Kalendarz Szachowy
Kalendarz zawiera informacje o 87 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt
Królestwo Szachów

szeroka oferta szachów, zegarów i książek szachowych.
www.sklep.caissa.pl
chess sets, books, clocks - everything You need to play chess
www.caissa-chess.com
drukuj komunikat


Komunikat nr 2

IV Turniej Szachowy o Puchar Rektora
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Komunikat

1. ORGANIZATORZY:
 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 Klub Uczelniany AZS UE Katowice
 Biuro Promocji i Nowych Mediów UE Katowice

2. CELE TURNIEJU:
 promocja Uniwersytetu Ekonomicznego wśród kandydatów na studia
 wyłonienie najlepszych zawodniczek, zawodników i liceów w regionie
 popularyzacja szachów wśród uczniów i studentów
 wzmocnienie szachowej reprezentacji Uczelni

3. TERMIN I MIEJSCE:
 22 maja 2011 roku (niedziela)
 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. Bogucicka 3, 40-287 Katowice
Budynek A, sala 228

4. WARUNKI UCZESTNICTWA:
 nadesłanie zgłoszenia do 20 maja br. na adres azs@ue.katowice.pl ;
 w zgłoszeniu należy podać:
nazwisko i imię, nazwę szkoły, klasę i kategorię szachową, ranking
 potwierdzenie zgłoszenia w dniu zawodów do godz. 9:30 (zamknięcie listy startowej)

5. SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY:
 Turniej indywidualny – system szwajcarski – siedmiorundowy
 Tempo gry: 2 x 10 minut
Program rozgrywek:
 9:45 – otwarcie zawodów
 10:00-14:30 – rundy 1-7
 15:00 – zakończenie turnieju

6. NAGRODY:
Główne:
 1. miejsce indywidualnie:
o puchar, dyplom,
o stypendium sportowe Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w roku akademickim 2011/2012 w wysokości 250zł miesięcznie dla studenta I roku studiów stacjonarnych
 2. miejsce indywidualnie:
o medal, dyplom,
o stypendium sportowe Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w roku akademickim 2011/2012 w wysokości 150zł miesięcznie dla studenta I roku studiów stacjonarnych
 3. miejsce indywidualnie:
o medal, dyplom,
o stypendium sportowe Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w roku akademickim 2011/2012 w wysokości 100zł miesięcznie dla studenta I roku studiów stacjonarnych
 pierwsze 3 miejsca drużynowo:
o puchary i dyplomy dla szkół.

Nagrody dodatkowe:
 8 podwójnych zaproszeń do kina Światowid i Teatru Śląskiego
 gadżety Centrum Promocji Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Urzędu Miasta
 gadżety klubowe AZS UE Katowice
 nagrody rzeczowe

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 w turnieju obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach – kojarzenie komputerowe;
 za zdolność zawodników do startu w zawodach oraz ich ubezpieczenie odpowiedzialna jest szkoła delegująca swoją reprezentację;
 w klasyfikacji drużynowej uwzględniana będzie suma punktów 3 najlepszych zawodników z każdej szkoły;
 oficjalny komunikat oraz wszystkie informacje dotyczące turnieju można również znaleźć na stronach:
 www.azs.ue.katowice.pl oraz www.kandydaci.ue.katowice.pl
 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego komunikatu.
ORGANIZATORZY

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2019