Kalendarz Szachowy
Kalendarz zawiera informacje o 98 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt
Królestwo Szachów

szeroka oferta szachów, zegarów i książek szachowych.
www.sklep.caissa.pl
chess sets, books, clocks - everything You need to play chess
www.caissa-chess.com
drukuj komunikat


KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW
- II Liga JUNIORÓW
DARŁÓWEK 24.06 – 02.07. 2011 r.

1. Cel:
Wyłonienie drużyn awansujących do I ligi i drużyn degradowanych z II ligi.
Podniesienie poziomu sportowego i dokonanie oceny pracy szkoleniowej w poszczególnych klubach

2. Organizator:
Świętokrzyski Związek Szachowy, Urząd Miasta Darłowo
Kierownik – Marta Orłowska, tel. kom. 510 10 84 85,
e-mail: biuro@szszach.pl

3. Patronat honorowy:
 Marcin Zydorowicz - Wojewoda Zachodniopomorski,
 Olgierd Gablewicz - Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego,
 Arkadiusz Wojciech Klimowicz – burmistrz Darłowa,
 Tomasz Sielicki – prezes PZSzach.

4. Patronat medialny i prasowy:
 TV Szczecin
 Głos Dziennik Pomorza
 Gazeta Wyborcza

5. Termin i miejsce gry:
24.06-01.07.2011, Sala OW „Skalnik Marina”
02.07.2011, sala OW „Piramida 2”
Rejestracja drużyn:
24.06.2011 do godz. 11.00
Odprawa techniczna:
24.06.2011 godz. 12.00, sala gry OW „Skalnik Marina”

6. Uczestnictwo:
Drużyny uprawnione wg załącznika Regulaminu PZSzach.

7. System rozgrywek i czas:
Rozgrywki systemem szwajcarskim na dystansie XI rund.
Tempo gry: 90 minut na partię oraz 30 sekund za każde posunięcie.

8. Zgłoszenia:
Kluby zobowiązane są do potwierdzenia udziału w II lidze juniorów na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do regulaminu DMPJ 2011 w nieprzekraczalnym terminie do 25.05.2011 na adres organizatora i PZSzach.
Imienne zgłoszenia drużyn wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do regulaminu DMPJ 2011 dokonują kluby w nieprzekraczalnym terminie do 02.06.2011 na adres organizatora.
Klub, który dokona zgłoszenia po wyznaczonym powyżej terminie ponosi karę przewidzianą w Regulaminie DMPJ 2011.
Dokumenty, które należy przedłożyć sędziemu podczas odprawy zawarte są w Regulaminie DMPJ 2011.
Rezerwację zakwaterowania i wyżywienia drużyny na zawodach dokonuje klub na adres organizatora w terminie do 27.05.2010 r.

9. Finansowanie:
Opłatę startową i organizacyjną w wysokości 650 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt) oraz opłatę klasyfikacyjno-rankingową zgodnie z Regulaminem PZSzach należy wpłacić najpóźniej do 15.06.2011 r. na konto PZSzach:

BPH S.A.IV O/Warszawa 34 1060 0076 0000 3200 0071 8184
z dopiskiem: „II liga juniorów” oraz nazwą klubu.

A. Koszty zakwaterowania i wyżywienia
Wychodząc naprzeciw różnorodnym oczekiwaniom klubów, organizator zapewnia zróżnicowany standard zakwaterowania w przygotowanych przez siebie ośrodkach:

1.Centrum Rekreacyjno-Wypoczynkowe „Skalnik Marina”, 76-153 Darłówko, ul. J. Conrada 83A
a) 55 zł - pokoje 4-6-osobowe, wspólny węzeł sanitarny na korytarzu; podstawowe wyposażenie pokoi, Internet
b) 58 zł - pokoje 2-3-osobowe z umywalkami, sanitariaty na korytarzu; podstawowe wyposażenie pokoi, Internet
c) 66 zł - pokoje 2-3-osobowe, pełny węzeł sanitarny; podstawowe wyposażenie pokoi, Internet
d) 90 zł – pokój jednoosobowy, pełny węzeł sanitarny; podstawowe wyposażenie pokoi, Internet

