Kalendarz Szachowy
Kalendarz zawiera informacje o 103 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt
Królestwo Szachów

szeroka oferta szachów, zegarów i książek szachowych.
www.sklep.caissa.pl
chess sets, books, clocks - everything You need to play chess
www.caissa-chess.com
drukuj komunikat


KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
XXVI MIĘDZYNARODOWEGO TURNIEJU
im. Tadeusza Gniota
POLICE 5 lipca – 13 lipca 2011 r.


1. Cel turnieju:
1. kontynuacja inicjatywy ZNP rozgrywania turniejów szachowych poświęconych pamięci wybitnego szachisty-pedagoga Tadeusza Gniota,
2. popularyzacja szachów wśród pracowników oświaty i wychowania,
3. popularyzacja szachów w środowisku polickim,
4. umożliwienie uzyskania wyższych kategorii szachowych oraz kontaktu portowego z zawodnikami zagranicznymi.

2. Protektorat turnieju:
Burmistrz Gminy Police

3. Organizator turnieju:
Nauczycielski Klub Szachowy „Śmiały” Police

4. Sędzia główny:
Witalis Sapis - sędzia klasy międzynarodowej (IA)

5. Termin i miejsce rozgrywek:
Turniej rozegrany zostanie w dniach 5 lipca – 13 lipca 2011 w Klubie Nauczyciela w Policach, ul. Barnima 26

6. Uczestnictwo:
Prawo do uczestnictwa w turnieju posiadają:
1. imiennie zaproszeni zawodnicy zagraniczni i czołowi zawodnicy polscy,
2. zawodnicy polscy posiadający ranking ELO min. 2100,
3. nauczyciele, studenci, uczniowie posiadający ranking ELO min. 2000,
4. organizator dopuszcza możliwość udziału w turnieju 1-3 zawodników o rankingu ELO poniżej 2000 (juniorzy, zawodnicy zagraniczni).

7. System rozgrywek:
Turniej rozegrany zostanie systemem szwajcarskim kontrolowanym na dystansie 9 rund.
Tempo gry: 90 minut na 40 posunięć + 30 minut na dokończenie + 30 sekund na posunięcie (od początku partii) na zawodnika (zegary elektroniczne).
Istnieje możliwość zdobycia norm na tytuły międzynarodowe.
Turniej jest zgłoszony do FIDE.

8. Ramowy program turnieju:
4.07.2011 r. – godziny popołudniowe i wieczorne – przyjazd zawodników ( Klub Nauczyciela, ul. Barnima 26 )
5.07.2011 r. – godz. 12.00 – odprawa techniczna, godz. 15.30 – otwarcie turnieju, I runda
6-8.07.2011 r. - rundy II-IV
9.07.2011 r. - rundy V-VI (dwie rundy dziennie)
10.07.2011 r. - godz. 10.00 - turniej błyskawiczny
11-12.07.2011 r. - rundy VII-VIII
13.07.2011 r. – godz. 9.00 – runda IX, godz.16.00 – zakończenie turnieju
17.07.2011 r. - godz. 10.00 - turniej brydża sportowego "Śmiałe maksy"
Szczegółowy terminarz turnieju ( godziny rozpoczęcia rund, posiłków) podany zostanie na odprawie technicznej.

9. Opłaty za turniej:
1. Zakwaterowanie: 243,- zł
2. Wyżywienie: 342,- zł
Organizator nie zapewnia wyżywienia w ramach ww. kwoty w przededniu turnieju, istnieje możliwość skorzystania z baru w Klubie Nauczyciela. W dniu 5 lipca 2011 r. śniadanie o godz. 9.00.
3. Wpisowe:
GM – nie płacą, wyżywienie i zakwaterowanie na koszt organizatora
IM o rankingu min. 2450 ELO (także imiennie zaproszeni IM zagraniczni) - nie płacą, zakwaterowanie na koszt organizatora
zawodnicy o rankingu 2300-2499 ELO - 80 zł
zawodnicy o rankingu 2200-2299 ELO - 120 zł
nauczyciele, nauczyciele akademiccy, studenci, uczniowie - 100 zł
pozostali - 150,- zł

Uwaga: Uczestnicy co najmniej 10 (dziesięciu) Memoriałów im. T. Gniota - zakwaterowanie na koszt organizatora (nie dotyczy mieszkańców Polic i Szczecina)

W kosztach wpisowego uwzględniono obowiązkową opłatę klasyfikacyjno-rankingową PZSzach.
Opłaty za turniej (wpisowe + koszty pobytu) należy przesłać na konto Nauczycielskiego Klubu Szachowego „Śmiały” – Bank BPH S.A. Oddział w Policach, nr konta: 72 1060 0076 0000 4017 1002 2784 z dopiskiem „Turniej szachowy”

10. Zgłoszenia:
Imienne zgłoszenia do turnieju z podaniem kategorii, rankingu, przynależności klubowej, adresu i możliwości kontaktu telefonicznego należy kierować na adres:
Zarząd Oddziału ZNP w Policach ul. Barnima 26, 72-010 Police.
Dopuszcza się możliwość zgłoszenia internetem za pomocą formularza na stronie www.smialy.pl

Dodatkowe informacje:
- tel. (91) 3 175 395 – Zarząd Oddziału ZNP w Policach (godz. 10.00-14.00)
- tel. (91) 3 170 492 – Mieczysław Manik (godziny wieczorne)
- tel. komórkowy 0 601 992 551
- www.smialy.pl ( patrz: formularz na stronie)
- e-mail: smialy@smialy.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty upływa z dniem 30 czerwca 2011 r.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o przyjęciu do turnieju decyduje kolejność dokonania wpłat.

11. Nagrody i ocena wyników:
I miejsce – 5 000,- zł + puchar
II miejsce - 3 000,- zł
III miejsce - 1 500,- zł

Wysokość pozostałych nagród regulaminowych oraz nagród specjalnych zostanie podana po zamknięciu listy zgłoszeń. Przy równej ilości punktów nagrody zostaną przydzielone według osiągniętego miejsca w tabeli przy zastosowaniu punktacji pomocniczej wg metody Horta.

12. Uwaga:
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników i jego konsekwencje związane z udziałem w turnieju.

Niestawienie się na odprawę techniczną w wyznaczonym terminie powoduje wykluczenie z turnieju z jednoczesną utratą kosztów wpisowego. Szczegółowy regulamin podany zostanie na odprawie technicznej. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji i ewentualnych zmian w treści niniejszego komunikatu.

KOMITET ORGANIZACYJNY

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2019