliczką w wysokości 100 zł wpłaconą na konto UMKS Jaćwież (w przypadku rezygnacji z udziału po 01 czerwca 2011 zaliczka przepada).
Obowiązuje kolejność zgłoszeń, organizator przewiduje 40 miejsc dla uczestników całego kursu i 10 miejsc dla uczestników tylko części specjalistycznej.
Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają szczegółowy harmonogram i program kursu.

7. Warunki pobytu:
- organizator w pełni akceptuje zakwaterowanie i wyżywienie we własnym zakresie, w okolicy Suwałk można znaleźć wiele ciekawych i niedrogich ofert agroturystycznych,
- w czasie trwania kursu w szkole będzie możliwość wykupienia obiadów w cenie 15 zł/szt. (możliwe rachunki),
- pobyt w hotelu (2000 m od szkoły) za cenę 40 zł/nocleg (bez rachunku za pobyt jako grupa sportowa- rachunek zbiorowy) lub 90 zł/nocleg (indywidualnie z rachunkami),
- pobyt w internacie 20 zł/nocleg (z rachunkiem),
- pobyt na terenie szkoły (materac lub łóżko polowe, własny śpiwór, sala szkolna) za 150 zł za cały pobyt.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2019