Kalendarz Szachowy
Kalendarz zawiera informacje o 88 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt
Królestwo Szachów

szeroka oferta szachów, zegarów i książek szachowych.
www.sklep.caissa.pl
chess sets, books, clocks - everything You need to play chess
www.caissa-chess.com
drukuj komunikat


TRZECI TURNIEJ Z CYKLU GRAND PRIX ZIEMI LUBUSKIEJ

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

* TURNIEJU SZACHOWEGO O PUCHAR DYREKTORA OSiR w SULECHOWIE
* BĘDĄCY JEDNOCZEŚNIE
* TRZECIM TURNIEJEM Z CYKLU GRAND PRIX ZIEMI LUBUSKIEJ
* ORAZ PIERWSZYM TURNIEJEM Z CYKLU GRAND PRIX SULECHOWA W SZACHACH

15.05.2010 r.
I. CEL:
· Popularyzacja i wzrost zainteresowania szachami,
· integracja środowiska szachowego,
· odkrywanie talentów szachowych wśród młodzieży,
· pokazanie młodzieży innych form spędzenia wolnego czasu,
· rywalizacja sportowa

II. NASZE MOTTO
· Gra w szachy to SUPER ZABAWA

III. PATRONAT HONOROWY:
· Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sulechowie Pan Rafał ROSOLSKI
· Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulechowie Pan Ireneusz MISIURA

IV. PATRONAT MEDIALNY:
· Gazeta Sulechowska
· Oficjalna strona internetowa klubu : http://www.szachysulechow.pl

V. WSPÓŁORGANIZATORZY:
· Urząd Miejski Sulechów
· Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie
·Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie
· Klub Szachowy Sulechów

VI. KIEROWNICTWO ZAWODÓW:
· Arkadiusz WIŚNIEWSKI arycja@poczta.onet.pl Tel. 728810437

VII. MIEJSCE I TERMIN:
· Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie ul. 31 stycznia 23 66-100 Sulechów
· Termin –15 maj 2011 r. rozpoczęcie godz. 10.00 zapisy do godz. 9.30

VIII. TERMINARZ ROZGRYWEK:
· Otwarcie zawodów godz. 10.00 - 10.05
· I-V runda – godz. 10.10 - 12.45
· Przerwa na herbatę i kawę 12.45 - 13.00
· VI-IX runda – godz. 13.05 - 15.15
· Przerwa techniczna na podsumowanie wyników 15.15-15.30
· Zakończenie zawodów godz. 15.30-16.00

IX. SYSTEM ROZGRYWEK:
· Szwajcarski na dystansie 9 rund,
· w zawodach wszyscy grają w jednej grupie,

· osobno będzie prowadzona klasyfikacja dla zawodników w niżej wymienionych kategoriach wiekowych:
„E” do lat 10 tj. rocznik 2001,
„D” do lat 12 tj. rocznik 1999-2000,
„C” do lat 14 tj. rocznik 1997-1998,
„B” do lat 16 tj. rocznik 1995-1996,
„A” oraz w kategorii „OPEN” rocznik 1994 i starsze.

X. TEMPO I PRZEPISY GRY:
· Tempo gry 15 min. dla każdego zawodnika,
· W turnieju obowiązują przepisy zawarte w Kodeksie Szachowym PZSzach z 2006 roku.

XI. WARUNKI UCZESTNICTWA W TURNIEJU:
· W zawodach może brać udział każdy, kto ma na to ochotę i chce grać. Wpisowe:
- grupa wiekowa do lat 16 ----- 10 zł
- grupa wiekowa OPEN ----- 20 zł
- 100% wpisowego przeznaczone na nagrody
- w przypadku większej ilości uczestników nagrody wzrosną współmiernie do wpisowego

XII. GWARANTOWANE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:
· W klasyfikacji indywidualnej:
- medale, dyplomy, za miejsca I-III we wszystkich kategoriach,
- puchary za I miejsca w kategoriach „A, B, C, D, E”,
· Seniorzy:
- I miejsce - 300 zł
- II miejsce - 200 zł
- III miejsce - 150 zł
- IV miejsce - 100 zł
- V miejsce - 50 zł
- Najlepsza kobieta - 50 zł

· Juniorzy
- Do lat 10 – nagroda rzeczowa
- Do lat 12 - nagroda rzeczowa
- Do lat 14 - nagroda rzeczowa
- Do lat 16 - nagroda rzeczowa


XIII. SPRAWY WYCHOWAWCZE
- W czasie gry obowiązują zasady dobrego zachowania,
- warunki umożliwiające zawodnikom bezproblemowe rozegranie partii,
- obowiązuje kategoryczny zakaz picia alkoholu i palenia tytoniu.
- opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują SZKOLENIOWCY I OPIEKUNOWIE !!!,
* we współpracy z Organizatorem.

XIV. SPRAWY RÓŻNE
- Uczestnicy indywidualnie ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków,
- w zawodach biorą udział na własną odpowiedzialność
- sami odpowiadają za wyrządzone przez siebie szkody.
- ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2019