Kalendarz Szachowy
Kalendarz zawiera informacje o 40 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt
Królestwo Szachów

szeroka oferta szachów, zegarów i książek szachowych.
www.sklep.caissa.pl
chess sets, books, clocks - everything You need to play chess
www.caissa-chess.com
drukuj komunikat


VII Międzynarodowy Festiwal Szachowy Perła Bałtyku
25.06-03.07.2011

1.Patronat Honorowy:
Olgierd Gablewicz - Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.
Piotr Jedliński – Prezydent Miasta Koszalina
Tomasz Krzyżyński - Rektor Politechniki Koszalińskiej
Olga Roszak - Pezała – Wójt Gminy Mielno

2.Komitet Honorowy pod przewodnictwem:
Prezesa MLOT w Mielnie - Waldemara Andrzejewskiego

3. Organizatorzy:
Akademicki Klub Szachowy „Hetman-Politechnika Koszalińska”
Zachodniopomorski Związek Szachowy, Politechnika Koszalińska

4. Dyrektor Turnieju:
Marian Kanarek
e-mail: markan56@wp.pl tel. komórkowy: 505-171-279 , 94-3402509

5. Sędzia główny:
arbiter FIDE Witalis Sapis, adres e-mail; witaliss@wp.pl .tel.+48 887342415

6. Witryny internetowe:
www.hetman.man.koszalin.pl www.zzszach.man.koszlin.pl,

7. Termin i miejsce rozgrywek:
25.06 – 03.07.2011r. Obiekty O.W. Bryza w ŁAZACH , ul. Wąska 2

Terminarz gier :
Piątek 24.06.2011r od godz. 16.00 Akredytacja uczestników
sobota 25.06.2011r godz. 16. 00 . 1 runda, urocz.rozp.Fest.
Niedziela 26.06.2011r. godz. 16.00 . 2 runda
Poniedziałek 27.06.2011r godz. 16. 00 . 3 runda
wtorek 28.06.2011r godz. 16,00 4 runda
Środa 29.06.2011r godz. 16. 00 . 5 runda , godzina 21,00 grill integracyjny
Czwartek 30.06.2011r godz. 16. 00 . 6 runda g. 11,00 symultany
Piątek 01.06.2011r godz. 16.00 . 7 runda
sobota 02.07.2011r godz. 16.00 . 8 runda
niedziela 03.07.2011r godz. 9.00 . 9 runda
niedziela 03.07.2011r godz. 15.00 . Uroczyste zakończenie Festiwalu

8. Grupy turniejowe i wpisowe (z opłatą klasyfikacyjno – rankingową):

Turniej A dla zawodników z rankingiem minimum 2000;
Wpisowe: 120 PLN ; juniorzy do lat 18 i seniorzy powyżej 60 roku życia: 90 PLN
Zawodnicy z rankingiem powyżej 2400 zwolnieni z wpisowego .

Turniej B dla zawodników o rankingu poniżej 2000;
Wpisowe 100 PLN , juniorzy do lat 18 i seniorzy powyżej 60 roku życia: 70 PLN;

Turniej C dla zawodników o rankingu do 1600 dla dzieci do 11 lat
Wpisowe: 50 PLN

9. System i tempo gry:
Turniej rozgrywany będzie systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund. Turniej A i B liczony będzie do rankingu FIDE. Tempo gry:
w grupie A:,B 90 min + 30 sekund na ruch;
w grupie C: 1,5 h na partię dla zawodnika;

10.Nagrody:
W Turnieju A :
za miejsce pierwsze 3 000 PLN
za miejsce drugie 2 500 PLN
za miejsce trzecie 2 000 PLN
za miejsce czwarte 1 500 PLN
za miejsce piąte 750 PLN
za miejsce szóste 500 PLN
za miejsce siódme 400 PLN
za miejsce ósme 300 PLN
za miejsce dziewiąte 200 PLN
Najlepszy zawodnik - zawodniczka ZP 500 PLN
najlepsza juniorka ur.1993 lub młodsza 200 PLN
najlepszy junior ur.1993 lub młodszy 200 PLN

W Turnieju B
ranking <= 2000
za miejsce pierwsze 2 000 PLN
za miejsce drugie 1 500 PLN
za miejsce trzecie 750 PLN
za miejsce czwarte 500 PLN
za miejsce piąte 350 PLN
za miejsce szóste 200 PLN
za miejsce siódme 150PLN
za miejsce ósme 100 PLN
najlepsza juniorka ur.1993 lub młodsza 150 PLN
najlepszy junior ur.1993 lub młodszy 150 PLN
najlepszy zawodnik o rankingu <= 1 800 150 PLN
najlepszy zawodnik o rankingu <= 1600 150 PLN
najlepszy zawodnik o rankingu <= 1400 150 PLN

W Turnieju C
ranking <= 1600 dla dzieci do 11 lat
za miejsce pierwsze Puchar + nagroda rzeczowa
za miejsce drugie Nagroda rzeczowa
za miejsce trzecie Nagroda rzeczowa
Upominki dla wszystkich uczestników turnieju !!!
5 nagród rzeczowych dla szachistów niepełnosprawnych !!!!!
Obowiązująca zasada do wszystkich turniejów: nagrody pieniężne dla 10 % uczestników i 5 % nagród rzeczowych !!!! W nagrodach specjalnych może nastąpić modyfikacja , która uwzględni ilość uczestników , w zależności od kierunku dofinansowania nagrody pieniężne mogą być zastąpione rzeczowymi.

Uwagi:
Nagrody nie są dzielone.
Zawodnik – zawodniczka ma prawo otrzymać maksymalnie dwie nagrody(w tym nagrodę specjalną).
Wysokość nagród podana jest w kwotach brutto. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce, nagrody do 760 PLN zwolnione są z podatku. Podatek od pozostałych nagród wynosi 10%.

11. Zgłoszenia i opłaty:
Zgłoszenia do konkretnych turniejów należy dokonywać najpóźniej 14 dni przed zawodami na stronie http://www.chessarbiter.to.pl/turnieje/turnieje.php,
W przypadku problemów z działaniem strony zgłoszenia należy przesyłać do sędziego zawodów na adres witaliss@wp.pl . tel.+48 887342415

W zgłoszeniu należy podać:
-nazwisko i imię, klub, datę urodzenia, kategorię szachową,
Wpisowe oraz należne opłaty wpłacać na konto klubu: AKSz „Hetman – PK”
PKO BP S.A. 79 1020 2791 0000 7602 0091 3590,
po dniu 10.06.2011r. wpisowe wzrasta o 30 zł

12.Zakwaterowanie i wyżywienie :
69,00 złotych brutto. (wyżywienie szwedzki stół)
Marian Kanarek, kontakt e-mail: markan56@wp.pl, telefony:
505 171 279 , 094 3402509

13. Uwagi końcowe
- W Festiwalu Szachowym stosowane będą aktualne przepisy FIDE.
- Odprawy techniczne (recepcja Ośrodka) - dnia 24.06.2011:
*11:00 - dla zawodników turnieju A
*11:30 - dla zawodników turnieju B
*11:45 - dla zawodników turnieju C
- Nagrody należy odbierać osobiście na zakończeniu Festiwalu, w przeciwnym razie przepadają.
- Osoby biorące udział w Festiwalu ubezpieczają się we własnym zakresie.
- Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.

Dyrektor Turnieju
Marian Kanarek

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2019