Kalendarz Szachowy
Kalendarz zawiera informacje o 92 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt
Królestwo Szachów

szeroka oferta szachów, zegarów i książek szachowych.
www.sklep.caissa.pl
chess sets, books, clocks - everything You need to play chess
www.caissa-chess.com
drukuj komunikat


KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
XIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU SZACHOWEGO
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z OKAZJI DNIA DZIECKA

1. ORGANIZATOR
• Sekcja Szachowa Klubu Środowiskowego AZS Politechniki Śląskiej w Gliwicach

2. WSPÓŁORGANIZATORZY
• Ministerstwo Sportu i Turystyki
• Samorząd Miasta Gliwice
• Starostwo Powiatowe w Gliwicach
• Polski Związek Szachowy
• Śląski Związek Szachowy w Katowicach
• Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Mikołaja Kopernika w Gliwicach
• Rada Osiedlowa Kopernik

3. PATRONAT MEDIALNY
• Tygodnik Obywatelski “Nowiny Gliwickie”

4. CEL TURNIEJU
• umożliwienie kontaktów dzieci i młodzieży
• promocja Powiatu Gliwickiego, Miasta Gliwice
• popularyzacja sportu szachowego w Gliwicach
• wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników

5. TERMIN 28 (sobota) maj 2011r.

6. MIEJSCE Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Mikołaja Kopernika, Gliwice ul. Kopernika 63 (osiedle KOPERNIK)

7. WARUNKI UCZESTNICTWA
a) Nadesłanie pisemnego (wstępnego) zgłoszenia do 23 maja br. na adres:
Jarosław KOCELA (tel. 603 706 117); e-mail: jkocela@op.pl lub na stronie: www.chessarbiter.to.pl
W zgłoszeniu należy podać: Nazwisko i Imię, Data urodzenia, Nazwa Klubu (przedszkola, szkoły), Kategoria szachowa
W przypadku zmiany grupy wiekowej młodszej na starszą zaznaczyć ten fakt w zgłoszeniu.
UWAGA: Dokonanie wstępnego zgłoszenia po terminie jest możliwe za zgodą Organizatora.
Nie dotyczy dzieci i młodzieży z Gliwic, które mogą zgłaszać się w dniu zawodów w godz. 845÷915.
b) Potwierdzenie zgłoszenia do godz. 915 (zamknięcie listy startowej) i opłacenie wpisowego – 20 zł w Biurze Zawodów
c) Udział w turnieju po zamknięciu listy startowej jest możliwy od 2 rundy
d) Posiadanie legitymacji szkolnej, szachowej

8. SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY
Turniej indywidualny - system szwajcarski - 9 rundowy w grupach wiekowych:
Grupa A (dziewczęta i chłopcy) - rocznik 2003 i młodsi (do lat 8)
Grupa B (dziewczęta i chłopcy) - rocznik 2001 i młodsi (do lat 10)
Grupa C (dziewczęta i chłopcy) - rocznik 1999 i młodsi (do lat 12)
Grupa D (dziewczęta i chłopcy) - rocznik 1997 i młodsi (do lat 14)
Grupa E (dziewczęta i chłopcy) - rocznik 1995 i młodsi (do lat 16)
Tempo gry - 15 minut na partię dla każdego zawodnika
Program zawodów:
godz. 930 – odprawa techniczna
godz. 945 – otwarcie turnieju
godz. 1000 ÷1530 – rundy I-IX
godz. 1600 – zakończenie zawodów, wręczenie nagród

9. NAGRODY
• za miejsca 1-3 poszczególnych grup (osobno dziewczęta i chłopcy): puchary, medale, dyplomy
• 50 % uczestników (osobno dziewczęta i chłopcy) otrzymuje nagrody rzeczowe w każdej grupie wiekowej
• nagroda rzeczowa, dyplom dla najmłodszej uczestniczki i najmłodszego uczestnika
• poczęstunek (słodycze) dla wszystkich uczestników

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W turnieju obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach. Kojarzenie komputerowe.
Za zdolność zawodników do startu w zawodach oraz ich ubezpieczenie odpowiedzialny jest klub delegujący swoją reprezentację, rodzic. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
Zapraszamy wszystkich miłośników gry szachowej !
ORGANIZATORZY

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2019