Kalendarz Szachowy
Kalendarz zawiera informacje o 87 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt
Królestwo Szachów

szeroka oferta szachów, zegarów i książek szachowych.
www.sklep.caissa.pl
chess sets, books, clocks - everything You need to play chess
www.caissa-chess.com
drukuj komunikat


KOMUNIKAT OGÓLNOPOLSKICH DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GIMNAZJALNYCH i PONADGIMNAZJALNYCH
w SZACHACH, KARPACZ 13-16, 16-19 i 27–30.05.2011

1. CELE
Popularyzacja szachów w środowisku szkolnym
Wyłonienie najlepszych drużyn w poszczególnych kategoriach szkół

2. PATRONAT HONOROWY
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Burmistrz Miasta Karpacza
Elektrownia Turów S.A.

3. ORGANIZATORZY
Organizatorami Mistrzostw na zlecenie Zarządu Głównego Szkolnego Związku Sportowego są:
Szkolny Związek Sportowy „ Dolny Śląsk „ we Wrocławiu
Uczniowski Klub Sportowy EL-TUR SP 3 Bogatynia
Agencja 64 PLUS Aleksandra Czerwońskiego

4. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia do udziału w zawodach należy składać - wyłącznie drogą elektroniczną - na adres kierownika turnieju Waldemara Gałażewskiego: w.galazewski@gmail.com
W zgłoszeniu należy określić potrzeby dotyczące zakwaterowania i wyżywienia
Bliższych informacji udziela: Waldemar Gałażewski tel. 75 7738114 kom. 600952587 po 15:00
Ostateczny termin zgłoszeń upływa dn. 30.04.2011 r.

5. MIEJSCE I TERMIN
Zawody zostaną rozegrane w Hotelu „MIESZKO” w Karpaczu, ul. Mickiewicza 2, w terminach:
Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół Podstawowych, 13 - 16.05.2011
przyjazd w dniu 13.05.2011. do godz. 19.00 - odprawa techniczna o godz. 20.00
Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół Gimnazjalnych 16 - 19.05.2011
przyjazd w dniu 16.05.2011 do godz. 19.00 - odprawa techniczna o godz. 20.00
Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych 27.05 - 30.05.2011
przyjazd w dniu 27.05.2011 do godz. 19.00 - odprawa techniczna o godz. 20.00

6. SYSTEM ROZGRYWEK
Mistrzostwa zostaną rozegrane systemem szwajcarskim drużynowym na dystansie 11 rund - kojarzenie komputerowe lub systemem kołowym. Drużyna szkolna w każdej kategorii wiekowej składać się będzie z 4 zawodników - 3 chłopców (szachownice 1-3) i 1 dziewczyny (szachownica 4).
Kolejność zawodników w drużynie, łącznie z rezerwowymi, ustalona na odprawie technicznej przed zawodami, nie może ulec zmianie w trakcie rozgrywek. Na szachownicy chłopca może zostać zgłoszona dziewczyna, jednakże pozbawia to ją prawa gry na szachownicy 4-tej. Kolejność drużyn przed pierwszą rundą ustala się na podstawie średnich rankingów drużyny (udokumentowanych w Centralnym Rejestrze PZSzach. lub wpisem w legitymacji szachowej). Zmianę składu drużyny należy podać sędziemu najpóźniej na 10 minut przed rozpoczęciem rundy.

7. TEMPO I PRZEPISY GRY
Tempo gry - 30 minut na partię dla zawodnika.
W turnieju obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach. z 2007 roku z późniejszymi zmianami.

8. UCZESTNICTWO
W zawodach mogą uczestniczyć:
uczniowie szkół podstawowych ur. w 1998 i młodsi
uczniowie szkół gimnazjalnych ur. w latach 1995 i młodsi
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych ur. w latach 1991 i młodsi
uczęszczający do danej szkoły - minimum od września 2010, po zgłoszeniu i przedstawieniu ważnej legitymacji szkolnej. Prawo udziału w zawodach mają medaliści drużynowych wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady oraz Licealiady a w przypadku rezygnacji powyższych - zespoły które zajęły kolejne miejsca. W przypadku małej liczby zgłoszeń organizatorzy mają prawo dopuszczenia do zawodów inne zespoły tj. więcej niż trzy z województwa.

