Kalendarz Szachowy
Kalendarz zawiera informacje o 98 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt
Królestwo Szachów

szeroka oferta szachów, zegarów i książek szachowych.
www.sklep.caissa.pl
chess sets, books, clocks - everything You need to play chess
www.caissa-chess.com
drukuj komunikat


I OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ DZIECI I MŁODZIEŻY W SZACHACH SZYBKICH
POD PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
O PUCHAR PROREKTORA ds STUDENCKICH POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

1 Cel rozgrywek

Popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży, jako narzędzia rozwoju intelektualnego oraz promowanie alternatywnych sposobów spędzania czasu.
Promocja uczelni wśród dzieci i młodzieży.

2 Organizatorzy:
Biuro Międzynarodowej Wymiany Studenckiej PŁ Małgorzata Świt (tel. 606-876-111)
EUF Campus Europae Kamilla Masłowska-Pietrzak (tel.606-156-907)
Klub Szach-Centrum Łódź Przemysław Walczak (tel. 607-505-343)
Koło Nauk Aktuarialnych PŁ Waldemar Wyka

3.Termin i miejsce:
Zawody odbędą się 17 kwietnia 2011r. w Centrum Kształcenia MiędzynarodowegoPŁ
Adres: ul.Żwirki 36 Budynek A16
Mapa Campusu znajduje się na stronie Politechniki Łódzkiej www.p.lodz.pl

UWAGA: W związku z pracami budowlanymi prowadzonymi na terenie uczelni, wjazd możliwy jest tylko od ul. Żeromskiego. W pobliżu budynku dostępny będzie parking.

Biuro turnieju: czynne w miejscu rozgrywek w dniu 17 kwietnia2011 r. od godz. 10.00.

4.Zgłoszenia:
W turnieju mogą uczestniczyć dzieci i młodzież do lat 16(urodzeni w 1995r. i młodsi) -

Zgłoszenia do dnia 15.04.2011 r.
- na adres e-mail kamilla.maslowska-pietrzak@p.lodz.pllub telefonicznie 606-156-907
- oraz w dniu turnieju w godz. 10.00 11.00

Zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko i imię oraz datę urodzenia(dzień, miesiąc, rok) oraz ranking i kategorię (dzieci, które nie mająprzyznanej kategorii podają ranking 1000)

5. Wpisowe do turnieju
Wpisowe do turnieju wynosi 10zł.
Dzieci pracowników Politechniki Łódzkiej 5zł
Płatne w dniu turnieju.

6.Grupy turniejowe i tempo gry
Turniej otwarty.
7 rund systemem szwajcarskim (każdy zawodnik rozegra 7 partii - kojarzenie komputerowe)

Partie po 10 minut na zawodnika
Sędzią głównym turnieju jest p. Eugeniusz Walczak

Zawodnicy zostaną podzieleni na 3 grupy wiekowe:
do lat 8
do lat 12
do lat 16

HARMONOGRAM ROZGRYWEK
10.00 11.00 zapisy do turnieju
11.05 11.15 otwarcie turnieju
11.15 11.35 I runda
11.40 12.00 II runda
12.05 12.25 III runda
12.30 12.50 IV runda
12.50 13.35 przerwana poczęstunek dla dzieci
13.35 13.55 V runda
14.00 14.20 VI runda
14.25 14.45 VII runda
15.00 16.00 uroczyste zakończenie turnieju

nagrody zostaną wręczone przez Prorektora ds Studenckich dr hab. Wojciecha Wolfa, prof.nadzw.

7. Nagrody
W każdej grupie wiekowej
I miejsce puchar, medal i nagroda rzeczowa
II miejsce medal i nagroda rzeczowa
III miejsce medal i nagroda rzeczowa
IV X miejsca nagrody rzeczowe

NAGRODY DODATKOWE RZECZOWE:
- dla najlepszego zawodnika do lat 7
- dla najlepszego zawodnika do lat 9
- dla najlepszego zawodnika do lat 10
- dla najlepszego zawodnika do lat 11
- dla najlepszego zawodnika do lat 13
- dla najlepszego zawodnika do lat 14
- dla najlepszego zawodnika do lat 15
- dla najlepszego zawodnika dziecka pracownika PŁ
- dla najmłodszego zawodnika

Każdy uczestnik turnieju otrzyma dyplom.

NAGRODY NIE SĄ ŁĄCZONE.
ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY REGULAMINU

8. Uwagi końcowe:
- w budynku istnieje możliwość korzystania z Internetu.
- w trakcie turnieju w budynku czynny będzie bufetu,
- nagrody należy odbierać osobiście podczas zakończenia turnieju,
- nagrody, które nie zostaną odebrane, przechodzą na kolejnego zawodnika,
- uczestnicy turnieju ubezpieczają się we własnym zakresie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2019