Kalendarz Szachowy
Kalendarz zawiera informacje o 88 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt
Królestwo Szachów

szeroka oferta szachów, zegarów i książek szachowych.
www.sklep.caissa.pl
chess sets, books, clocks - everything You need to play chess
www.caissa-chess.com
drukuj komunikat


X OTWARTY TURNIEJ SZACHOWY
KŁOCZEW 05.06.2011r.
(zaliczany do cyklu Grand Prix Lubelszczyzny)

I.DATA I MIEJSCE ZAWODÓW
-Zespół Szkół w Kłoczewie (08-550 Kłoczew ul. Długa 69) dnia 05.06.2011r. godz.10.00

II. PATRONAT
- Grzegorz Kapusta – Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego
- Stanisław Jagiełło – Starosta Rycki
- Zenon Stefanowski-Wójt Gminy Kłoczew
- Barbara Kiliszek-Przewodnicząca Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

III. CELE TURNIEJU
-propagowanie zdrowego stylu życia przez kulturalne spędzanie wolnego czasu.
-integracja dzieci, młodzieży i miłośników szachów w regionie.

IV UCZESTNICTWO
-wszyscy chętni bez względu na wiek i przynależność klubową.

V SYSTEM ROZGRYWEK
-obowiązywać będzie system szwajcarski na dystansie 9 rund w formule open czas gry 15 min. dla zawodnika.

VI NAGRODY
I miejsce – 700zł + puchar
II miejsce – 500zł
III miejsce – 360 zł
IV miejsce -120 zł
V miejsce – 90,00 zł
VI miejsce – 70,00 zł
VII miejsce – 50,00 zł
VIII miejsce – 40,00 zł
Dla najlepszej kobiety – 100 zł + puchar
Minimalna liczba nagród finansowych w kategorii open wynosi 10% ogólnej liczby zawodników uczestniczących w turnieju
W grupach juniorskich puchary dla zwycięzców oraz nagrody rzeczowe i dyplomy dla trzech pierwszych osób (oddzielnie dziewcząt i chłopców).

VII SPRAWY RÓŻNE
– zgłoszenia indywidualne lub grupowe w godz. 8.00 – 15.00 (0..25) 751-17-56) oraz w dniu turnieju do godz. 9.45
– zgłoszenia internetowe w serwisie Chessarbiter (http://www.chessarbiter.to.pl/turnieje/turnieje.php)
- organizator zaprasza na nieodpłatny ciepły posiłek w czasie przerwy.
- wpisowe (dotyczy zawodników zgłoszonych najpóźniej do godziny 18.00, dnia 04.06.2011r.)
a) juniorzy do lat 14 – 10 zł
b) pozostali – 20 zł
Zawodników zgłaszających się później obowiązuje wpisowe j.w. podwyższone o 5 zł.
- zawodnicy Gminy Kłoczew są zwolnieni z wpisowego.
- uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny (uczniowie z opiekunem i ważną legitymacją).
- o sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decyduje organizator.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2019