Kalendarz Szachowy
Kalendarz zawiera informacje o 91 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt
Królestwo Szachów

szeroka oferta szachów, zegarów i książek szachowych.
www.sklep.caissa.pl
chess sets, books, clocks - everything You need to play chess
www.caissa-chess.com
drukuj komunikat


Dziecięcy Turniej Szachowy „Pod Akacją”
Lublin 14 – 20.05.2011

I. CEL:
• Upowszechnianie i popularyzacja sportu szachowego wśród młodzieży w województwie lubelskim
• Podniesienie umiejętności szachowych i kwalifikacji zawodników

II. ORGANIZATORZY:
• Lubelski Związek Szachowy
• Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją”

III. TERMIN I MIEJSCE:
• 14-20.05.2011 r.
• MDK „Pod Akacją” w Lublinie (ul. Grodzka 11)

IV. SYSTEM ROZGRYWEK:
Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund z tempem 90 minut na zawodnika. Turniej zostanie zgłoszony do oceny FIDE.

V. UCZESTNICTWO
W Turnieju mogą wziąć udział juniorzy do lat 18 z rankingiem Elo poniżej 1700
lub maksymalnie II krajową kategorią szachową

VI. TERMINARZ ROZGRYWEK:
• 14.05.2011 r.: godz. 9:00 – odprawa techniczna
godz. 9:30 – I runda
godz. 13:00 – II runda
• 15.05.2011 r.: godz. 9:00 – III runda
godz. 13:00 – IV runda
• 16.05.2011 r.: godz. 15:00 – V runda
• 17.05.2011 r. godz. 15:00 – VI runda
• 18.05.2011 r.: godz. 15:00 – VII runda
• 19.05.2011 r. godz. 15:00 – VIII runda
• 20.05.2011 r.: godz. 15:00 – IX runda
godz. 18:00 – zakończenie

VII. NAGRODY:
- I miejsce statuetka + nagroda rzeczowa
- II miejsce puchar + nagroda rzeczowa
- III miejsce puchar + nagroda rzeczowa
- puchar + nagroda rzeczowa dla najlepszej juniorki
oraz:
• puchary i nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych juniorek i juniorów w
kategorii do lat 12
• dyplomy i upominki dla wszystkich zawodników

VIII. WPISOWE:
• 50 zł. (zawiera opłatę klasyfikacyjno-rankingową)

IX. ZGŁOSZENIA:
Zgłoszeń można dokonywać:
- Na stronie http://chessarbiter.com
- poprzez wiadomość e-mail:
Krzysztof Góra: e-mail goraniwa@wp.pl tel. 792023396
Zofia Ciechocińska-Miećko zofia.miecko@gmail.com tel. 697634692

O dopuszczeniu do turnieju decyduje kolejność zgłoszeń.

X. INFORMACJE DODATKOWE
W zawodach obowiązują: Przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach.
Wszelkie sprawy nie ujęte w powyższym komunikacie rozstrzyga organizator

Serdecznie zapraszamy !!!

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2019