Kalendarz Szachowy
Kalendarz zawiera informacje o 87 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt
Królestwo Szachów

szeroka oferta szachów, zegarów i książek szachowych.
www.sklep.caissa.pl
chess sets, books, clocks - everything You need to play chess
www.caissa-chess.com
drukuj komunikat


XXVI Memoriał Mistrza Błaszczaka

Komunikat organizacyjny turnieju

CEL IMPREZY: Popularyzowanie gry w szachy wśród dzieci i młodzieży oraz podwyższanie kwalifikacji szachowych. Przypomnienie postaci szachisty Mistrza Czesława Błaszczaka.
W czasie turnieju odbędą się imprezy towarzyszące – turniej uczniów Mistrza Czesława Błaszczaka i VIP-ów oraz imprezy o charakterze integracyjnym i rekreacyjnym.

ORGANIZATORZY: MUKS MDK Śródmieście Wrocław, Gimnazjum nr 13 we Wrocławiu, Dolnośląski Związek Szachowy

TERMIN: 14 - 19. 06. 2011 r.

MIEJSCE GRY: Sale konferencyjne i nowa sala gimnastyczna Gimnazjum nr 13 przy ul. Reja 1-3 we Wrocławiu

UPRAWNIENI DO GRY:
Grupa A - SMERFY: dzieci do lat 8 (urodzone w roku 2003 lub młodsze),
Grupa B - GARGAMELE: dzieci do lat 11 (urodzone w roku 2000 lub młodsze), posiadający co najmniej IV kategorię szachową,
Grupa C - MŁODZICY: zawodnicy do lat 14 (urodzeni w roku 1997 lub młodsi, posiadający co najmniej II kat. lub ranking FIDE),
Grupa D - JUNIORZY: do lat 18 (ur. 1993 i młodsi, posiadający co najmniej II kat. lub ranking FIDE),
Grupa E - KLAKIERZY: turniej otwarty dla wszystkich,
Grupa F: Uczniowie Mistrza Błaszczaka oraz VIP-y – osoby zaproszone,
Turnieje C i D zostaną zgłoszone do oceny rankingowej FIDE.

SYSTEM ROZGRYWEK:
Grupa A: SMERFY do lat 8 - 17-19.06.2011 - 7 rund - P-60,
Grupa B: GARGAMELE - do lat 11 - 17-19.06.2011 - 7 rund - P-60,
Grupa C: MŁODZICY - do lat 14 – 14-19.06.2011 - 9 rund - po 90 + 30 na ruch,
Grupa D: JUNIORZY - do lat 18 – 14-19.06.2011 - 9 rund - po 90 + 30 na ruch,
Grupa E: KLAKIERZY - open - 17-19.06.2011 - 7 rund - P-60.
Grupa F: Uczniowie Mistrza Błaszczaka i VIP - 18.06.2011 - 7 rund - P-15.
Grupy główne (wiodące, najlepiej nagradzane): MŁODZICY i SMERFY

PRZEPISY GRY I OCENA WYNIKÓW: Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE oraz Kodeksu Szachowego. Obowiązuje zapis posunięć i rozgrywanie partii przy użyciu zegara szachowego. O zajętym miejscu decyduje liczba zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości, będzie decydować punktacja pomocnicza: mały Buchholz, Buchholz, progres, liczba zwycięstw, Berger, losowanie. W grupie C i D istnieje możliwość zdobycia kategorii centralnych, zaś w grupach A, B i E istnieje możliwość zdobycia od V do II kategorii włącznie.
Zawodnik może się spóźnić na rundę 30 minut.
W turnieju obowiązuje zakaz składania i przyjmowania propozycji remisu przed wykonaniem 30 posunięć.

WARUNKI FINANSOWE: Wpisowe do turnieju wynosi 60 zł w grupach C i D oraz 35 zł w grupach A, B i E; w tym zawarta jest opłata klasyfikacyjno-rankingowa. Medaliści Mistrzostw Polski z roku 2011 oraz Europy i Świata z roku 2010 w szachach klasycznych zwolnieni są z wpisowego.