9. PUNKTACJA I OCENA WYNIKÓW
Wyniki partii oceniane są następująco: wygrana - 1 p., remis - 0,5 p., przegrana - 0 p..
Kolejność drużyn w zawodach będzie ustalona na podstawie liczby zdobytych punktów meczowych (wygranie meczu - 2 p., remis - 1 p., przegrana - 0 p.) a przy ich równości decydują kolejno:
- punkty małe (suma punktów drużyny zdobytych we wszystkich meczach)
- wartościowanie średnie Buchholza (system szwajcarski)
- wartościowanie pełne Buchholza (system szwajcarski)
- wynik bezpośredniego spotkania,
- lepszy wynik na pierwszej, ewentualnie kolejnych szachownicach
O zajęciu pierwszego miejsca (w przypadku gdy wszystkie dodatkowe kryteria nie przyniosą rozstrzygnięcia ) decyduje dodatkowy mecz z tempem 15 minut na partię dla zawodnika. W przypadku remisu premiowany jest zespół, który odniósł zwycięstwo na wyższej szachownicy.
W przypadku nieparzystej ilości uczestniczących drużyn, drużyna pauzująca otrzymuje punkt meczowy (duży) i 50% punktów (małych) możliwych do zdobycia w meczu.

10. OPŁATA STARTOWA
Startowe w Zawodach Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych w wysokości 60 zł od drużyny (160 zł w przypadku drużyn nie korzystających z zakwaterowania i wyżywienia u organizatora) należy wpłacić gotówką w dniu przyjazdu lub przelewem na konto:
AGENCJA 64 PLUS Bank PKO BP II O/Gorzów Wlkp. nr 96 10201967 0000 8202 0004 0444

11. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Zgłoszenia dotyczące zakwaterowania i wyżywienia (w Hotelu „Mieszko”) przyjmuje Waldemar Gałażewski (kontakt jak w pkt. 4)
Koszt wyżywienia i zakwaterowania w pokojach 2-3-4 osobowych (z węzłem sanitarnym) wynosi 70 zł od osoby za jedną dobę. Całkowity koszt zakwaterowania i wyżywienia jednej osoby wynosi 210 zł
Koszt wyżywienia i zakwaterowania w pokoju jednoosobowym wynosi 90 zł za dobę
Opłatę za zakwaterowanie i wyżywienie należy wnieść przelewem na podane wyżej konto, lub gotówką przed odprawą techniczną.

12. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
Zawodnicy trzech najlepszych drużyn otrzymają , puchary, medale, dyplomy i nagrody rzeczowe
Trzech najlepszych zawodników na poszczególnych szachownicach otrzyma dyplomy i puchary
Wszystkie drużyny otrzymają pamiątkowe dyplomy

13. SPRAWY RÓŻNE
Opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują opiekunowie poszczególnych drużyn.
W trakcie gry zawodnicy nie mogą się kontaktować ze sobą, z opiekunami, także w kwestii propozycji remisowych własnych czy partnerów.
Zawodnik ma obowiązek posiadać przy sobie ważną legitymację szkolną
Za zdolność zawodników do startu w mistrzostwach (aktualne badanie lekarskie) oraz ich ubezpieczenie odpowiedzialna jest szkoła delegująca uczniów na zawody.
Od decyzji sędziego rundowego, można odwołać się do sędziego głównego, którego decyzja jest ostateczna.
Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnie zmian w treści niniejszego komunikatu.
Kierownik Turnieju
Waldemar Gałażewski

Załącznik
KARTA ZGŁOSZENIA DRUŻYNY
OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY W SZACHACH
Karpacz 13-16, 16-19 i 27-30.05.2011 r.

Pełna nazwa szkoły:

Adres do korespondencji:

Telefon/Fax:

E-mail:

Kierownik/Opiekun drużyny

Gmina
Powiat
Województwo

Zasadniczy skład drużyny:

Szachownica
Nazwisko i imię
Data ur.
Kat.
Ranking
Ch – 1
Ch – 2
Ch – 3
Dz – 4

Zawodnicy rezerwowi:
Szachownica
Nazwisko i imię
Data ur.
Kat.
Ranking
Ch – R1
Dz - R1

Osoby towarzyszące:
L.p.
Nazwisko i imię
Data ur.
Funkcja
1.
2.

Pieczątka Szkoły
Podpis Dyrektora Szkoły

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2019