Kalendarz Szachowy
Kalendarz zawiera informacje o 92 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt
Królestwo Szachów

szeroka oferta szachów, zegarów i książek szachowych.
www.sklep.caissa.pl
chess sets, books, clocks - everything You need to play chess
www.caissa-chess.com
drukuj komunikat


Grand Prix Włocławka w szachach 2011 P15

1. Cel Imprezy:
Popularyzacja królewskiej gry, podnoszenie umiejętności szachowych.

2. Organizator:
• Portofino Centrum Konferencyjne, Restauracja, Hotel, Włocławek, ul.Aleja Kazimierza Wielkiego 6E
• Niezależne Zrzeszenie Sportowe, 87-800 Włocławek, ul. Jagiellońska 21
• Doradca Podatkowy Marian Będziński, 87-800 Włocławek, ul. Piekarska 16A
• Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi Wydział Zamiejscowy we Włocławku, ul. Chmielna 14

3. Termin i Miejsce Zawodów
Grand Prix odbędzie się w cyklu czterech turniejów szachowych P 15 na dystansie 9 rund każdy:
• Turniej A w dniu: 15 maja,
• Turniej B: w dniu 26 czerwca
• Turniej C: w dniu 25 września,
• Turniej D: w dniu 11 listopada
Wszystkie turnieje rozpoczynają się o godz. 10:00 w siedzibie Wyższej Szkole Informatyki w Łodzi Wydział Zamiejscowy we Włocławku przy ul. Chmielnej 14. Zapisy w dniu turnieju na sali gry w godz. 9:00 – 9:30

4. Uczestnictwo.
W turnieju ma prawo startu każdy miłośnik szachów, zarówno zgłaszający swoje uczestnictwo na email: marian.bedzinski@mailplus.pl w terminie do 10 maja 2011 r. jak też w dniu zawodów, bezpośrednio na sali gry. Wpisowe - w wysokości 20 PLN - jednorazowo wpłaca się przed rozpoczęciem każdego turnieju w jakim zawodnik startuje. Młodzież szkolna i studenci są zwolnieni z uiszczenia wpisowego - po okazaniu ważnej legitymacji. Ilość osób mogących wziąć udział w turnieju ogranicza się do 60.

5. System rozgrywek i ustalenia kolejności miejsc
Turnieje zostaną rozegrane systemem szwajcarskim, przy kojarzeniu komputerowym programem Chess Arbiter Pro. Kolejność w turniejach zostanie ustalona na podstawie zdobytych punktów. W przypadku równej ilości punktów o kolejności decydują: Buchholz średni, Buchholz pełny, liczba zwycięstw, progres. Kolejność końcowa miejsc ustalana będzie na podstawie sumy zdobytych punktów w Turniejach A,B,C,D, w razie ich równości decyduje wartościowanie wg punktacji Buchholza, większa ilość zwycięstw.

6. Nagrody
Organizatorzy zapewniają nagrody finansowe w każdym z turniejów w wysokości:
1 miejsce 250 PLN
2.miejsce 150 PLN
3.miejsce 100 PLN
4.miejsce 50 PLN
W Klasyfikacji Generalnej Grand Prix zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymują puchary, natomiast wszyscy zawodnicy uczestniczący w turnieju D otrzymują okolicznościowe medale ufundowane przez Niezależne Zrzeszenie Sportowe. Zwycięzcy w klasyfikacjach młodzieżowej i dzieci otrzymają nagrody książkowe.
Fundatorem pucharów i nagród książkowych jest Poseł na Sejm RP Pan Łukasz Zbonikowski.
Fundatorem nagród finansowych jest Portofino Centrum Konferencyjne, Restauracja, Hotel, oraz Biuro Rachunkowe i Doradztwo Finansowe Marian Będziński.

7. Ustalenia końcowe.
Sprzęt szachowy zapewnia organizator .Odwołania i protesty należy składać na piśmie natychmiast po rundzie wraz z kaucja 100 zł. na ręce sędziego zawodów. W przypadku odrzucenia odwołania kaucja przepada na rzecz organizatora. Powołane zostanie 3 osobowe jury dappelle które będzie rozstrzygać protesty. Do organizatorów należy ostateczna interpretacja regulaminu zawodów.
Portofino Restauracja, Hotel życzy uczestnikom sportowej walki i zadowolenia z pobytu we Włocławku.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2019