Kalendarz Szachowy
Kalendarz zawiera informacje o 87 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt
Królestwo Szachów

szeroka oferta szachów, zegarów i książek szachowych.
www.sklep.caissa.pl
chess sets, books, clocks - everything You need to play chess
www.caissa-chess.com
drukuj komunikat


R E G U L A M I N
LXIV Otwarte Mistrzostwa Warszawy w Szachach na Rok 2011
Warszawa, 07-15 maja 2011r.

1. Organizatorzy
- Biuro Sportu, Turystyki i Wypoczynku Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
- Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wyżyny”
- Mazowiecki Związek Szachowy.

2. Grupy turniejowe i wpisowe
Turniej A: zawodnicy z rankingiem FIDE min. 1900 lub I kat. (bez rankingu FIDE) - wpisowe – 100,00 PLN
Juniorzy do lat 18 (urodzeni w 1993 roku i młodsi) i seniorzy powyżej 60 roku życia (urodzeni w 1951 roku i starsi) – 70,00 PLN
Zawodnicy (-czki) z tytułem arcymistrzowskim są zwolnieni z wpisowego.

Turniej B: pozostali zawodnicy – 80,00 PLN
Juniorzy do lat 18 (urodzeni w 1993 roku i młodsi) i seniorzy powyżej 60 roku życia (urodzeni w 1951 roku i starsi) – 50,00 PLN

Wszyscy zawodnicy (w tym zwolnieni z wpisowego) oprócz wpisowego zobowiązani są do uiszczenia opłaty klasyfikacyjno- rankingowej, która wynosi 20,00 PLN dla zawodnika.

Organizator w porozumieniu z sędzią turnieju zastrzega sobie prawo dopuszczenia do gry w Turnieju A zawodnika/ów nie spełniających w/wym. kryteriów rankingowych.

Wpisowe do turniejów wraz z opłatą klasyfikacyjno-rankingową należy przekazać przelewem na konto Fundacji Wspierania Inicjatyw Lokalnych NOK, nr rachunku: 38 2030 0045 1110 0000 0043 6600 , w terminie do 05 maja 2011 roku.

3. Zgłoszenia do zawodów
Zgłoszenia przyjmuje sędzia główny FA Marek Prus poprzez formularz zgłoszeniowy do turnieju na stronie chessarbiter.com , na adres e-mail: sammar@autograf.pl, lub telefonicznie pod nr: +48 600766183.
Zawodnicy zgłaszający się w dniu rozpoczęcia zawodów (do godz. 17:00) płacą wpisowe podwyższone o 20 PLN niezależnie od wieku i grupy turniejowej.

4. System rozgrywek i tempo gry
System szwajcarski na dystansie 9 rund. Kojarzenie programem ChessArbiter.
Tempo gry: 90 min + 30 sek. na posunięcie (zegary elektroniczne).
Zawodnik jest zobowiązany prowadzić zapis przez cały czas trwania partii. Spóźnienie na rundę ponad 30 minut skutkuje przegraną walkowerem.

5. Miejsce i terminarz rozgrywek
Natoliński Ośrodek Kultury, ul. Na Uboczu 3 (200 m od stacji Metra Natolin).
sobota 07.05.2011r. godz. 17.15 Odprawa techniczna i Otwarcie
sobota 07.05.2011r. godz. 17.30 1 runda
niedziela 08.05.2011r. godz. 17:30 2 runda
poniedziałek 09.05.2011r. godz. 17:30 3 runda
wtorek 10.05.2011r. godz. 17:30 4 runda
środa 11.05.2011r. godz. 17:30 5 runda
czwartek 12.05.2011r. godz. 17:30 6 runda
piątek 13.05.2011r. godz. 17:30 7 runda
sobota 14.05.2011r. godz. 17:30 8 runda
niedziela 15.05.2011r. godz. 15:00 9 runda
niedziela 15.05.2011r. ok. godz. 19:00 Uroczyste zakończenie.

6. Ocena wyników
Kolejność miejsc ustala się według następujących kryteriów:
1. Suma punktów
2. Wartościowanie średnie Buchholza (z odrzuceniem skrajnych)
3. Wartościowanie pełne Buchholza
4. Liczba zwycięstw
5. Wynik bezpośredniej partii.

7. Nagrody
Grupa A
I m. 4.000,00 PLN + puchar + medal.
II m. 3.000,00 PLN + puchar + medal.
III m. 2.000,00 PLN + puchar + medal.
IV m. 1.000,00 PLN
V m. 800,00 PLN
VI m. 600,00 PLN
VII m. 400,00 PLN
VIII m. 200,00 PLN
Dla najlepszych kobiet: I – 1.000,00 PLN
II – 750,00 PLN
III – 500,00 PLN
Najlepszy junior do lat 18 – 500,00 PLN
do lat 14 – 300,00 PLN.
Łączna pula nagród pieniężnych w Turnieju A wynosi: 15.050,00 PLN.
Wysokość nagród może ulec zwiększeniu w przypadku pozyskania dodatkowych sponsorów.

Grupa B
I m. puchar + medal + nagroda rzeczowa.
II m. puchar + medal + nagroda rzeczowa.
III m. puchar + medal + nagroda rzeczowa.

Nagrody rzeczowe za miejsca od 4 do 10.
Nagrody losowane dla trzech zawodników obecnych na zakończeniu,
którzy nie otrzymali żadnych nagród.
Nagrody mogą być łączone.

8. Strona internetowa:
Strona internetowa Mistrzostw Warszawy jest dostępna pod adresem www.mistrzostwawarszawy.pl . Z piętnastu partii Turnieju A będzie przeprowadzona transmisja on-line.

9. Uwagi końcowe:
- Turnieje A i B zostaną zgłoszone do oceny rankingowej FIDE na dzień 01 lipca 2011r.
- Obowiązują aktualne Przepisy Gry FIDE i Kodeks Szachowy PZSzach.
- Na czas zawodów zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
- Podczas zawodów dostępny będzie bufet (kawa, herbata) dla zawodników i kibiców.
- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania zmian w regulaminie.
Dyrektor Turnieju
Janusz Olczyk

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2019