Kalendarz Szachowy
Kalendarz zawiera informacje o 105 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt
Królestwo Szachów

szeroka oferta szachów, zegarów i książek szachowych.
www.sklep.caissa.pl
chess sets, books, clocks - everything You need to play chess
www.caissa-chess.com
drukuj komunikat


KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
MIĘDZYWOJEWÓDZKICH MISTRZOSTW MŁODZIKÓW NA ROK 2011 r.

Wrocław, 10-12 czerwca 2011r.

Serwisy turniejowe:
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików DS+LB - grupa chłopców
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików DS+LB - grupa dziewcząt

ORGANIZATOR:
Dolnośląski Związek Szachowy
ul. Borowska 1-3 50-529 Wrocław

SYSTEM ROZGRYWEK:
W ramach mistrzostw rozegrane zostaną 2 odrębne turnieje:
· Dziewczęta urodzone w latach 2001 i 2002
· Chłopcy urodzeni w latach 2001 i 2002

Dla obu grup system szwajcarski na dystansie 7 rund lub kołowy w zależności od liczby uczestników. Tempo gry 60 min. dla zawodnika na całkowite zakończenie partii.

Turniej będzie rozgrywany zgodnie z wytycznymi w sprawie organizacji i przebiegu w roku 2011 zawodów Polskiego Związku Szachowego w szachach na szczeblu międzywojewódzkim i wojewódzkim.

MIEJSCE ROZGRYWEK:
Dom Studencki T-19 "Piast"ul. Wittiga 8 51-628 Wrocław
(odległość z miejsc noclegów - 7 minut na piechotę DS „Arka”, 9 minut z Hotelu Asystenta)

UCZESTNICTWO:
W turnieju mogą uczestniczyć wyłącznie dzieci z roczników 2001 i 2002, posiadające licencję PZSzach, należące do klubów zrzeszonych w Dolnośląskim lub Lubuskim Związku Szachowym.

WPISOWE DO TURNIEJU:
Wpisowe do mistrzostw wynosi 25 zł (w całości przeznaczona na nagrody i opłatę klasyfikacyjno-rankingową).

KOSZTY UDZIAŁU W ZAWODACH:
Zakwaterowanie i wyżywienie w obiektach Wrocławskich Wyższych uczelni:
· zakwaterowanie: Dom Studencki „Arka”, ul. Olszewskiego 23 (osiedle Biskupin)
Pokoje 2-3 osobowe (1 łazienka na 4 pokoje).
Koszt pobytu (zakwaterowanie + wyżywienie 3 posiłki) wynosi 72,50 zł/osobodzień. Łącznie 2 doby x 72,50 zł = 145 zł

· zakwaterowanie: Hotel Asystenta, ul. Pautscha 5/7, Wrocław (osiedle Biskupin)
Pokoje 2-3 osobowe z łazienką (pokoje o podwyższonym standardzie)
Koszt pobytu w pokoju 2-osobowym (zakwaterowanie + wyżywienie 3 posiłki) wynosi 95 zł/za osobodzień; Łącznie 2 doby x 95 zł = 190 zł
Koszt pobytu w pokoju 3-osobowym (zakwaterowanie + wyżywienie 3 posiłki) wynosi 85 zł/ za osobodzień; Łącznie 2 doby x 85 zł = 170 zł

Uwaga! Rezerwacje dotyczą całych pokoi! (na przykład w przypadku zakwaterowania 1 osoby do pokoju dwu, trzy-osobowego będzie pobierana opłata za niewykorzystane miejsca noclegowe).

O możliwości zakwaterowania w danym miejscu decyduje kolejność zgłoszeń.
! Rezerwacji pokoi należy dokonać do dnia 27 maja 2011r.

Śniadania i kolacje będą wydawane w restauracji przy Hali Sportowej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, ul. Chełmońskiego 43 (ok. 50 metrów od miejsca zakwaterowania).

Obiady będą wydawane w Klubie Studenckim TEKA przy Akademiku T-19 (przy sali gry).

Opłaty za zakwaterowanie, wyżywienie oraz wpisowe należy wnosić przelewem na konto organizatora w terminie do dnia 06.06.2011r:

konto Dolnośląska Federacja Sportu Wrocław ul Borowska 1-3
PKO IV O/Wrocław 11 1020 5242 0000 2102 0019 4993 z dopiskiem szachy MMM imię i nazwisko uczestnika.

W uzasadnionych i zaanonsowanych wcześniej organizatorowi przypadkach istnieje możliwość wniesienia opłat na miejscu zawodów podczas odprawy technicznej.

ZGŁOSZENIA:
Pisemne potwierdzenie udziału zawodnika prosimy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres koordynatora mistrzostw Olgi Lisowskiej: olga.lisowska@gmail.com do dnia 01.06.2011r. Zgłoszenie powinno zawierać również informacje na temat zakwaterowania i wyżywienia zawodników oraz opiekunów.

Telefon kontaktowy: 698-024-599 (Olga Lisowska), 724-23-21-38 (Piotr Klukiewicz).

NAGRODY:
Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymują puchary, dyplomy, medale, nagrody rzeczowe. Zdobywcy miejsc IV– VI – dyplomy, nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy mistrzostw otrzymają drobne upominki. Zwycięzcy otrzymują normę na I kategorię szachową

TERMINARZ ZAWODÓW:
10.06.11r. piątek - przyjazdy zawodników do godz.16.30
godz. 17.30 odprawa techniczna
godz. 18.30 - 20.30 - runda I
11.06.11r. sobota - godz. 09.00 - 11.00 - runda II
godz. 11.15 - 13.15 - runda III
godz. 15.00 - 17.00 - runda IV
12.06.11r. niedziela godz. 9.00 - 11.00 - runda V
godz. 11.15 - 13.15 runda VI
godz. 14.30 - 16.30 - runda VII
godz. 17.00 - zakończenie mistrzostw

UWAGI KOŃCOWE:
W zawodach obowiązują aktualne przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach oraz Regulamin Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików PZSzach. Za ubezpieczenie zawodników oraz ich stan zdrowia (zdolność do udziału w zawodach) odpowiedzialne są jednostki delegujące.

Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2019