Kalendarz Szachowy
Kalendarz zawiera informacje o 91 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt
Królestwo Szachów

szeroka oferta szachów, zegarów i książek szachowych.
www.sklep.caissa.pl
chess sets, books, clocks - everything You need to play chess
www.caissa-chess.com
drukuj komunikat


KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

PLENEROWEGO TURNIEJU SZACHOWEGO O PUCHAR DYREKTORA OSiR W SULECHOWIE
28.05.2011 r.

I. CEL:
• Popularyzacja i wzrost zainteresowania szachami,
• integracja środowiska szachowego,
• odkrywanie talentów szachowych wśród młodzieży,
• pokazanie młodzieży innych form spędzenia wolnego czasu,
• rywalizacja sportowa

II. NASZE MOTTO
• Gra w szachy to SUPER ZABAWA

III. PATRONAT HONOROWY:
• Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sulechowie Pan Rafał ROSOLSKI

IV. PATRONAT MEDIALNY:
• Gazeta Sulechowska
• Oficjalna strona internetowa klubu: http://www.szachysulechow.pl

V. ORGANIZATORZY:
• Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie
• Klub Szachowy Sulechów

VI. KIEROWNICTWO ZAWODÓW:
• Arkadiusz WIŚNIEWSKI arycja@poczta.onet.pl Tel. 728810437

VII. MIEJSCE I TERMIN:
• Promenada przy porcie w Cigacicach
• Termin – 28 maj 2011r rozpoczęcie godz. 10.00 zapisy do godz. 9.40

VIII. TERMINARZ ROZGRYWEK:
Otwarcie zawodów godz. 10.00 – 10.05
I-V runda – godz. 10.10 - 12.45
Przerwa na herbatę i kawę 12.45 - 13.00
VI-VII runda – godz. 13.05 - 14.15
Przerwa techniczna na podsumowanie wyników 14.15-14.30
Zakończenie zawodów godz. 14.30-15.00

IX. SYSTEM ROZGRYWEK:
• Szwajcarski na dystansie 7 rund.
• W zawodach wszyscy grają razem, ale będzie prowadzona klasyfikacja dla zawodników w niżej wymienionych kategoriach wiekowych:
„E” do lat 8 tj. rocznik 2003 i młodsze,
„D” do lat 10 tj. rocznik 2001,
„C” do lat 14 tj. rocznik 1997-2000,
„B” do lat 16 tj. rocznik 1995-1996,
„A” oraz w kategorii „OPEN” rocznik 1994 i starsze.

X. TEMPO I PRZEPISY GRY:
• Tempo gry 15 min. dla każdego zawodnika,
• W turnieju obowiązują przepisy zawarte w Kodeksie Szachowym PZSzach z 2006 roku.

XI. WARUNKI UCZESTNICTWA W TURNIEJU:
• W zawodach może brać udział każdy, kto ma na to ochotę i chce grać. Wpisowego nie pobiera się.

XII. GWARANTOWANE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:
• W klasyfikacji indywidualnej:
- medale, dyplomy, nagrody rzeczowe za miejsca I-III we wszystkich kategoriach,
- puchary za I miejsca w kategoriach „A, B, C, D, E”,

XIII. SPRAWY WYCHOWAWCZE
- W czasie gry obowiązują zasady dobrego zachowania umożliwiające zawodnikom bezproblemowe rozegranie partii, oraz kategoryczny zakaz picia alkoholu i palenia tytoniu.
- Opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują SZKOLENIOWCY I OPIEKUNOWIE !!!, we współpracy z Organizatorem.

XIV. SPRAWY RÓŻNE
- Uczestnicy indywidualnie ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków i biorą w zawodach udział na własną odpowiedzialność oraz odpowiadają za wyrządzone przez siebie szkody.
- Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

Z szachowym pozdrowieniem
Arkadiusz WIŚNIEWSKI

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2019