2.OW „Piramida II” , Darłówko ul. Jagiellońska 3 (100 m od sali gry)
a) 64 zł – pokoje 3-osobowe, pełny węzeł sanitarny; podstawowe wyposażenie pokoi, Internet

Zestawienie kosztów zakwaterowania i wyżywienia w różnych wariantach pobytu:

lokalizacja od kolacji 23.06
do obiadu 2.07 od kolacji 24.06
do obiadu 2.07
1a 495 zł/osobę 440 zł/osobę
1b 522 zł/osobę 464 zł/osobę
1c 594 zł/osobę 528 zł/osobę
1d 810 zł/osobę 720 zł/osobę
2a - 512 zł/osobę

1. Rezerwacja zakwaterowania i wyżywienia:
Rezerwacji należy dokonać wysyłając e-mail na adres biuro@szszach.pl
Pytania i zgłoszenia należy kierować na adres biuro@szszach.pl lub telefonicznie:
41 344 32 15 lub kom. 510 10 84 85 Marta Orłowska

 należność płatna do 27.05.2011 r. w wysokości: liczba dób x ilość osób x stawka odpowiedniego zakwaterowania. Dopuszcza się zapłatę zaliczki w wysokości minimum 20% przelewem na konto Świętokrzyskiego Związku Szachowego oraz pozostałą część gotówką u organizatora w dniu przyjazdu.
 organizator rezerwuje miejsca w ośrodkach przez siebie przygotowanych według kolejności zgłoszeń. Po 27.05.2011 organizator nie gwarantuje zakwaterowania i wyżywienia w ww ośrodkach.

Wpłaty na rachunek bankowy:
Świętokrzyski Związek Szachowy, Al. Legionów 3/3, 25-035 Kielce
BANK: ING O/Kielce. 35 1050 1416 1000 0022 4221 7517
z adnotacją: II Liga, nazwa klubu, ilość osób
Wychodząc naprzeciw potrzebom części klubów, które dojeżdżają z daleka, organizator umożliwia wcześniejszy przyjazd w dniu 23.06.2011 do ośrodka Skalnik Marina (zainteresowane kluby przyjazdem prosimy o kontakt z dyrektorem turnieju).

10. Nagrody:
Czołowe drużyny - awans do I Ligi zgodnie z Regulaminem PZSzach.
Puchary – drużyny 1-6; medale drużyny 1-3; dyplomy – wszystkie drużyny oraz miejsca 1-6 na poszczególnych szachownicach
Nagrody finansowe – pierwsze trzy zwycięskie drużyny oraz miejsca 1-3 na poszczególnych szachownicach
Łączna pula nagród finansowych – 6000,00 zł
Łączna pula nagród rzeczowych – 3000,00 zł

11. Sprawy wychowawcze:
Opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują szkoleniowcy i opiekunowie delegowani przez kluby we współpracy z Organizatorem.

Za ubezpieczenie oraz stan zdrowia zawodnika (zdolność do udziału w zawodach) odpowiedzialne są jednostki delegujące.

12. Regulamin Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów I i II Liga dostępny jest na stronie PZSzach www.pzszach.org.pl . Strona internetowa zawodów www.szszach.pl/2liga/index.html (od 1.06.2011).

13. Ramowy program zawodów:

24.06 (piątek) – odprawa techniczna 12.00
– runda I godz. 15.00
25.06 (sobota) – runda II godz. 9.00;
– runda III godz. 15.00
26.06 (niedziela) – runda IV godz. 15.00
27.06 (poniedziałek) – runda V godz. 9.00; grill/ognisko, dyskoteka
28.06 (wtorek) – runda VI godz. 9.00; plażowanie
29.06 (środa) – runda VII godz. 9.00
– runda VIII godz. 15.00
30.06 (czwartek) – runda IX godz. 9.00; wycieczka do Darłowa
01.07 (piątek) – runda X godz. 9.00; plażowanie
02.07 (sobota) – runda XI godz. 8.30 – zakończenie godz. 14.00

14. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnych zmian w treści niniejszego komunikatu.

Prezes ŚZSzach Dyrektor turnieju
(-) Tomasz Stefaniak (-) Marta Orłowska

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2019