NAGRODY: We wszystkich grupach puchar za I miejsce, a w grupach A, B, C i D – również dla najlepszej wśród dziewcząt.
W grupach A, B, C i D medale za miejsca 1-3, a w grupach A i C medale również za 1-3 miejsce wśród dziewcząt.
Dyplomy we wszystkich grupach za miejsca 1-6, a w grupach A i C wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy.
W grupach A, B, C, D i E – co najmniej 30% uczestników grupy otrzymuje atrakcyjne nagrody, w grupach C i D za 3 pierwsze miejsca są to nagrody pieniężne, zaś pozostałe nagrody, to nagrody rzeczowe. Zawodniczki, które otrzymały puchary lub medale za zajęte miejsca, dostają również nagrody nawet, gdy nie zajęły miejsc wśród 30% najlepszych. Wysokość nagród pieniężnych:
Grupa C (Młodzicy) – 1 m. – 500 zł, 2 m. – 350 zł, 3 m. – 250 zł.
Grupa D (Juniorzy) – 1 m. – 400 zł, 2 m. – 300 zł, 3 m. – 200 zł.
W grupach A i C wszyscy nienagrodzeni otrzymują upominki. Upominek otrzymują również wszyscy uczestnicy grupy F.

TERMINARZ:

Grupa C i D
14.06 wtorek 8:00 – 9:30 weryfikacja zgłoszeń
09:45 odprawa techniczna
10:00 I runda
15:30 II runda
15.06 środa 10:00 III runda
po południu impreza szachowa
16.06 czwartek 10:00 IV runda
15:15 V runda
17.06 piątek 10:00 VI runda
15:15 VII runda
18.06 sobota 10:00 VIII runda
po południu impreza rekreacyjna
19.06 niedziela 10:00 IX runda
14:30 zakończenie turnieju

Grupa A, B i E
17.06 piątek 8:00 – 9:30 weryfikacja zgłoszeń
09:45 odprawa techniczna
10:00 – 12:00 I runda
12:15 – 14.15 II runda
16.30 – 18.30 III runda
18.06 sobota 10:00 – 12:00 IV runda
12:15 – 14:15 V runda
po południu spotkanie integracyjne
19.06 niedziela 10:00 – 12:00 VI runda
12:15 – 14:15 VII runda
14:30 zakończenie turnieju
Grupa F: Turniej Uczniów Mistrza i VIP-ów : 18.06.2011 r. - sobota w godzinach 10:00 – 14:30, zakończenie 14:30

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:
Wyłącznie pocztą elektroniczną na adres robert.korpalski@wp.pl lub poprzez wypełnienie interaktywnego formularza na stronie www.chessarbiter.to.pl (link na formularz na stronach www.muks.vel.pl , www.blaszczak.siwik.pl i www.dzszach.pl )
Wpłata wpisowego na konto MUKS MDK Śródmieście Wrocław:
05 1500 1067 1210 6005 5785 0000 lub gotówką przed odprawą techniczną

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
Służymy pomocą osobom spoza Wrocławia w zarezerwowaniu noclegów – zgłoszenia przyjmowane są mailem adres robert.korpalski@wp.pl do dnia 25 maja 2011 roku. Organizator ma w dyspozycji miejsca noclegowe w cenach od 33 do 60 zł za nocleg + ok. 13 zł za śniadanie. Na miejscu możliwe jest zamówienie obiadów – posiłki podawane będą w stołówce Gimnazjum. Ponadto w pobliżu znajduje się Pasaż Grunwaldzki – galeria handlowa z restauracjami i multikinem
W czasie turnieju będzie stoisko z literaturą i gadżetami szachowymi oraz sklepik z napojami i drobnymi przekąskami.
W czasie turnieju prowadzona będzie transmisja internetowa partii.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2019