Kalendarz Szachowy
Kalendarz zawiera informacje o 88 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt
Królestwo Szachów

szeroka oferta szachów, zegarów i książek szachowych.
www.sklep.caissa.pl
chess sets, books, clocks - everything You need to play chess
www.caissa-chess.com
drukuj komunikat


KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
II MIĘDZYNARODOWEGO KRESOWEGO FESTIWALU SZACHOWEGO - Sokółka 2011

I. CEL ZAWODÓW:
• Upowszechnianie sportu szachowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
• Podnoszenie umiejętności szachowych i kwalifikacji zawodników.
• Integracja adeptów gry szachowej poprzez zmagania sportowe w myśl sentencji FIDE „Gens Una Sumus”
• Promocja miasta Sokółka i jej walorów turystyczno-sportowych.
• Nawiązanie kontaktów szachowych z krajami ościennymi.

II. ORGANIZATOR:
• Ludowy Uczniowski Klub Szachowy ,,Orient” Sokółka przy współudziale:
- Sokólski Ośrodek Kultury
- Sokólski Fundusz Lokalny
- Urzędu Miasta i Gminy Sokółka
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce
- Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sokółce
- ZP LZS Sokółka
• Kierownik zawodów: Barbara Chmielecka kom. 691 556 306, e-mail: barbara.chmielecka@wp.pl
współpraca: Józef Bochenko, kom. 507 123 671, Jarosław Raczkowski, kom. 518 748 594
• Sędzia główny IA Leszek Zega, tel. 85 653 16 59, e-mail: leszeg@wp.pl

III. TERMIN I MIEJSCE:
• 3-8 lipca 2011 roku
• Sokólski Ośrodek Kultury, Sokółka ul. Grodzieńska 1

IV. UCZESTNICY:
• Grupa „A” –, zawodnicy z rankingiem FIDE lub krajowym od 1600
(turniej otwarty zgłoszony do oceny rankingowej FIDE)
• Grupa „B” – zawodnicy urodzeni w 1991 r. i młodsi z rankingiem krajowym 1600 i niższym (turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE)
• Grupa „C” – zawodnicy urodzeni w 2001 r. i młodsi

V. ZGŁOSZENIA:
• Zgłoszeń należy dokonywać bezpośrednio drogą elektroniczną u sędziego: leszeg@wp.pl
lub na witrynie turniejowej:
- grupa A: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2011/ti_2048/
- grupa B: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2011/ti_2049/
- grupa C: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2011/ti_2051/

VI. TERMINARZ:
Grupy „A” i „B”
• 03.07.2011 r.: do godz. 09.30 – zgłoszenia
godz. 09:45 – ogłoszenie list startowych
godz. 10.00 – I runda
godz. 16.00 – II runda
• 04.07.2011 r.: godz. 10.00 – III runda
• 05.07.2011 r. godz. 10.00 – IV runda
godz. 16.00 – V runda
• 06.07.2011 r. godz. 10.00 – VI runda
godz. 15.00 – wycieczka
• 07.07.2011 r. godz. 10.00 – VII runda
godz. 16.00 – VIII runda
• 08.07.2011 r. godz. 10.00 – IX runda
godz. 15.00 – zakończenie
Grupa „C”
• 04.07.2011 r.: do godz. 09.30 – zgłoszenia
godz. 10:00 – I runda
godz. 12:00 – II runda
godz. 14:00 – III runda
• 05.07.2011 r.: godz. 10:00 – IV runda
godz. 12:00 – V runda
godz. 14:00 – VI runda
• 06.07.2011 r.: godz. 10:00 – VII runda
godz. 12:00 – VIII runda
godz. 15.00 – wycieczka
• 07.07.2011 r.: godz.10.00 – IX runda
godz. 14:00 – zakończenie

VII. SYSTEM I TEMPO GRY:
• We wszystkich grupach system szwajcarski na dystansie 9 rund
• Grupy „A” i „B” – po 90 minut na całą partię dla zawodnika i dodatkowo po 30 sekund na każdy ruch od początku partii
• Grupa „C” – po 60 minut dla zawodnika na całą partię

VIII. KRYTERIA KLASYFIKACJI INDYWIDUALNEJ:
• Liczba punktów
• Średni Buchholz
• Pełny Buchholz
• Progresja

IX. NAGRODY:
• Puchary, medale i dyplomy we wszystkich grupach oraz w klasyfikacji drużynowej
• Nagrody pieniężne w turnieju A: 500 zł za I miejsce, 400 zł za II miejsce, 300 zł za III miejsce, 200 zł za IV miejsce, 100 zł za V miejsce
• Nagrody rzeczowe za miejsca I-V w turniejach B i C
• Nagrody specjalne za najlepszy wynik juniora i juniorki z Sokółki

X. WPISOWE:
• 15 zł – zawodnicy LUKSz. Orient Sokółka
• 30 zł – pozostali uczestnicy

XI. OPŁATA KLASYFIKACYJNO-RANKINGOWA:
• 20 zł – zawodnicy z rankingiem FIDE
• 10 zł – zawodnicy bez rankingu FIDE

XII. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:
Organizator proponuje zakwaterowanie w:
• Ośrodek Sportu i Rekreacji Ośrodek Wypoczynkowy "Nad Zalewem"
Sokółka, ul. Wodna 20
telefon: 85 711 25 67
ośrodki wypoczynkowe • Sokółka
• Verde" Sp.j.
Sokółka, ul. Białostocka 200
telefon: 85 711 01 45
hotele • Sokółka
• Ośrodek Sportu i Rekreacji Zajazd
Sokółka, ul. Mickiewicza 2
telefon: 85 711 27 93
hotele • Sokółka
• Sigma Sala Weselna i Hotel
Sokółka, ul. 1-go Maja13
telefon: 668 448 552
hotele • Sokółka
Szczegóły dotyczące noclegów i kontakt bezpośredni na stronie: http://meteor.turystyka.pl/noclegi,uslugi-noclegowe,sokolka,60.html
• Zamówienia zakwaterowania w hotelu OSiR nad Zalewem Sokólskim proszę przesyłać na adres barbara.chmielecka@wp.pl w terminie do 2 czerwca 2011 r. Rezerwacja pokoi wg zgłoszeń do wyczerpania miejsc. Koszt 25 zł za nocleg od osoby.

XIII. IMPREZY TOWARZYSZĄCE
• Wycieczka po Kresach Sokólskich – zakończona ogniskiem

XIV. SPRAWY RÓŻNE:
• W zawodach obowiązują „Przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach. z 2007 roku” wraz z późniejszymi zmianami wprowadzonymi przez PZSzach.
• W przypadku niskiej frekwencji organizator zastrzega sobie możliwość łączenia grup i zmian w nagrodach.
• Zawodnicy ubezpieczają się w zakresie własnym.
• Do ostatecznej interpretacji niniejszego komunikatu jest upoważniony sędzia główny, którego decyzje są ostateczne.

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu i ewentualnych zmian w komunikacie.
Organizatorzy

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2019