Kalendarz Szachowy
Kalendarz zawiera informacje o 91 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt
Królestwo Szachów

szeroka oferta szachów, zegarów i książek szachowych.
www.sklep.caissa.pl
chess sets, books, clocks - everything You need to play chess
www.caissa-chess.com
drukuj komunikat


IV Ślesiński Turniej Szachowy
„Trzeźwe myślenie drogą do sukcesu”

1. Organizatorzy:
- Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie;
- Klub Szachowy M-GOK Gambit Ślesin.

2. Patronat:
- Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ślesinie.

3. Cel Turnieju:
- popularyzacja sportu szachowego w Gminie Ślesin i okolicach;
- podnoszenie kategorii szachowych;
- rotacja w Międzynarodowym rankingu FIDE;
- integracja środowisk szachowych;
- ciekawe spędzenie wolnego czasu;
- profilaktyka uzależnień narkotykami i alkoholem.

4. Miejsce:
- Turniej zostanie rozegrany w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie ul. Młodzieżowa 11

5. Termin:
Turniej odbędzie się w dniach 20 - 22.05.2011

6. Warunki Uczestnictwa:
Grupa A - zgłoszenia do 18.05.2011 http://www.chessarbiter.com/turnieje/2011/ti_1795/ - oraz opłacenie wpisowego w kwocie 35,00 zł od zawodnika – Turniej zgłoszony do FIDE;
Grupa B, C, D, E, F - do 20.05.2011 do godz. 20.30 oraz opłacenie wpisowego 15,00 zł, dla zawodników M-GOK Gambit Ślesin 10,00 zł.

7. System Rozgrywek:
Grupa A: Ranking 1800 i wyższy oraz zawodnicy z rankingiem Elo - 5 rund systemem szwajcarskim po 1h + 0,5h na dokończenie partii dla zawodnika, http://www.chessarbiter.com/turnieje/2011/ti_1795/
Grupa B: Ranking 1600 - 7 rund systemem szwajcarskim po 1h dla zawodnika, http://www.chessarbiter.com/turnieje/2011/ti_1796/
Grupa C: Ranking 1400 - 7 rund systemem szwajcarskim po 1 h dla zawodnika, http://www.chessarbiter.com/turnieje/2011/ti_1797/
Grupa D: Ranking 1200 i 1250 - 11 rund systemem szwajcarskim po 30 minut dla zawodnika, http://www.chessarbiter.com/turnieje/2011/ti_1798/
Grupa E: Ranking 1000 i 1100 - 11 rund systemem szwajcarskim po 30 minut dla zawodnika, http://www.chessarbiter.com/turnieje/2011/ti_1799/
Grupa F: Przedszkolaki, http://www.chessarbiter.com/turnieje/2011/ti_1800/
W przypadku małej liczby startujących w danej grupie, grupa zostanie połączona z najbliższą inną grupą lub turniej zostanie rozegrany systemem kołowym.

8. Program Zawodów
Grupa A:
- 20.05.2011:
Runda I godz. 16.30 – 19.30
- 21.05.2011:
Runda II godz. 09.00 – 12.00
Przerwa godz. 12:00 – 13:10
Runda III godz. 13:10 – 16:10
- 22.05.2011:
Runda IV godz. 09.00 – 12.00
Przerwa godz. 12.00 - 13.10
Runda V godz. 13:10 – 16:10
Zakończenie godz. 16:10
Grupa B i C:
- 21.05.2011:
Runda I godz. 09.00 – 11.00
Runda II godz. 11:10 – 13:10
Przerwa godz. 13:10 - 14.10
Runda III godz. 14:10 – 16:10
Runda IV godz. 16:10 – 18:10
- 22.05.2011:
Runda V godz. 09.00 – 11.00
Runda VI godz. 11:10 – 13:10
Przerwa godz. 13.10 - 14.10
Runda VII godz. 14:10 – 16:10
Zakończenie godz. 16:10
Grupa D, E:
- 21.05.2011:
Runda I godz. 09.00 – 10.00
Runda II godz. 10:05 – 11:05
Runda III godz. 11:10 – 12:10
Przerwa godz. 12:10 – 13:10
Runda IV godz. 13:10 – 14:10
Runda V godz. 14:15 – 15:15
Runda VI godz. 15.20 - 16.20
- 22.05.2011:
Runda VII godz. 09.00 – 10.00
Runda VIII godz. 10:10 – 11:10
Runda IX godz. 11:20 – 12:20
Przerwa godz. 12:20 – 13:30
Runda X godz. 13:30 – 14:30
Runda XI godz. 14:40 – 15:40
Zakończenie godz. 16:10

Grupa F:
Zapisy od 9.00 - 9.45
Rundy I - IX - 10.00 - 16.00

9. Nagrody:
Organizatorzy przewidzieli dla zwycięzców w poszczególnych grupach puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

10. Postanowienia Końcowe:
- w ramach wpisowego w czasie przerwy zostaną zorganizowane posiłki w postaci kiełbaski z grilla w pierwszym i drugim dniu rozgrywek, kawa i herbata dla zawodników i opiekunów przez cały czas trwania turnieju;
- dzieci i młodzież przebywają na terenie ośrodka pod opieką rodziców lub uprawnionej osoby;
- za ubezpieczenie oraz zdolność do gry zawodników młodocianych odpowiedzialność ponoszą opiekunowie prawni lub delegujące kluby;
- w turnieju obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach;
- organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

Organizatorzy
Klub M-GOK Gambit Ślesin

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2019