Kalendarz Szachowy
Kalendarz zawiera informacje o 87 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt
Królestwo Szachów

szeroka oferta szachów, zegarów i książek szachowych.
www.sklep.caissa.pl
chess sets, books, clocks - everything You need to play chess
www.caissa-chess.com
drukuj komunikat


OTWARTE MISTRZOSTWA BLITZA
ZIELONA GÓRA 05.06.2011r.

I. CEL:
 Popularyzacja i wzrost zainteresowania szachami,
 integracja środowiska szachowego,
 odkrywanie talentów szachowych wśród młodzieży,
 pokazanie młodzieży innych form spędzenia wolnego czasu,
 rywalizacja sportowa

II. PATRONAT MEDIALNY:
 Oficjalna strona internetowa turnieju : http://www.ks64.eu

III. ORGANIZATORZY:
 Klub Szachowy „64” Zielona Góra
 Turniej zorganizowany dzięki Urzędowi Miasta w Zielonej Górze

IV. KIEROWNICTWO ZAWODÓW:
 Krzysztof Heba hebakrzysztof@gmail.com Tel. 603 431 665

V. MIEJSCE I TERMIN:
 „Sala Konferencyjna” Palmiarnia Zielona Góra
 Termin – 05 czerwiec 2011r , rozpoczęcie godz. 11.00
 UWAGA!!! zapisy – drogą elektroniczną bądź telefonicznie u kierownika zawodów. Zgłoszenia do turnieju trwają do 05.06.2010 r.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o zapisie decyduje kolejność zgłoszeń, zapisy w dniu rozgrywek tylko w przypadku wolnych miejsc na liście startowej.

VI. TERMINARZ ROZGRYWEK:
Otwarcie zawodów godz. 11.00
I-XV runda – godz. 11.15-15.00
Przerwa techniczna na podsumowanie wyników 15.20
Zakończenie zawodów godz. 15.30

VII. SYSTEM ROZGRYWEK:
 Szwajcarski na dystansie 15 rund.
 W zawodach wszyscy grają razem, ale będzie prowadzona klasyfikacja dla zawodników w niżej wymienionych kategoriach wiekowych:
„F” do lat 8 tj. rocznik 2003,
„E” do lat 10 tj. rocznik 2001 - 2002
„D” do lat 12 tj. rocznik 1998-1999,
„C” do lat 14 tj. rocznik 1996-1997,
„B” do lat 16 tj. rocznik 1994-1995,
„A” kategoria„ OPEN” rocznik 1993 i starsze.
VIII. TEMPO I PRZEPISY GRY:
 Tempo gry 5 min. dla każdego zawodnika,
 W turnieju obowiązują przepisy zawarte w Kodeksie Szachowym PZSzach z 2010 roku.

IX. WARUNKI UCZESTNICTWA W TURNIEJU:
 W zawodach mogą wziąć udział zawodnicy do rankingu elo: 2215
Wpisowe:
Juniorzy – 10 zł
Seniorzy – 20 zł

X. GWARANTOWANE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:
 W klasyfikacji indywidualnej:
I nagroda finansowa – 200 zł + Puchar
II nagroda finansowa – 100 zł
III nagroda finansowa – 50 zł

Dla juniorów w poszczególnych grupach wiekowych, przeznaczone zostały nagrody rzeczowe.

XI. SPRAWY WYCHOWAWCZE
- Na sali gry obowiązują zasady dobrego zachowania umożliwiające zawodnikom
bezproblemowe rozegranie partii, oraz kategoryczny zakaz picia alkoholu i palenia tytoniu.
- Opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują SZKOLENIOWCY I OPIEKUNOWIE !!! we współpracy z Organizatorem.

XII. SPRAWY RÓŻNE
- Uczestnicy indywidualnie ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków
i biorą w zawodach udział na własną odpowiedzialność oraz odpowiadają za wyrządzone
przez siebie szkody.
- Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora,
- Kierownik turnieju zastrzega sobie, ostateczny dobór zawodników zapisanych na turniej.

Z szachowym pozdrowieniem
Krzysztof Heba

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2019