Kalendarz Szachowy
Kalendarz zawiera informacje o 91 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt
Królestwo Szachów

szeroka oferta szachów, zegarów i książek szachowych.
www.sklep.caissa.pl
chess sets, books, clocks - everything You need to play chess
www.caissa-chess.com
drukuj komunikat


Majowy Turniej w MOK Głogów

1. Organizator
Klub Szachowy MOK Budoprojekt Głogów

2. Miejsce rozgrywek
Miejski Ośrodek Kultury
pl. Konstytucji 3 Maja 2
Głogów

3. Termin zawodów
15.05.2011

Zgłoszenia do turnieju w w/w terminie w godz. 9:00-9:15 Turniej rozpocznie się o godz. 9:30. Wcześniejsze zgłoszenia przyjmuje – Piotr Zahorski (mail: piotrzahorski@wp.pl).
Max liczba uczestników – 50. Decyduje kolejność zgłoszeń.

4. Uczestnictwo
W turnieju mogą uczestniczyć wszyscy zawodnicy niezależnie od posiadanej kategorii szachowej i przynależności klubowej.

5. System rozgrywek
Turniej rozegrany zostanie na dystansie 7 rund , systemem szwajcarskim.
Tempo gry: 30 min. dla zawodnika na rozegranie całej partii.
W turnieju można zdobyć V lub IV kat. szachową

6. Wpisowe
Wpisowe do turnieju wynosi 10 zł.
Juniorzy do lat 18 – 5 zł.

7. Nagrody
I m-ce 200 zł.
II m-ce 150 zł.
III m-ce 100 zł.
IV m-ce 50 zł.
Najlepszy junior do lat 10 – 50 zł
Najlepszy junior do lat 13 – 50 zł.
Najlepszy junior do lat 16 – 50 zł.
Najlepsza kobieta – 50 zł.
Nagrody mogą być łączone

8. Ocena wyników
O miejscu zajętym w turnieju decydować będzie w kolejności: suma zdobytych punktów, średni Buchholz, pełny Buchholz, większa liczba zwycięstw, progres.

9. Postanowienia końcowe
W turnieju obowiązują aktualne przepisy gry FIDE.
Zawodnicy nieletni muszą przebywać podczas zawodów pod opieką osoby pełnoletniej.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2019