Kalendarz Szachowy
Kalendarz zawiera informacje o 98 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt
Królestwo Szachów

szeroka oferta szachów, zegarów i książek szachowych.
www.sklep.caissa.pl
chess sets, books, clocks - everything You need to play chess
www.caissa-chess.com
drukuj komunikat


XXI Memoriał J i S LEOKAJTIS
VI Turniej Szachowy o Puchar Prezesa S.M. Pojezierze

ORGANIZATORZY: UKS Trzydziestka Olsztyn Warmińsko-Mazurski Związek Szachowy

PARTNER: Stowarzyszenie Kulturalno(Oświatowe Miłośników Akcesu

TERMIN I MIEJSCE:
MEMORIAŁ odbędzie się w sali SDK „Akces” w Olsztynie przy ul. Pana Tadeusza 6a (ul. boczna od ul. Dworcowej ) w dniu 17 kwietnia 2011 r. w godz. 10.00(16.30.
Dojazd autobusem MPK Nr 2, 3, 21, 22, 26, 28 wysiąść na przystanku Dworcowa/Kołobrzeska oraz
nr 10 2 wysiąść na przystanku Kołobrzeska/Dworcowa i 15,20,150 2 wysiąść na przystanku Piłsudskiego/stadion. Dojście z dworca PKP/PKS 2 pieszo 15 minut.

ZGŁOSZENIA:
email : bogdanjezak@o2.pl lub na stronie http://www.chessarbiter.com/turnieje/2011/ti_972/ w terminie do dnia 14.04.2011 r.
Rozpoczęcie turnieju o godz. 10.00, zawodnicy zgłoszeni potwierdzają udział i opłacają wpisowe do
godziny 9.45, dodatkowi zawodnicy będą przyjmowani tylko do godz. 9.30 (do wyczerpania miejsc).

SYSTEM ROZGRYWEK:
System szwajcarski na dystansie 9 rund, kojarzenie komputerowe.
Tempo gry: 15 min. dla każdego zawodnika.
W razie równej ilości punktów dodatkowa punktacja w następującej kolejności: mały buchholz, pełny buchholz, berger. Obowiązują przepisy gry FIDE.

UCZESTNICY:
W turnieju mogą brać udział wszyscy chętni po opłaceniu wpisowego. W przypadku braku sprzętu, zawodnicy dodatkowi, nie zgłoszeni w terminie, mogą zostać niedopuszczeni do rozgrywek.

WPISOWE:
Seniorzy 2 30 zł; weterani, juniorzy do 18 lat 2 20 zł; młodzicy do 14 lat, kobiety 2 15 zł
Zawodnicy Trzydziestki Olsztyn, SDK Akces, oraz grupa zawodników z jednego klubu licząca minimum 5 osób – 5 zł zniżki (pod warunkiem zgłoszenia udziału w terminie do 14.04.2011 r.)

NAGRODY:
I m2sce 300 zł, II 200 zł, III 150 zł, IV 120 zł, V 100 zł, VI 80 zł, VII 60 zł, VIII 50 zł

Nagrody dodatkowe:
najlepszy zawodnik o rankingu ≤ 1800 2 50 zł, najlepszy zawodnik UKS Trzydziestka 50 zł,
najlepszy junior do lat 18 2 50 zł, najlepsza kobieta 2 50 zł, najlepszy młodzik do lat 14 2 40 zł,
najlepszy weteran 2 40 zł, nagroda losowana 40 zł, nagrody rzeczowe dla zawodników SDK Akces.
Warunkiem ustanowienia nagród dodatkowych jest udział w turnieju minimum 4 uprawnionych w danej grupie.
Zawodnik może otrzymać tylko jedną nagrodę (nie dotyczy nagrody losowanej).
Osoby nagradzane obowiązane są do podania Nr PESEL lub NIP pod rygorem utraty nagrody.

TURNIEJ ZALICZANY DO KLASYFIKACJI
GRAND(PRIX WOJEWÓDZTWA W SZACHACH SZYBKICH

ZAPRASZAMY DO GRY
ORGANIZATORZY

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2019