Kalendarz Szachowy
Kalendarz zawiera informacje o 97 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt
Królestwo Szachów

szeroka oferta szachów, zegarów i książek szachowych.
www.sklep.caissa.pl
chess sets, books, clocks - everything You need to play chess
www.caissa-chess.com
drukuj komunikat


PUCHAR BURMISTRZA MIASTA JASŁA
turniej szachowy / 17.04.2011

1) Organizatorzy: Gimnazjum nr 1 w Jaśle, Uczniowski Klub Sportowy „Lider”
2) Sponsorzy: Urząd Miasta w Jaśle, Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o.
3) Termin i miejsce: 17.04.2011 (niedziela) hala sportowa w Jaśle przy ul. Czackiego 2

4) Kategorie: turniej zostanie rozegrany w dwóch grupach:

Turniej A: przeznaczony dla wszystkich bez względu na wiek i kategorię szachową
- w jego ramach będą prowadzone klasyfikacje: generalna, kobiet, dziewcząt i chłopców
do lat 16 (ur. 1995 i młodszych) oraz dziewcząt i chłopców do lat 13 (ur. 1998 i młodszych)

Turniej B: przeznaczony dla dziewcząt i chłopców urodzonych w roku 2000 i młodszych
- w jego ramach będą prowadzone klasyfikacje dziewcząt i chłopców do lat 11 (2000 i mł.)
oraz dziewcząt i chłopców do lat 9 (2002 i młodsi)

5) Program turnieju:
godz. 9.00 – 9.50: przyjmowanie zgłoszeń i opłaty wpisowej do turnieju A
godz. 10.00: otwarcie turnieju A i pierwsza runda
godz. 12.00–12.25: przyjmowanie zgłoszeń i opłaty wpisowej do turnieju B
godz. 12.30: pierwsza runda w turnieju B
około godz. 15.30: zakończenie rozgrywek i rozdanie nagród w obu turniejach

6) Zgłoszenia do turnieju: będą przyjmowane drogą mailową (biuro.e6@wp.pl) lub telefonicznie (605 616 272) do dnia 15.04.2011 roku.
Organizator zapewnia udział uczestnikom zgłoszonym w terminie – zgłoszenie do turnieju będzie możliwe także bezpośrednio przed zawodami w sali gry, ale dodatkowym warunkiem są wolne miejsca lub zabezpieczenie przez uczestnika niezbędnego sprzętu szachowego.

7) Wpisowe: płatne w dniu zawodów w sali gry
- 20 zł – dorośli
- 10 zł – juniorzy do lat 18
Zwolnieni z wpisowego uczniowie Gimnazjum nr 1 w Jaśle

8) System rozgrywek:
- Turniej A: 9 rund systemem szwajcarskim, tempo gry - 15 minut dla zawodnika
- Turniej B: 7 rund systemem szwajcarskim, tempo gry – 10 minut dla zawodnika
Obowiązują aktualne przepisy gry opublikowane w Kodeksie Szachowym PZSzach

9) Nagrody: w turnieju A przewidziane są następujące nagrody pieniężne:
1 miejsce – 700 złotych 4 miejsce – 300 złotych
2 miejsce – 500 złotych 5 miejsce – 200 złotych
3 miejsce – 400 złotych 6 miejsce – 100 złotych

najlepsze kobiety: 1 miejsce - 100 złotych, 2-3 miejsce – nagrody rzeczowe

- nagrody rzeczowe przewidziane są również dla najlepszych zawodników do lat 16 i 13
w turnieju A, oraz najlepszych uczestników do lat 11 i 9 startujących w turnieju B,
- nagrody nie są łączone – w przypadku gdy zawodnik zdobył więcej niż jedną nagrodę otrzymuje najwyższą z nich,
- aby odebrać nagrodę zawodnik musi być obecny na uroczystości zakończenia turnieju,
- na uroczystości zakończeniu turnieju będą losowane nagrody pocieszenia: 100 zł – wśród uczestników turnieju A, oraz nagroda rzeczowa wśród uczestników turnieju B.

10) Postanowienia końcowe:
- uczestnicy turnieju ubezpieczają się we własnym zakresie
- w sali gry obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych
- organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w sali gry
- bieżący serwis turniejowy na stronie internetowej: www.e6-sport.pl

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2019