Kalendarz Szachowy
Kalendarz zawiera informacje o 91 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt
Królestwo Szachów

szeroka oferta szachów, zegarów i książek szachowych.
www.sklep.caissa.pl
chess sets, books, clocks - everything You need to play chess
www.caissa-chess.com
drukuj komunikat


Regulamin
Międzynarodowego Turnieju Szachowego P-15
z okazji Dni Miasta Kędzierzyna-Koźla
25 czerwiec 2011r

I. CEL
Propagowanie szachów i sportu szachowego wśród mieszkańców Kędzierzyna-Koźla jak również integracja z zawodnikami krajów Unii Europejskiej.

II. ORGANIZATOR, TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW.
1. Organizator.
MOSiR - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu, MOK -
Miejski Ośrodek Kultury oraz KKSzach - Kędzierzyński Klub Szachowy "Szach".
2. Termin: 25 czerwiec 2011r
Rozpoczęcie turnieju o godz. 10:00. Zapisy w dniu turnieju od godfz. 9:00 do godz. 9:45.
3. Miejsce: Hala Widowiskowo-Sportowa w Kędzierzynie-Koźlu ul. Mostowa 1
(Osiedle Azoty) linia autobusowa nr 1.

III. UCZESTNICTWO.
1. W turnieju moghą brać udział osoby z Polski i z zagranicy.
2. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, zagwarantowany udział w turnieju mają Ci uczestnicy którzy wcześniej zgłoszą swój udział w turnieju.
Tel. 604 125 476 77 483 81 49 - 692 783 754 lub e-mail: mariuszunicity.pl janjan131wp.pl

IV. SYSTEM ROZGRYWEK
1. Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund.
2. Tempo gry - 15 min dla zawodnika

V. OCENA WYNIKÓW
O kolejności zajętych miejsc decyduje ilość zdobytych punktów, a w przypadku ich równości punktacja pomocnicza wg Kodeksu Szachowego.

VI. NAGRODY I WYRÓZNIENIA
Pula nagród - 2750 zł
Nagrody główne w turnieju:
I m - 500zł II m - 400zł III m - 300zł IV m - 200zł
V m - 170zł VI m - 140zł VII m - 120zł VIII m - 100zł
Nagrody wyróżnienia - zależnie od wieku i rankingu zawodnika - ilość 13.
Uwaga! Nagrody nie mogą się dublować!

VII. WPISOWE
1. Wysokość wpisowego
- 30,zł
- 20,zł dla uczestników rocznik 1951 i starszy
- 10,zł dla uczestników rocznik 1992 i młodszy
- 15,zł dla uczestników z Kędzierzyna-Koźla
- 10,zł dla uczestników z Kędzierzyna-Koźla rocznik 1951 i starszy
- 5,zł dla uczestników z kędzierzyna-Koźla rocznik 1992 i młodszy

VIII. SĘDZIOWANIE
1. Turniej prowadzi sędzia główny, zatwierdzony przez Organizatora.
2. Sędzia rozpatruje reklamacje wniesione wyłącznie przez uczestników turnieju.
3. Przy rozpatrywaniu reklamacji nie uwzględnia opinii osób trzecich, a jedynie osoby wnoszącej reklamację i jego przeciwnika.
4. Reklamację do sędziego ma prawo zgłaszać wyłącznie osoba będąca na posunięciu (poza reklamacją przekroczenia czasu do namysłu), która uprzednio musi zatrzymać zegar szachowy.
5. Orzeczenia wydawane przez sędziego muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami PZSzach, Regulaminu Zawodów i zasadą zdrowego rozsądku.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Sprzęt szachowy do gry zapewnia organizator.
2. Szczegółowe informacje w Komunikacie Organizacyjnym wydanym przez Organizatora.
3. W sprawach szczegółowych nie uregulowanych niniejszym Regulaminem ma zastosowanie Kodeks Szachowy PZSzach.

X Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

w imieniu organizatora
Prezes KKSz "Szach" K-Koźle
/-/ Janocha Jan

DO ZOBACZENIA W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2019